De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

De marketingmix is het operationele verlengstuk van uw marketingpositionering. Hoe maakt u een marketingmix volgens de 4P’s of 7P’s? Deze gids staat vol met concrete voorbeelden en zelfs complete casestudies. Wij hebben ze zo ontworpen dat ze oneindig rijker en nauwkeuriger is dan andere gidsen op het internet. Het is een echt praktische gids die u moet helpen de marketingmix te begrijpen en gemakkelijk toe te passen.

Inhoud


Marketingmix: definitie

Zodra u uw marketingpositie hebt bepaald, moet u die concreet maken. Met andere woorden, u zult uw aanbod tastbaar moeten maken op de markt en klanten moeten bereiken.

Dit neemt vele vormen aan, samengevat in het acroniem 4P of het meer recente 7P.


De 4P’s of 7P’s zijn slechts een geheugensteuntje om geen van de facetten van de marketingmix te vergeten.


Marketingmix: 4P’s en 7P’s

De marketingmix wordt vaak in verband gebracht met de termen “4P’s” en “7P’s”. Het eerste acroniem werd in 1961 bedacht door Eric McCarthy (Engelse site). Het omvat 4 essentiële aspecten van de marketingmix

 • Product: dit zijn alle aspecten die verband houden met het product dat u verkoopt
 • Prijs: alle aspecten in verband met prijsbeleid, kortingen, hoe prijzen te bepalen
 • Communicatie (“Promotion” in het Engels): aspecten die verband houden met de promotie van uw product of bedrijf, zoals reclame in al haar vormen, sponsoring, partnerschappen. In de breedste zin van het woord is dit de communicatiestrategie.
 • Distributie (“Place” of “Plaatsing” in het Engels): de aspecten in verband met de distributie van uw product (het Distributiebeleid)

marketing mix 4P 7P

Om tot de 7P’s te komen, zijn er nog drie “P’s” nodig. Deze werden in de jaren tachtig toegevoegd toen relatiemarketing ontstond. Deze drie “P’s” zijn :

 • Mensen (“People” in het Engels): aspecten die verband houden met interacties met mensen via de vele kanalen die tegenwoordig beschikbaar zijn (met name digitale)
 • Processen: het klanttraject, d.w.z. de stappen die leiden tot de aankoop van een product of dienst
 • Fysieke omgeving: de argumenten (beoordelingen van klanten, enz.) en tastbare elementen (ontwerp van het verkooppunt, enz.) die worden gebruikt om de klant te overtuigen

Geschiedenis: hoe zijn we van de 4P’s tot de 7P’s gekomen?

De marketingmix wordt nauw geassocieerd met het acroniem “4P”. Dat is echter een oud concept (60 jaar oud!) dat aan vele evoluties en updates onderhevig is geweest. Voor meer informatie, verwijzen we naar deze pagina.

 • McCarthy bedacht zijn 4P-model (Product, Price, Place, Promotion) in 1960
 • In 1987 stelde Judd voor een “menselijke” component toe te voegen aan de 4P’s (de P voor “People”).
 • Kotler voegde er in 1986 “politieke macht” en “publieke opinievorming” aan toe.
 • De 7P’s kregen vorm in 1980 met Booms en Bitner. De verschuiving van transactie- naar relatiemarketing bracht hen ertoe drie bijkomende “P’s” voor te stellen:
  • “People” om de menselijke aspecten van de opkomende relatiemarketing te dekken
  • “Proces” om de processen te beschrijven die menselijke interacties regelen
  • “Fysieke omgeving” om de tastbare elementen te beschrijven die de klant overtuigen

Uitgebreide case studies

Wij hebben voor u een aantal uitgebreide case studies voorbereid die een diepgaande analyse geven van de verschillende facetten van de marketingmix van een onderneming.