29 september 2020 1558 woorden, 7 min. gelezen

Marktonderzoek in België: top 10 van gegevensbronnen

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
15 jaar ervaring in het uitvoeren van marktonderzoek in vele landen heeft het ons mogelijk gemaakt een zeer uitgebreid repertorium van de beste informatiebronnen op te bouwen. Vandaag geven wij u onze TOP 10- van gegevensbronnen om u te helpen […]

15 jaar ervaring in het uitvoeren van marktonderzoek in vele landen heeft het ons mogelijk gemaakt een zeer uitgebreid repertorium van de beste informatiebronnen op te bouwen. Vandaag geven wij u onze TOP 10- van gegevensbronnen om u te helpen bij uw marktonderzoek in België.

Aan het einde van dit artikel vindt u een overzichtstabel.

Samenvatting

Officiële nationale statistieken

Statistieken zijn essentieel voor een goed marktonderzoek. Nationale statistieken geven een zeker gewicht in de samenstelling van uw onderzoek en uw dossiers (financieel, businessplan, enz.) omdat ze officieel zijn en dus een zekere waarde hebben. Elk land heeft een officieel instituut dat het hoogste kwaliteitsniveau biedt. In België is Statbel de instantie die verantwoordelijk is voor de nationale statistieken. Het verzamelt verschillende demografische, economische, sociale, maatschappelijke, enz. gegevens. Onder het tabblad “thema’s” vindt u veel thema’s terug die te maken hebben met de Belgische economie.

Hoe kunt u deze gegevens gebruiken voor uw marktonderzoek?

  • Een geografisch vestigingsgebied (stroomgebied) afbakenen op basis van de regionale demografie en economie.
  • Inzicht in het koopgedrag van de consument
  • Vaststellen van concurrenten op de markt
  • Inzicht in enkele belangrijke wettelijke beperkingen

Deze gegevens zijn vooral nuttig als u een PESTEL-studie moet uitvoeren (om daarover meer te weten te komen, klik hier).

De site Belgium.be is vooral nuttig voor u als u zich in België wenst te vestigen om bijkomende informatie over de Belgische manier van leven te verzamelen. Op de site komen heel wat thema’s komen aan bod, zoals gezondheid, mobiliteit, huisvesting, economie, belastingen, enz.

Financiële gegevens van ondernemingen

Simulatie van een balansaanvraag op de NBB-site

Simulatie van een balansaanvraag op de NBB-site.

Om zicht te krijgen op de rentabiliteit van een project en de geldigheid van uw concurrentieonderzoek moet u de financiële resultaten van andere bedrijven analyseren. In België verzamelt de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) gegevens met betrekking tot ondernemingen. U vindt de jaarbalansen van de bedrijven in open source op de website van de NBB (Nationale Bank van België) onder het tabblad “raadplegen”. Het enige wat u hoeft te doen is het nummer of de naam van het bedrijf of de postcode in te voeren.

De financiële analyse van andere bedrijven is voor u niet alleen nuttig om inzicht te krijgen in de situatie van uw concurrenten, maar ook om de stabiliteit van uw potentiële toekomstige partners en leveranciers te testen. Dit kan een uitstekende indicator zijn om de gezondheid (en aantrekkelijkheid) van een markt te beoordelen.

Ondernemers en bedrijven die actief zijn op de B2B-markt zullen deze sites eveneens kunnen gebruiken om hun doelstellingen te bepalen en een lijst van prospects op te stellen.

Consumentenbescherming

Test Aankoop is de Belgische referentie op het gebied van product- en servicetests, vergelijkingen en consumentenadvies. Of het nu online is of om het tijdschrift Test Aankoop te verkrijgen, u moet zich altijd abonneren. Zeker is dat veel thema’s aan bod komen: producten en diensten bij Test Aankoop, gezondheidsaspecten met Test Gezondheid en tips en opportuniteiten op het vlak van investeringen met Test Aankoop invest.

Met deze gegevens kunt u zich positioneren tegenover uw concurrenten en rekening houden met de laatste consumententrends. Dit is nodig om het belang van uw toekomstige product of dienst te bevestigen of te negeren.
Vergeet niet dat een eerste idee zelden het juiste is. Laat u niet ontmoedigen als u een gebrek aan afstemming op de marktvraag waarneemt. Beschouw dit als een kans om uw basisidee te verbeteren.

Douane en grensbewaking

Indien u wenst in te voeren naar België of uit te voeren buiten de Belgische grenzen, dan moet u rekening houden met de wettelijke beperkingen die door de douane en de grensbewakingsdiensten worden opgelegd. Om dit te doen is de overheidssite van de Federale Overheidsdienst Financiën een mijn van officiële informatie die voor u zeer nuttig zal zijn. U vindt er immers alle essentiële wet- en regelgeving voor het importeren en exporteren van producten en diensten.

Douanesites zijn een uitstekende bron van gegevens voor uw PESTEL-studie, vooral voor de “L” (legale aspecten) ervan.

We hebben al eerder een artikel gewijd aan marktonderzoek toegepast op de exportsector. Klik daarvoor hier.

Sectorgegevens voor uw marktonderzoek in België

Om uw marktonderzoek zo uitgebreid mogelijk uit te voeren, zult u ook moeten kijken naar gegevens die betrekking hebben op uw (toekomstige) activiteitensector. Hieronder vindt u een overzicht van de beste gegevensbronnen in de sector.

Gezondheid

U vindt heel wat gezondheidsgegevens op de officiële website van de FOD Volksgezondheid, die dossiers publiceert over onderwerpen die verband houden met de volksgezondheid, maar ook met de reglementering van deze industrie in België.
De gegevens op de website Belgium.be in het tabblad “Gezondheid” zijn ook nuttig zijn als u actief bent in de gezondheidssector. De site bevat immers veel informatie over het Belgische gezondheidssysteem en hoe dat werkt.
Het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) geeft u bijkomende informatie over deze onderwerpen, zowel voor algemene geneeskunde als diergeneeskunde.

Landbouw- en levensmiddelensector

De website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is een belangrijke bron van gegevens voor de spelers in de voedingsindustrie die in België willen uitbreiden. In de rubriek “Levensmiddelen” geeft het FAVV aan welke regelgeving in België moet worden gevolgd, welke vergunningen vereist zijn voor producten, behandelingen en verpakkingen.
Meer informatie vindt u op de pagina voor professionelen in de sector, afhankelijk van het segment van de sector waartoe u behoort en de actualiteit. De zoekmogelijkheid zal uw opzoekingen sterk vergemakkelijken gezien de hoge publicatiefrequentie van het FAVV.
Om de 10 jaar publiceert het ISP WIV de resultaten van een onderzoek naar eetgewoonten in België (dat vindt u hier).

Landbouw

In België is het nodig om verschillende sites te leren kennen om de beperkingen in verband met de landbouw te begrijpen.
Voor Wallonië gaat u naar het portaal van l’Agriculture Wallonne (Franse site), waar u een schat aan informatie vindt over de wetgeving en heel wat informatie over de landbouw in Wallonië (steun, landbouwbeleid, productie en certificering, enz.).
In Vlaanderen kunt u zich wenden tot het Departement van Landbouw en Visserij, dat u ook zal verwijzen naar het geldende landbouwbeleid, subsidies, sectorcijfers, enz.)

Huisvesting

In het tabblad “Huisvesting” van Belgium.be vindt u gegevens over de woningmarkt in België. Aanvullende informatie is ook beschikbaar onder het thema “Bouw en huisvesting” op de website van Statbel. Streef ernaar om deze gegevens te vergelijken om de betrouwbaarheid van uw marktonderzoek in België te verzekeren.

Energie

Wat de energieproblematiek in België betreft, is de website van de CREG een must. De CREG is de Regulerende Commissie voor Elektriciteit en Gas op de Belgische markt. Deze dossiers bestrijken het hele grondgebied en een brede waaier van onderwerpen: van de prijzen tot de marktsituatie, de verdeling van de marktaandelen over de verschillende energieleveranciers, evenals essentiële details tijdens uw onderzoek met betrekking tot de productie, de bevoorrading, de toegang tot het net, enz.

Onderwijs

Ook hier zult u verschillende bronnen moeten raadplegen om een overzicht te krijgen van onderwijsgerelateerde activiteiten. Informatie met betrekking tot de gewesten Wallonië en Brussel-Hoofdstad is beschikbaar op de website enseignement.be,(Franse site), die alle informatie bevat met betrekking tot het bestaande onderwijssysteem (Franse site) in deze twee gewesten. In Vlaanderen zijn gegevens over het onderwijs beschikbaar op de federale onderwijswebsite.

Innovatie

Voor uw marktonderzoek in België kunt u slechts één site over innovatie bezoeken. Elke regio heeft zijn eigen subsidies en regelgeving. Govbuysinnovation richt zich op innovatie in de publieke sector. Details over innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn te vinden op de website be.brussels, in Wallonië op de portaalsite voor onderzoek en technologie (Franse site) in Vlaanderen op de website van het Departement van Economie, Wetenschap en Innovatie.

Samenvattende tabel

Thema Bron van informatie Interesse in uw marktonderzoek in België
Nationale statistieken     Statbel

Belgium.be

Officiële cijfers voor uw PESTEL-studie
Financiële gegevens ECB 

NBB

Concurrentiestudie, winstgevendheid van de sector
Consumentenbescherming Test Aankoop

Test Gezondheid

Test Aankoop invest

Marktanalyse, sectoranalyse
Douane en grensbewaking Federale Overheidsdienst Financiën Juridische aspecten van de PESTEL-analyse
Sectorale gegevens – Gezondheid FOD Gezondheid

Belgium.be tabblad Gezondheid

AFMPS

Dossiers over gezondheidskwesties en drugs
Sectorale gegevens – Agro-voeding FAVV

FAVV – Professionelen

Le rapport sur l’alimentation – ISP WIV

Indicatoren voor de voedselmarkt en juridische aspecten
Sectorale gegevens – Landbouw        Landbouw in Wallonië

Landbouw in Vlaanderen

Landbouwwetgeving, -overeenkomsten en -beleid
Sectorale gegevens – Huisvesting Belgium.be – Huisvesting

Statbel – Bouw en huisvesting

Woningmarkt en aanverwante zaken
Sectorale gegevens – Energie CREG Energiemarkt, wetgeving en indicatoren
Sectorale gegevens – Onderwijs
Enseignement.be Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De federale site voor onderwijs in Vlaanderen

Onderwijsvormen en wetgeving
Sectorale gegevens – Innovatie Govbuysinnovatie – innovatie in de openbare dienst

Be.brussels (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Onderzoek en Technologieën (Wallonië)

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (in Vlaanderen)

Begeleiding en ondersteuning van innovatie

Lees ook

Illustratie afbeeldingen: ShutterstockPosted in Entrepreneuriat, Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *