6 oktober 2020 1399 woorden, 6 min. gelezen Laatste update : 11 juli 2023

Marktonderzoek in Zwitserland: top 10 van gegevensbronnen

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
In dit artikel stellen wij u onze TOP 10-databronnen ter beschikking voor als u een marktonderzoek in Zwitserland wilt uitvoeren. Met deze lijst, die is gebaseerd op onze 15 jaar aan ervaring in de uitvoering van marktonderzoeken in vele landen, […]

In dit artikel stellen wij u onze TOP 10-databronnen ter beschikking voor als u een marktonderzoek in Zwitserland wilt uitvoeren. Met deze lijst, die is gebaseerd op onze 15 jaar aan ervaring in de uitvoering van marktonderzoeken in vele landen, vindt u informatie over de Zwitserse markt en de opportuniteiten die er bestaan.

Aan het einde van dit artikel vindt u eveneens een overzichtstabel.

Samenvatting

Officiële nationale statistieken

Statistieken zijn essentiële gegevens waarmee in het marktonderzoek rekening moet worden gehouden. Deze nationale en officiële cijfers geven gewicht aan uw onderzoek en aan uw dossiers en financieringsaanvragen. Elk land heeft een officieel instituut dat het hoogste kwaliteitsniveau biedt. In Zwitserland moet u zich voor deze gegevens wenden tot het Federaal bureau voor de statistiek BFS (Franse site). In het tabblad “Trouver des statistiques” vindt u tal van dossiers en statistieken over demografische, economische, sectorale, sociale, culturele en juridische onderwerpen.

Hoe kunt u deze gegevens gebruiken voor uw marktonderzoek?

  • Een geografisch vestigingsgebied (stroomgebied) afbakenen op basis van de regionale demografie en economie.
  • Inzicht in het koopgedrag van de consument
  • Definiëren van concurrenten op de markt
  • Inzicht in enkele belangrijke wettelijke beperkingen

Deze gegevens zijn vooral nuttig als u een PEST(EL)-studie moet doen (klik hier voor informatie over PESTEL).

Financiële gegevens van de onderneming

In Zwitserland bieden sites zoals Moneyhouse (Franse site) pakketten aan om toegang te krijgen tot de financiële gegevens van het bedrijf. Het zal inderdaad nodig zijn voor u, maar ook voor uw investeerders en partners om inzicht te krijgen in de rentabiliteit van uw project. Dit houdt ook in dat er een concurrentieonderzoek moet worden uitgevoerd, waarin een analyse van de financiële resultaten van de betrokken ondernemingen is opgenomen.

Officiële informatie over bedrijven is beschikbaar op de website van BFS onder de rubriek “Registre des entreprises et des établissements” (Franse site). Informeer u ook over de Zwitserse wetgeving en de financiële markten. Die informatie vindt u op de website van FINMA (Franse site), de Zwitserse toezichthouder voor de financiële markt.

Zoals eerder vermeld, zal deze financiële analyse u helpen de situatie van uw concurrenten te onderzoeken. De voordelen houden daar niet op, want u krijgt er ook inzicht in de situatie van uw leveranciers en partners. Dit kan een uitstekende indicator zijn om de gezondheid (en aantrekkelijkheid) van een markt te beoordelen.

Voor bedrijven die in B2B werken, zal deze tool eveneens een waardevolle bondgenoot zijn bij het definiëren van het doel en bij het opstellen van uw lijst van prospects.

Consumentenbescherming

In Zwitserland vertegenwoordigt de FRC (Franse site), de vereniging van consumentenorganisaties, de consument op vele product-, dienst- en sectorspecifieke gebieden. In het tabblad “Enquêtes” (Franse site) vindt u talrijke vergelijkingen en analyses van producten en sectoren die zich richten op de consument.

Deze gegevens zullen u helpen de details van de aanbiedingen van uw concurrenten te begrijpen en u in staat stellen uw waardevoorstel dienovereenkomstig te verfijnen. U zult deze informatie over consumententrends ook gebruiken om de aantrekkelijkheid van uw product of dienst op de Zwitserse markt te testen en te begrijpen. Vergeet niet dat een eerste idee zelden het juiste is. Laat u niet ontmoedigen als u een gebrek aan afstemming op de marktvraag waarneemt. Beschouw dit als een kans om uw basisidee te verbeteren.

Douane en grensbewaking

Als u producten of diensten in Zwitserland wilt importeren of buiten de Zwitserse grenzen wilt exporteren, is het van essentieel belang om de wetgeving die door de douane wordt opgelegd te kennen. De overheidswebsite van de EZV (Franse site), de Federale Douane, zal hierbij een grote hulp zijn. U vindt veel nuttige informatie voor uw marktonderzoek in Zwitserland in het tabblad “Infos pour entreprises” (Franse site) en tabblad “Déclaration en douane“.

Op de website van Ch.ch vindt u aanvullende informatie in de rubriek van de Douane suisse (Franse site), waarin verschillende onderwerpen worden beschreven die van essentieel belang zijn als u wilt importeren naar of exporteren vanuit Zwitserland.

Douanesites zijn een uitstekende bron van gegevens voor uw PESTEL-studie, vooral voor de “L” (legale aspecten) ervan.

We hebben eerder al een artikel gewijd aan marktonderzoek toegepast op de exportsector. Klik daarvoor hier.

Sectorale gegevens voor uw marktonderzoek in Zwitserland

Om uw marktonderzoek zo volledig mogelijk te maken, moet u de sectorspecifieke aspecten van uw project onderzoeken. Hieronder vindt u een overzicht van de beste bronnen van sectorgegevens.

Gezondheid

Op de officiële overheidswebsite van het OFSP (Franse site), de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, zijn tal van gegevens over de Zwitserse volksgezondheid beschikbaar. De rubriek “Chiffres & statistiques” (Franse site) biedt rapporten over verschillende gezondheidsthema’s zoals verslaving, ongevallen, ziekten, beroepen, enz. De website Swiss Medic (Franse site), die wordt beheerd door het Zwitserse Agentschap voor Therapeutische Producten, is eveneens een belangrijke bron van informatie voor de Zwitserse gezondheidssector.

Landbouw- en levensmiddelensector

Het Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires  (BLV, Franse site) is de belangrijkste site voor informatie over de Zwitserse agroalimentaire sector. U vindt er dossiers over voeding, import en export en over de huidige wetgeving. Het Zwitserse voedingsbulletin vindt u hier (Franse site). Het bevat trendanalyses van voedingsmiddelen en Zwitserse voedingsgewoonten.
Specifieke informatie over gezondheid op school is te vinden op de website Éducation et santé (Franse site). Spelers in de wijnwereld gaan best naar Swiss Wine (Franse site)om inzicht te krijgen in de Zwitserse markt te begrijpen.

Landbouw

Voor Zwitserland is de belangrijkste informatie die u als speler op de landbouwmarkt nodig heeft, te vinden op de website van het Office fédéral de l’agriculture (OFAG, Franse site).

Volumes des ventes d'oeufs crus bio et non-bios sur la période de mars à juin (année 2018, 2019, 2020)

OFAG biedt u talrijke dossiers aan op de Zwitserse landbouwmarkt (Franse site), onderverdeeld in segmenten. Er is ook aanvullende informatie over de voedingsindustrie beschikbaar, zoals het biologische marktbulletin (Franse site).

Daarnaast kunt u terecht op de website van het Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires te bezoeken voor bijkomende informatie. Zo krijgt u een bredere en meer gedetailleerde kennis van de sector.


Huisvesting

De overheidsreferentie voor de Zwitserse woningmarkt is OFL (Office fédéral du logement), die op haar site de wetgeving en de marktsituatie en -trends voor deze sector beschrijft.
Op de OFL-website kunnen tal van essentiële documenten worden gedownload op de verschillende hierboven genoemde gebieden.

Uittreksel uit het dossier (Franse site): overzicht van de woningmarkt gepubliceerd in augustus 2020 door de OFL.

Specifieke informatie over de openbare woningmarkt is beschikbaar op de website van Politique suisse du logement (Franse site).

Energie

De website van het Office fédéral de l’énergie of BFE (Franse site) biedt een verscheidenheid aan informatie over het energiebeleid, het aanbod, de subsidies en het onderzoek in Zwitserland. De BFE-website geeft met name details over de energiestrategie van Zwitserland tegen 2050 (Franse site).

Innovatie

Op de website van het Zwitserse agentschap voor de bevordering van innovatie vindt u op Innosuisse (Franse site) aanbiedingen, subsidies en lanceringsondersteuning die in Zwitserland beschikbaar zijn. Innosuisse biedt met name coaching (Franse site) en opleiding voor startende ondernemers en workshops over internationalisering.

Samenvattende tabel

(Franse sites)

Thema Bron van informatie Interesse in uw marktonderzoek
Nationale statistieken BFS Officiële cijfers voor uw PESTEL-studie
Financiële gegevens Moneyhouse 

BFS

FINMA

Concurrentieonderzoek, rentabiliteit van de sector
Consumentenbescherming FRC Marktanalyse, sectoranalyse
Douane en grensbewaking EZV

ch.ch

Legale aspecten van de PESTEL-analyse
Sectorale gegevens – Gezondheid OFSP

Swiss Medic

Dossiers over gezondheidskwesties en geneesmiddelen
Sectorale gegevens – agroalimentair BLV

éducation et santé

Swiss Wine

Indicatoren voor de voedingsmarkt en legale aspecten
Sectorale gegevens – Landbouw OFAG Landbouwwetgeving, -overeenkomsten en -beleid
Sectorale gegevens – Behuizing OFL 

Politique suisse du logement

Woningmarkt en aanverwante zaken
Sectorale gegevens – Energie BFE Energie-indicatoren en wetgeving
Sectorale gegevens – Innovatie Innosuisse Ondersteuning van innovatie

Lees ook

Illustratie afbeeldingen: ShutterstockPosted in Entrepreneuriat, Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *