24 november 2020 1207 woorden, 5 min. gelezen

Marktonderzoek in Nederland: top 10 van gegevensbronnen

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Deze week geven we u onze TOP 10-gegevensbronnen om u te helpen met uw marktonderzoek in Nederland. We hebben al een aantal bronnen opgesomd om u te helpen bij uw onderzoek in Europa (een volledige lijst van landen met gegevensbronnen […]

Deze week geven we u onze TOP 10-gegevensbronnen om u te helpen met uw marktonderzoek in Nederland. We hebben al een aantal bronnen opgesomd om u te helpen bij uw onderzoek in Europa (een volledige lijst van landen met gegevensbronnen vindt u onderaan dit artikel). Volgende week zullen we de gegevensbronnen voor de Europese Unie onthullen.

Wat de bronnen voor Nederland betreft, vindt u aan het eind van dit artikel eveneens een overzichtstabel.

Samenvatting

Officiële nationale statistieken

Zoals altijd zijn de nationale statistieken de eerste gegevensbron die moet worden geraadpleegd wanneer u zich op een markt wilt vestigen. De overgrote meerderheid van de landen heeft een officiële instantie die deze cijfers verstrekt. In Nederland is dit het CBS. Daar vindt u gegevens en statistieken over de bevolking, de demografie van het land, de arbeidsmarkt, de economie, enz.

De gegevens die u uit deze site en uit toekomstige officiële bronnen zult halen, zijn essentieel voor de uitvoering van uw onderzoek en het opstellen van uw businessplan, omdat ze u een overzicht van de markt geven en uw argumenten en verschilpunten tegenover vooral investeerders ondersteunen.

Hoe kunt u deze gegevens gebruiken voor uw marktonderzoek?

  • Een geografisch vestigingsgebied (stroomgebied) afbakenen op basis van de regionale demografie en economie.
  • Inzicht in het koopgedrag van de consument
  • Definiëren van concurrenten op de markt
  • Inzicht in enkele belangrijke wettelijke beperkingen

Deze gegevens zijn vooral nuttig als u een PESTEL-studie moet doen (om meer te weten te komen over PESTEL, klik hier).

Financiële gegevens van de onderneming

In Nederland is het merendeel van de financiële informatie beschikbaar via particuliere websites en databases. U kunt zich wenden tot de Kamer van Koophandel (KvK) die toegang tot bepaalde financiële informatie verkoopt. Deze informatie is ook te raadplegen op de websites creditsafe.com of graydon.nl.

Deze financiële analyse helpt u om de situatie van uw concurrenten te onderzoeken, maar ook die van uw potentiële toekomstige leveranciers en partners. Het kan een uitstekende indicator zijn om de gezondheid (en aantrekkelijkheid) van een markt te beoordelen.

Voor bedrijven die in B2B werken, zal deze tool ook een waardevolle bondgenoot zijn bij het definiëren van het doel en bij het opstellen van uw lijst van prospects.

Consumentenbescherming

Voor informatie over consumentenrechten, trends, consumentengedrag, maar ook over de producten van uw concurrenten in Nederland raden wij de website van de Consumentenbond aan. Deze non-profit organisatie biedt juridisch advies en tal van producttests die voor u nuttig zullen zijn.

In het tabblad “Tests” vindt u de productanalyses gerangschikt per thema.

De categorieën die de Consumentenbond aanbiedt: populaire zoekopdrachten, huis en haard, digitaal, vervoer en reizen, voeding en gezondheid, energie, geld en verzekeringen, onroerend goed, baby en kind.

Dit omvat het gebruik van deze informatie om de interesse van uw product of dienst in de markt te begrijpen. Vergeet niet dat een eerste idee zelden het juiste is. Laat u niet ontmoedigen als u een gebrek aan afstemming op de marktvraag waarneemt. Beschouw dit als een kans om uw basisidee te verbeteren.

Douane en grensbewaking

Als u goederen of diensten in Nederland wilt importeren of over de grens wilt exporteren, moet u zich informeren over de wetgeving die de douane oplegt. Deze informatie is te vinden op de website van de Nederlandse belastingdienst, onder het tabblad ‘Douane voor bedrijven‘. Als u niet kunt vinden wat u zoekt in de snelkoppelingen bovenaan dit tabblad, vindt u hieronder een volledige lijst met onderwerpen.

De douanesites zijn een uitstekende bron van gegevens voor uw PESTEL-studie, vooral voor de “L” (legale aspecten).

We hebben een artikel gewijd aan marktonderzoek toegepast op de exportsector. Klik daarvoor hier.

Sectorale gegevens voor uw marktonderzoek in Nederland

Zorg ervoor dat uw marktonderzoek zo volledig mogelijk is en onderzoek de sectorspecifieke aspecten van uw project. Hieronder vindt u een overzicht van de beste gegevensbronnen voor verschillende sectoren.

Gezondheid

De officiële gegevens van de gezondheidssector zijn te vinden op de website van het ministerie van Volksgezondheid.  In het tabblad “Onderwerpen” geeft het ministerie essentiële informatie over de volgende categorieën: abortus, ouderenmishandeling, alcohol, antibioticaresistentie, biotechnologie, zorg en ondersteuning thuis, kindermishandeling, COVID-19, huiselijk geweld, drugs, e-health (digitale zorg), levenseinde en euthanasie, ziektekostenverzekering, identificatieplicht, medisch-wetenschappelijk onderzoek, medicijnen, geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen, orgaandonatie, overgewicht, campagnes, kwaliteit van de zorg, Tweede Wereldoorlog, roken, sport en bewegen, duurzame zorg, vaccinaties, jeugdhulp.

Voor meer diepgaande informatie over bepaalde onderwerpen kunt u ook terecht op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). U kunt een onderzoek doen naar een bepaald onderwerp (rechtsboven op de pagina) of naar de tabbladen “Onderwerpen” of “Publicaties” waar u gegevens over verschillende onderwerpen krijgt.

Op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen vindt u specifieke gegevens over geneesmiddelen, het gebruik ervan en de vereiste vergunningen voor het in de handel brengen ervan.

Landbouw- en levensmiddelensector

Informatie met betrekking tot de agrofoodsector en haar regelgeving is beschikbaar op de website van de FNLI (Federatie Nederlandse levensmiddelenindustrie).

De regelgeving op het gebied van voedselveiligheid vindt u in het tabblad “Werkgebieden – Veiligheid & Regelgeving”.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een dossier gepubliceerd over de eetgewoonten van Nederlanders, een studie die tussen 2012 en 2016 is uitgevoerd. Hier vindt u aanvullende informatie over de voedingsindustrie.

Landbouw

In Nederland levert het ministerie van Landbouw veel gegevens over de sector. U vindt een focus op de verschillende activiteiten en regelgeving in het tabblad “Onderwerpen” en publicaties over de landbouw in het tabblad ”Documenten“.

Huisvesting

De gegevens met betrekking tot de vastgoed- en woningmarkt zijn beschikbaar op de website van de overheid in het tabblad “bouwen en wonen“. Daar vindt u gegevens voor eigenaren en huurders en essentiële informatie voor bouwers.

Innovatie

Het Nederlands Innovatie Agentschap staat bekend als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In het tabblad “Subsidies en Financiering” kunt u diverse informatie over uw project invoeren om te weten te komen welke subsidiemogelijkheden de overheid en de Nederlandse bedrijfsondersteunende diensten bieden.

Samenvattende tabel

Thema Gegevensbron Belangrijk voor uw onderzoek
Nationale statistieken CBS Officiële cijfers voor uw PESTEL-studie
Financiële gegevens  

KvK

creditsafe.com

graydon.nl

Concurrentieonderzoek, winstgevendheid van de sector
Consumentenbescherming Consumentenbond Marktanalyse, sectoranalyse
Douane en grensbewaking douane voor bedrijven Juridische aspecten van de PESTEL-analyse
Sectorale gegevens – Gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid

RIVM

College ter beoordeling van geneesmiddelen

Dossiers over gezondheidskwesties en drugs
Sectorale gegevens – Agroalimentair          

FNLI

Resultaten van de voedselconsumptiepeiling

Indicatoren voor de voedselmarkt en juridische aspecten
Sectorale gegevens – Landbouw Ministerie van Landbouw Landbouwwetgeving, -overeenkomsten en -beleid
Sectorale gegevens – huisvesting Bouwen en wonen Woningmarkt en aanverwante zaken
Sectorale gegevens – Innovatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Ondersteuning van innovatie

Ook te raadplegen

Illustratie afbeeldingen: ShutterstockPosted in Diverse.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *