De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

 

Deel #2/9 – Na het testen van uw ideeën (zie deel 1: Definieer uw project voordat u een marktonderzoek uitvoert) is het nu tijd om te bepalen welke problemen u wilt oplossen en hoe u dat wilt doen. Op die manier kunt u de juiste onderzoeksmethoden kiezen voor uw marktonderzoek. Als je hulp nodig hebt bij je project, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons marktonderzoeksbureau.

Stap A: Definieer de problemen

In dit stadium is een eerste synthese nodig. De lessen en reflecties uit de eerste fases moeten goed worden benut. Wij raden u aan een one-pager (een samenvatting op één A4-pagina) voor te bereiden die u overal volgt en de volgende elementen bevat:

Uw business-idee in één zin

Een idee definiëren idee lijkt voor u misschien eenvoudig, maar het samenvatten in één zin, die begrijpelijk is voor iedereen, is een moeilijkere oefening dan het lijkt.

Het zal u ook doen nadenken over uw toekomstige “pitch”, de oefening die bestaat in het mondeling presenteren van uw idee om de steun te winnen van banken, investeerders, …

Uw toekomstige markt en haar problemen

Het is zinvol om uw markt in het kort te beschrijven (de actoren, de dynamiek, uw concurrenten, uw klanten) om zo uw gedachten te dwingen een eerste mentale cartografie te maken van het universum waarin u zichzelf wilt lanceren.

Schrijven dwingt u tot het materialiseren en objectiveren van gedachten, die anders abstract en onvoltooid zouden blijven.

Belangrijke vragen die richtinggevend zijn voor uw marktonderzoek

Essentiële vragen voor het succes van uw toekomstige bedrijf kunnen naar voren komen uit de punten die tijdens de Design Thinking-oefening werden aangehaald. Onduidelijke gebieden die u absoluut moet verduidelijken of bevestigen als onderdeel van uw marktonderzoek. Nu is het tijd om deze vragen schriftelijk te stellen en de reikwijdte van het onderzoek vast te stellen. Dat zal op zijn beurt weer bepalend zijn voor de onderzoeksmethoden die gebruikt moet worden voor uw marktonderzoek.

Sommige aspecten van uw toekomstige markt kunnen irrelevant zijn en u mag niet “het wiel opnieuw uitvinden” of tijd investeren in activiteiten die geen toegevoegde waarde hebben.

Stap B: Ontwikkel een prototype

Nu de eerste formalisering is afgerond, is het tijd om over te gaan naar een praktische fase: de ontwikkeling van een prototype. Of het nu gaat om een product, een innovatieve mobiele toepassing, een revolutionaire website, een nieuw merk,… Geloof het of niet, er kan altijd een prototype worden ontwikkeld.

De ontwikkeling van dit prototype is essentieel om de werkelijkheid te kunnen zien (uw product is misschien niet zo gemakkelijk te realiseren als u denkt, uw applicatie niet zo innovatief als u zich voorstelt, uw website niet zo gemakkelijk te raadplegen als u verwacht, enz.)

De ontwikkeling van een prototype is daarom een krachtige spiegel voor uw reflectie, een mijlpaal in onze onderzoeksmethoden voor een beter marktonderzoek. Waarom zou u immers een marktonderzoek uitvoeren naar ideeën, concepten, producten of diensten die nog niet voltooid zijn als u de kans hebt om uw inspanningen te optimaliseren door even te wachten?

Uiteindelijk komt het, zoals vaak het geval is bij marketingonderzoek, allemaal neer op iteratie. Er is geen haast nodig.

Stap C: Test uw prototype

Net zoals u uw familie en vrienden bij het definiëren van uw project om hun mening hebt gevraagd, is het testen van uw prototype cruciaal om een idee te objectiveren en verder te gaan dan de abstracte fase.

Door het prototype van een mobiele toepassing te tonen (wat we een mock-up noemen) en te laten testen, wordt u zich bijvoorbeeld bewust van ergonomische problemen die u niet had gezien (we hadden de mogelijkheid om tientallen prototypes van mobiele toepassingen te testen: zelfs degene ontwikkeld door gespecialiseerde bureaus brachten tijdens de tests evidente fouten aan het licht; geloof niet dat u het beter kan!)

Deze stap is daarom belangrijk in onze onderzoeksmethoden voor uw marktonderzoek. Ze bestaat uit het verzamelen van initiële feedback op uw prototype om de grootste problemen te detecteren. Er hoeft geen tijd te worden verspild met kwalitatieve interviews om problemen op te sporen die van tevoren hadden kunnen worden verholpen. Kwalitatieve interviews zijn een veel te waardevolle stap om zich niet te focussen op de belangrijkste aspecten, die van naderbij geanalyseerd moeten worden.