De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

Ontdek welke stappen u moet volgen om de juiste vragen te stellen voordat u uw marktonderzoek uitvoert. U kunt op deze blog terecht voor onze eerste tips en de volledige handleiding in PDF-formaat downloaden.

Deel #8/9 – Hier komt eindelijk het beroemde kwantitatief onderzoek, de online vragenlijst die sommigen aan u verkopen als alternatief voor een marktonderzoek. Het is stap 13 van onze marktonderzoeksmethoden.

Het kwantitatief onderzoek is een van de laatste fasen van het marktonderzoek. Problemen moeten eerst gekwalificeerd zijn, voordat ze gekwantificeerd kunnen worden.

Dus nu zijn we zover. Nu u uw eerste idee verbeterd hebt dankzij Design Thinking en het ontwerpen en testen van een prototype, u trends heeft bestudeerd, verschillende omgevingsparameters heeft geverifieerd (PEST analyse), de verwachtingen van uw toekomstige klanten beter kent en de sterke en zwakke punten van uw concurrenten hebt bestudeerd.

Nu bent u klaar om de appetijt van klanten voor uw idee te kwantificeren. Dit kwantitatief marktonderzoek zal u waardevolle informatie leveren om in uw business- en financiële plannen te verwerken.

Stap A: Stel de vragenlijst voor uw kwantitatief marktonderzoek op

Het opstellen van een goede vragenlijst voor uw kwantitatief marktonderzoek is geen gemakkelijke taak en vereist ook hier methode en wat werk.

U moet eerst de vragen correct opstellen (en ze correct vertalen als uw enquête in verschillende talen en/of landen wordt uitgevoerd), vervolgens moet u ervoor zorgen dat u geen al te lange vragenlijst aan uw respondenten toestuurt, en vervolgens een representatief panel van uw toekomstige klanten interviewen.

 

 

9 regels die u moet volgen bij het opstellen van de vragenlijst voor uw marktonderzoek

1. Vermijd gevoelige kwesties
2. Vermijd negatie bij het formuleren van uw vragen
3. Neem alleen vragen op die strikt noodzakelijk zijn voor uw marktonderzoek.
4. Ga na of één enkele vraag voldoende is om de informatie te verkrijgen die u zoekt
5. Als een vraag of aspect essentieel is, voeg dan een vergelijkbare (maar anders geformuleerde) vraag op een andere plaats in de vragenlijst toe om het antwoord op de eerste vraag te bevestigen.
6. Vraag uzelf af of de geïnterviewde de informatie kan verstrekken
7. Vraag uzelf af of de respondent de informatie wil verstrekken
8. Overschrijd niet meer dan 20 vragen of 10 minuten.
9. Gebruik bij voorkeur een Likert-schaal

 

Stap B: Test uw vragenlijst voor kwantitatief marktonderzoek

Zodra uw kwantitatieve vragenlijst is opgesteld, moet u deze eerst testen.

Er zijn statistische methoden beschikbaar om uitgebreide tests uit te voeren en de geldigheid van de vragenlijst voor conclusies te waarborgen. We gaan niet verder in op deze, erg ingewikkelde, methoden. We raden u alleen aan de vragen te testen via een kleine steekproef van mensen om te zien hoe ze reageren en zo eventuele problemen, bijvoorbeeld onduidelijke bewoordingen, vroegtijdig op te sporen
Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar het formuleren van zo eenduidig mogelijke vragen.

Als u denkt dat uw vragenlijst klaar is en als er meer dan één taal nodig is, moet u een dubbele vertaling maken. Dit zorgt voor consistentie van de tekst in de verschillende talen.

Stap C: beheer uw kwantitatief onderzoek

« Een enquête beheren » betekent dat u mensen vraagt uw vragen te beantwoorden. Dit kan op verschillende manieren.

De meest voorkomende op dit moment is het lanceren van een online enquête via een van de vele beschikbare tools. We moeten wel de doelgroep bereiken die we willen bevragen.

Het heeft dus geen zin een simpele steekproef te doen bij een groepje vrienden en familie als die niet tot de doelgroep behoren. Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar hoe vaak kreeg u op sociale netwerken al niet de vraag om online enquêtes in te vullen?

Als u een paar honderd euro hebt om te investeren, kunt u er een panel van online respondenten mee inhuren, waarvan de profielen overeenkomen met die van uw toekomstige klanten.

Stap D: de resultaten van uw kwantitatieve marktonderzoek analyseren

De meeste online enquêtediensten hebben efficiënte dashboards met grafieken, gemiddelden en betrouwbaarheidsintervallen.

Dit is meer dan voldoende voor een marktonderzoek voor een start-up. Bent u een groter bedrijf op zoek naar statistische correlaties of zelfs een econometrisch model, dan is verdere analyse nodig. Als u zich in deze situatie bevindt, neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren.

Lees ons volgende artikel over de resultaten van een marktonderzoek

Het einde van de tunnel is in zicht! Uw marktonderzoek is bijna afgerond!

De volgende stappen, die we in ons volgende artikel in detail zullen uitwerken, bestaan uit het samenvatten van de resultaten van uw marktonderzoek, het identificeren van de meest veelbelovende segmenten en het kwantificeren van hun potentieel alvorens uw businessplan en financieel plan op te stellen.