De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

Ontdek ons witboek over marktonderzoek

Hoe voer je een marktonderzoek uit? Welke methoden voor marktonderzoek moeten worden gebruikt? Dat zijn enkele van de vragen waarop deze handleiding een antwoord wil geven.

Hoewel u van de professionele diensten van marktonderzoeksbureaus zoals het onze gebruik kunt maken, beschikt niet iedereen noodzakelijkerwijs over het nodige budget daarvoor (vergeet echter niet dat u kunt genieten van subsidies).

Om tegemoet te komen aan de vraag van projectleiders en ondernemers, hebben we een stapsgewijze methode ontwikkeld waarmee u van A tot Z een marktstudie kunt uitvoeren, ook als u een beginner bent.

De verschillende fasen van een marktstudie

Het belangrijkste is in de eerste plaats een goed begrip van de verschillende fasen en de complementariteit van marktonderzoekstechnieken: PEST-studie, marktsegmentatiestudie, concurrentiestudie, kwalitatieve en kwantitatieve technieken vullen elkaar aan. Daarom hebben we in 7 opeenvolgende fases een methode voorbereid. Elke fase komt overeen met het gebruik van specifieke technieken die het mogelijk maken om vooruitgang te boeken in het begrijpen van een markt, de verwachtingen van de klanten en het aantal potentiële klanten.

De 7de en laatste stap is de synthese van alle verzamelde informatie, een overgangsfase die u toelaat om uw financieel plan te starten en het schrijven van het business plan (een essentieel document om een lening aan te vragen bij een bank).

Artikelen om uw kennis te verdiepen

Onze online marktonderzoeksgids verwijst ook naar een reeks artikelen gepubliceerd op onze blog die u zullen toelaten om uw kennis te verdiepen op de verschillende relevante domeinen. Aarzel niet om ze te raadplegen en uzelf “te verliezen” in de middelen die we al sinds bijna 10 jaar ter beschikking hebben.

Grafieken om uw begrip te vergemakkelijken

Elk artikel in de gids voor marktonderzoek bevat ook een grafische weergave van de 7 fasen van het marktonderzoek

  1. Uw idee testen;
  2. Uw idee verbeteren;
  3. Kies de juiste marktonderzoekmethodes;
  4. De concurrentiestudie en het PEST-onderzoek;
  5. Kwalitatieve marktonderzoekstechnieken;
  6. Kwantitatieve marktonderzoekstechnieken;
  7. Synthese van de resultaten en overgang naar het business plan.

Via deze weergave, gesymboliseerd door een cijfer, een kleur en een pictogram, weet u altijd waar u bent, waar u zich ook bevindt in de gids. Een menu aan uw rechterzijde geeft u gemakkelijk toegang tot de stappen die u interesseren.

Nos étapes pour une étude de marché réussie

Een originele computerweergave van de realisatie van een marktonderzoek

Tot slot bevat onze gids een originele computerweergave, die we speciaal hiervoor hebben gemaakt. Deze grafiek geeft alle 7 fasen van een marktstudie weer, evenals de ondergaande stappen. We hebben veel energie gestoken in de realisatie van deze computerweergave: ze concentreert een maximum aan kennis zonder echter te ingewikkeld te zijn om te ‘worden begrepen’ door de neofiet. Indien u een versie in hoge resolutie wenst te krijgen, stuur ons dan een berichtje.