De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

Ontdek de stappen die u moet volgen om u de juiste vragen te stellen alvorens uw marktonderzoek uit te voeren. U leest onze eerste tips over concurrentieanalyse in deze blog en kunt de volledige gids downloaden in PDF-formaat.

 

Deel #4/9 – In deze deel gaan we in op stap 10 van het marktonderzoek, die van de concurrentieanalyse.

“Ik heb geen concurrenten”.

We hebben deze uitspraak al duizend keer gehoord. Duizend keer hebben ondernemers ons verteld dat er voor hun idee geen concurrentie is en duizend keer hebben we ze tegengesproken.
Concurrentie ligt niet noodzakelijk om de hoek. Ze is nu wereldwijd, geglobaliseerd en soms verborgen binnen complexe waardeketens waarvan de complexiteit moeilijk te ontrafelen is.

Stap A : identificatie van directe en indirecte concurrenten

In dit stadium is het nuttig om na te denken in termen van behoeften. Uw product kan inderdaad innovatief zijn en geen directe concurrent hebben. Maar er bestaat ook indirecte concurrentie. Concurrentie die, met een wezenlijk ander product of dienst, aan dezelfde behoefte voldoet.

Om een triviaal voorbeeld te geven: dorst kan worden gelest met een veelheid aan drankjes. Een ondernemer die een nieuw drankje op de markt brengt, zal dus moeten vechten tegen alle andere fabrikanten, ook al is zijn drank uniek (wij hadden een dergelijke situatie in 2015).

Stap B: Definieer de criteria van concurrentieanalyse voor uw marktonderzoek

Op basis van de verzamelde gegevens is het nuttig om een eerste inschatting te maken: wie zijn uw meest serieuze concurrenten, degenen die uw leven op uw directe markt waarschijnlijk moeilijk zullen maken?
Vervolgens is een analyse van de 5 krachten van Porter nodig, zodat u de concurrentiekrachten op de markt kunt inventariseren.

Lees meer over de analyse van de 5 krachten van Porter.

Om de sterke en zwakke punten van uw concurrenten volledig te begrijpen, kan het ook nuttig zijn om een fase van mystery shopping in te lassen.

Door uzelf als klant voor te stellen, verzamelt u waardevolle informatie over de kwaliteit van de dienstverlening, prijzen (die kunnen variëren van de officiële prijzen zoals we onlangs zagen tijdens een opdracht in bejaardentehuizen),…. zoveel informatie die u in staat stelt uw aanbod beter te positioneren en beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de consument.

Stap C: Informatie over uw concurrenten zoeken en vinden

Om een marktonderzoek uit te voeren, hebt u uiteraard informatie nodig over uw toekomstige concurrenten.

In het internettijdperk is deze informatie gelukkig veel beter toegankelijk dan 20 jaar geleden. De website van uw concurrent is in de eerste plaats een geweldige speeltuin waar veel informatie verzameld kan worden.

Het is vervolgens van essentieel belang dat de financiële gezondheid van deze bedrijven wordt gecontroleerd aan de hand van officiële informatie (commerciële rechtbanken, nationale databanken, enz.).
Een derde methode is om uzelf voor te stellen als klant om informatie te verzamelen. Dit wordt mystery shopping genoemd.

Stap D: benchmarking (vergelijking met de concurrentie)

De beste manier om de concurrentie te analyseren is door een uitgebreid Excelbestand te maken, waarin u uw analyses invoert.

In de kolommen geeft u de verschillende te analyseren factoren aan (omzet, prijs, aantal medewerkers, type klanten, medewerkers, geografische markten en alle andere meer specifieke criteria die relevant zijn voor uw studie). U kent dan een rij toe aan elke geïdentificeerde concurrent en vult de cellen van de tabel in.

Een belangrijk criterium voor detailhandelaren, en in het algemeen voor alle marktonderzoeken met fysieke afzetmarkten, is het verzorgingsgebied. Dit is het geografische gebied waar de meeste klanten vandaan komen. Dit gebied is min of meer belangrijk, afhankelijk van het type verkooppunt: van enkele honderden meters voor een fastfood tot honderden kilometers voor bestemmingswinkels.

Ons marktonderzoek naar de wijnbar N5 in Toulouse toonde aan dat klanten soms meer dan 500 km reisden om een bezoek te brengen aan deze wijnbar, die in 2017 werd verkozen tot beste ter wereld.

Lees ons volgend artikel over het kwalitatief marktonderzoek

De volgende deel gaat over een zeer cruciale stap in het marktonderzoek. Lees ons advies over kwalitatief marktonderzoek.

Eerst leggen we de fundamenten en beantwoorden we terugkerende vragen (in deel 5) alvorens in te gaan op de details van een kwalitatief interview (in deel 6).