De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

 

Kies een nauwkeurige onderzoeksmethode voor uw marktonderzoek

Vanaf deze fase kunt u de uit te voeren analyses isoleren van de beschikbare analyses voor marktonderzoek. Deze zullen afhangen van de problemen en kansen die u in de vorige stappen hebt geïdentificeerd. Geef de voorkeur aan marktonderzoeksmethoden die u toelaten om uw twijfels weg te nemen.

Daarom is het in dit stadium noodzakelijk om uzelf te ontdoen van het idee dat marktonderzoek gewoonweg een online vragenlijst is. Helaas is het moeilijk om dit idee te bestrijden, omdat sommige marketingbureaus deze misleidende samenvatting in de hoofden van hun klanten hebben geprent en de rijkdom en complementariteit van de beschikbare methoden zijn vergeten. Dit deel heet “research design”; het is uw plan van aanpak.

 

Waar zit u in uw denken?

Te gebruiken methoden voor marktonderzoek

Ik heb een idee voor een nieuw product of dienst; ik heb er nog met niemand over gesproken. Het eerste wat u moet doen is uw idee testen en kwalitatieve methoden gebruiken om verbeteringen aan te brengen. Begin in dit stadium nog niet met een kwantitatief onderzoek (bijvoorbeeld online vragenlijst), want dat heeft geen zin.
Ik heb een vernieuwend idee dat gerelateerd is aan mijn werkveld. Ik wil het uitvoeren en op de markt brengen. Als uw idee verband houdt met uw werkterrein, is de kans groot dat u een onvervulde behoefte hebt vastgesteld. U kunt dus een kwalitatieve fase vermijden en proberen uw idee kwantitatief te verifiëren. Ga direct naar stap 6.
Ik wil mijn leven veranderen en een ondernemersactiviteit beginnen. Ik heb een idee van de sector waarin ik wil werken, maar mijn hele project moet nog worden opgebouwd. Uw project staat nog ver voor de implementatiefase. Het is daarom beter om alle 7 fasen te volgen die in deze gids worden voorgesteld. Als uw project een detailhandel is, is ook een locatiestudie vereist.
Ik heb zelf een product ontwikkeld en wil het op de markt brengen. Deze case is een klassieke lancering van innovatieve producten. Als u een product hebt ontwikkeld, heeft u waarschijnlijk een prototype. Dit prototype is een kostbare aanwinst in de realisatie van uw marktstudie omdat het u toelaat om direct naar fase 2 te gaan, waar u uw potentiële klanten confronteert met uw innovatief idee en hun indrukken verzamelt.
Ik verkoop mijn product/dienst in het een bepaald land en wil uitbreiden naar een ander geografisch gebied. Als uw product/dienst al in het een land op de markt is en u wilt het in een ander geografisch gebied aanbieden, is een marktonderzoek essentieel voor een succesvolle lancering. Afhankelijk van de complexiteit van het product en het doel (B2B of B2C) zijn verschillende benaderingen mogelijk. Voor een innovatief product adviseren wij u om het bijna als een prototype te maken om de reactie van klanten in het nieuwe geografische gebied te testen. Begin met een kwalitatieve bevestigende methode zoals een focusgroep voordat u de vraag kwantificeert door middel van kwantitatieve technieken. In het geval van een B2B-markt, waar de doelgroep moeilijker te mobiliseren is, is de best mogelijke marktstudie te proberen uw product direct te verkopen. Zo ziet u de reactie van de B2B-markt.
Mijn verkoop is gedaald. Ik weet niet wat ik moet doen. L’étude de marché ne doit pas être réalisée seulement au lancement d’une entreprise ou d’un produit. Certaines méthodes d’étude de marché peuvent être appliquées à la compréhension de la dynamique d’un marché et des changements qui en résultent. Dans le cas d’une baisse d’activité une étude de concurrence peut être utile ainsi qu’une étude de satisfaction (quantitative) surtout si la baisse d’activité est soudaine.
Mijn markt wordt aangevallen door concurrentie. Ik moet reageren. Concurrentiële trends zijn aan de orde van de dag. Er zijn verschillende marketingstrategieën te volgen, waarvan de differentiatiestrategie één van de meest interessante is. Dat laatste vereist echter een duidelijk begrip van de “customers’ pains”, de gebieden van ontevredenheid waarop u zich moet concentreren om aan de latente behoeften van klanten te voldoen. Etnografische methoden zijn ongetwijfeld het meest geschikt om deze “customers’ pains” te identificeren. U dient zich daarom eerst te richten op kwalitatieve marktonderzoekmethoden zoals observatie, focusgroepen of persoonlijke interviews.
Mijn markt krimpt. Ik moet mijn verkoop op peil houden. Markten leven en evolueren als klanten innoveren en hun gewoonten veranderen. In het geval van een krimpende markt is het belangrijk om eerst de oorzaken vast te stellen. Die kunnen extern zijn (waarvoor een PEST-analyse en een concurrentieanalyse nodig zijn) of intern (in dat geval kunnen de eerste oorzaken uit een klanttevredenheidsvragenlijst naar voren komen).
Mijn markt groeit. Ik zou graag willen weten hoe ik daarvan kan profiteren. Dit is een probleem dat veel bedrijven graag zouden willen hebben. Wanneer de vraag naar een product of dienst snel stijgt, hoe u kunt dan bepalen waar u uw inspanningen op moet richten. Om dit probleem op te lossen, moet u de vraag in verschillende geografische gebieden kwantificeren om uw marketinginspanningen te sturen. Doelprofilering, een segmentatieoefening, is nuttig om het aantal potentiële klanten te beoordelen. Aan de hand van een concurrentiestudie kunt u vervolgens de moeilijkheden evalueren die u in elk geografisch gebied zou kunnen tegenkomen.
We hebben een variant van een bestaand product of dienst ontwikkeld. Hoe weten we of deze variant voldoet aan de verwachtingen van de consument? Dit is een klassiek geval. Alle producten zijn ontworpen om te worden verbeterd op basis van de reactie van de markt en feedback van klanten (met name door middel van een tevredenheidsvragenlijst), om beter te kunnen voldoen aan de steeds veranderende verwachtingen. Het verbeteren van een product/dienst vereist daarom ook het verzamelen van feedback van potentiële gebruikers. Er zijn twee oplossingen voor u:

  • als de verbeteringen en veranderingen substantieel zijn, kan beter worden gestart met een kwalitatieve fase (in de vorm van persoonlijke interviews of focusgroepen)
  • als de veranderingen oppervlakkiger zijn en deze marktonderzoekmethode zich daartoe leent, raden wij u aan een kwantitatieve studie uit te voeren (bijvoorbeeld in de vorm van een online vragenlijst)

 

Lees ons volgende artikel over de 2 eerste marktonderzoeksmethoden

In de rest van dit artikel beschrijven we de ideale situatie, waarin u alle stappen van marktonderzoeksmethoden zou moeten uitvoeren om tot een marketingstrategie te komen die in een businessplan wordt uiteengezet en in het financiële plan wordt weerspiegeld.

Door middel van de afzonderlijke artikelen over elk type analyse hopen we dat u een geïnformeerde keuze kunt maken over de mogelijkheden voor uw studie. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u hulp nodig hebt.

Mis ons volgende artikel niet over de stappen van het marktonderzoek, we zullen de eerste 2 technieken van het marktonderzoek gebruiken: trendstudie en PEST analyse.