De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

Ontdek welke stappen u moet volgen om de juiste vragen te stellen voordat u uw marktonderzoek uitvoert. U kunt op deze blog terecht voor onze eerste tips en de volledige handleiding in PDF-formaat downloaden.

Deel #1/9 – Alvorens een marktonderzoek uit te voeren, is het essentieel om uw idee te verduidelijken en uw project te definiëren.

In deze fase stellen wij u voor om een zo precies mogelijke definitie te geven van uw project, het nut of de toegevoegde waarde ervan en de sterke en mogelijke zwakke punten ervan.

 

Stap A: Schrijf uw idee uit

In welke fase bevindt u zich? Hebt u al een duidelijk idee of is het nog vaag?

Hoever u ook staat met uw project, het is zinvol om uw idee uit te schrijven. Alvorens een marktonderzoek uit te voeren, dwingt het schrijfproces ertoe u om uw ideeën te objectiveren en van een abstracte naar een concrete staat over te gaan.

Deze objectivering zal u helpen in de volgende stap, wanneer het gaat om het presenteren van uw idee aan uw naasten. U kunt er dan zeker van zijn dat u een consistente boodschap afgeeft en dat de antwoorden van uw kennissen altijd zijn gebaseerd op hetzelfde idee.

Wees in dit stadium tevreden met een paar regels (maximaal een tiental) die samenvatten wat uw idee is, wat voor soort klanten u wilt bereiken, wat de voordelen voor hen zijn en waarom uw idee beter is dan het huidige aanbod.

 

Stap B: Test uw idee voorafgaand aan het marktonderzoek

Wees niet bang dat iemand uw idee zal stelen. Deze angst is irrationeel en zorgt ervoor dat u waardevolle feedback mist.

Het is zelfs tegenovergesteld, in de vroegste fase van uw project, lang voordat u met een marktonderzoek begint, raden wij u sterk aan om uw idee te testen bij vrienden. Wat vinden zij ervan? Wat zijn hun positieve en negatieve meningen? Vraag hen specifiek welke negatieve aspecten zij erin zien.

Het is zo gemakkelijk verliefd te worden op een eigen idee. Wees voorzichtig. Zo kan het foutlopen. Door al te overtuigd te zijn, ziet men uiteindelijk de fouten en valstrikken niet meer. We hebben te veel ondernemers horen zeggen dat ze hun markt goed genoeg kennen en dus geen marktonderzoek nodig hebben. Maar al vlug werden zij geconfronteerd met moeilijkheden en mislukkingen.

 

Stap C: Organiseer een sessie van Design Thinking

Zodra u informele feedback van vrienden hebt gekregen, is het tijd om over te gaan naar een meer concrete fase. Het organiseren van een werksessie maakt het mogelijk om ideeën te structureren en de basis te leggen voor hoe uw product of dienst er werkelijk uit zal zien.

Alvorens u een marktonderzoek uitvoert, raden wij u aan om de methode van Design Thinking toe te passen om uw ideeën te verfijnen en, gedurende een of twee dagen intensieve arbeid, te komen tot een precieze definitie van het product, de verwachte differentiatiepunten, het ontwerp, …

Ondervraag de deelnemers om te begrijpen hoe zij uw product gebruiken of de manier waarop uw service voor hen nuttig is. Ga ook na welke hun punten van ontevredenheid zijn en maak vervolgens verschillende prototypes.

 

 Lees ons volgend artikel over de fases van een marktonderzoek

Wanneer uw project goed gedefinieerd is, is een eerste samenvatting noodzakelijk. In ons volgend artikel over de stadia van een marktonderzoek, geven wij u meer advies alvorens een prototype te maken van uw idee.