23 september 2019 1456 woorden, 6 min. gelezen

Marktonderzoek in Frankrijk: waarom niet eens ODIL proberen?

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Als u oprichter van ondernemingen bent,  dan zou dit artikel u kunnen interesseren. Vandaag stellen wij u een tool voor waarmee u een gratis marktonderzoek in Frankrijk kunt uitvoeren. Hoewel u met ODIL (de naam van de tool) niet uw […]

Als u oprichter van ondernemingen bent,  dan zou dit artikel u kunnen interesseren. Vandaag stellen wij u een tool voor waarmee u een gratis marktonderzoek in Frankrijk kunt uitvoeren. Hoewel u met ODIL (de naam van de tool) niet uw volledige marktonderzoek kunt uitvoeren, biedt het u toch de mogelijkheid om ermee te starten en geeft het u de eerste belangrijke gegevens om de eigenschappen te kennen van het geografische gebied waarin uw bedrijf actief zal zijn.

Aan het eind van dit artikel vindt u ook een samenvattende tabel met de verschillende soorten cijfers die u kunt krijgen en het mogelijke gebruik ervan in het kader van het onderzoek naar een bepaalde markt. Ook als de oprichting van uw bedrijf niet in Frankrijk ligt, kan deze tabel toch nuttig zijn om te weten naar welke cijfers u moet zoeken en met welk doel.

ODIL, een tool van INSEE

ODIL is het acroniem (?) voor een instrument voor het opstarten van een bedrijf. Zoals de ODIL-startpagina (Franse site) terecht aangeeft, kunt u met deze tool uw marktonderzoek starten. Het is dus zeker niet een instrument om uw volledige marktonderzoek mee uit te voeren.

Het geografische toepassingsgebied is – logischerwijs – beperkt tot het Franse vasteland en de Franse overzeese gebieden. De functionele reikwijdte ervan is beperkt tot bepaalde activiteiten die u hier (Franse site) of hieronder kunt vinden.

Start uw marktonderzoek met ODIL

ODIL geeft u toegang tot een bepaalde hoeveelheid nuttige informatie voor uw marktonderzoek en verplicht u ook om aandacht te hebben voor basisconcepten zoals de invloedssfeer en het verzorgingsgebied. Voor elke stap hebben we screenshots gemaakt die u, chronologische gerangschikt, terugvindt onderaan dit artikel.

Sélection du secteur d'activité dans ODIL

Keuze van activiteitensector in ODIL.

Stap 1: definieer uw bedrijfssector

De eerste stap is het kiezen van de activiteitensector van uw toekomstige onderneming. Er zijn twee manieren om deze stap te valideren. U kunt de activiteit (aan de hand van verschillende filters) rechtstreeks selecteren of gebruik maken van een productselector die de overeenkomstige bedrijfsgebieden voor u selecteert.

Stap 2: geografische selectie

De tweede stap bestaat uit het bepalen van de 3 soorten gebieden die belangrijk zijn voor elk marktonderzoek: de locatiegemeente, het “kerndoelgebied” (d.w.z. het gebied waar het grootste deel van uw klanten vandaan komt en dat we ook wel ‘verzorgingsgebied’ noemen), de invloedzone, d.w.z. het maximale geografische gebied van waarbuiten geen klanten zullen komen. In het onderstaande voorbeeld hebben we Créteil als locatiegemeente gekozen en twee cirkelvormige zones gedefinieerd (vandaar de geringe gelijkenis met een cirkel). De eerste zone (oranje) komt overeen met het kerndoelgebied; het groene gedeelte met de invloed zone. Indien u geen gebruik wenst te maken van de cirkelselectietool (zie de pijl op de screenshot hieronder), kunt u ook de gemeenten in zone 2 (kerndoelgebied) en 3 (invloedzone) één voor één selecteren. Dat neemt meer tijd in beslag, maar als u al terreinkennis van uw locatiegebied heeft, kan het nauwkeuriger zijn om dit soort selectie te maken.

commune d'implantation, cœur de cible et zone d'influence sous ODIL.

Selectie van de locatiegemeente en het verzorgingsgebied (‘kerndoelgebied’) en de invloedzone in ODIL.

Stap 3: Analyse van de resultaten

Zodra de activiteit (of producten) en de verschillende geografische gebieden zijn bepaald, zijn de resultaten al beschikbaar. Natuurlijk gaat het om algemene informatie. In die zin dat het alleen maar informatie is die u kunt gebruiken om uw marktonderzoek mee te starten. Verwacht dus niet dat dit automatisch of zonder inspanning gebeurt. De beschikbare resultaten krijgt u door te klikken op het drop-down menu waar ze in 2 categorieën worden ingedeeld: lokale statistieken en nationale statistieken.
De soorten statistieken die worden aangeboden zijn hetzelfde, ongeacht de activiteit die in de eerste stap wordt uitgevoerd. Niet alle cijfers zullen altijd nuttig zijn voor uw onderzoek. Om uw analyse te vergemakkelijken, geven wij u in onderstaande tabel enkele aanwijzingen hoe u deze verschillende statistieken kunt gebruiken in uw marktonderzoek.

liste des statistiques disponibles dans ODIL

Samenvattende tabel van de beschikbare gegevens in ODIL en het gebruik ervan

Beschikbare statistieken via ODIL Gebruik voor marktonderzoek Opmerkingen
ondernemingen met dezelfde activiteit ODIL biedt u een volledige lijst van bedrijven in de gedefinieerde zones 1+2+3 die dezelfde soort activiteit uitvoeren. Dit is zeer nuttig voor uw concurrentieonderzoek omdat het werk om concurrenten te identificeren hier al is gedaan. Voor uw concurrentieonderzoek is het niet voldoende om concurrenten te identificeren. U zult een vergelijking en analyse van aanbod en klanten moeten uitvoeren om uw toekomstige positionering ten opzichte van uw concurrenten helemaal te kunnen inschatten.
bevolking De bevolking op het afgebakende grondgebied is vanzelfsprekend een interessante statistiek. Het is beter om uw bedrijf te vestigen in een dichtbevolkt gebied dat u een groot aantal potentiële klanten kan bieden. Een groot klantenbestand is zinloos als uw onderneming niet gemakkelijk toegankelijk is. Onderzoek ook de aanwezigheid van verbindingswegen in landelijke gebieden en de beschikbaarheid van openbaar vervoer in stedelijke gebieden.
De ‘bevolking’-statistieken moeten ook worden geanalyseerd op basis van leeftijd (of een andere variabele) die voor uw activiteit belangrijk is. Om het voorbeeld van dit artikel (medische activiteit) te gebruiken, moet een gerontoloog zich vestigen in een gebied waar het percentage ouderen hoger is.
bevolking per SPC/woningen Als uw product of dienst gericht is op een bepaalde sociaal-professionele categorie (SPC), is het in uw belang om deze statistieken met aandacht te bekijken. De positionering van uw product of dienst zal onvermijdelijk leiden tot een gelaagdheid van uw potentiële klanten. De koopkracht wordt weerspiegeld in de sociaal-professionele categorie. Overweeg om u stroomopwaarts af te vragen met welke SPC’s uw toekomstige aanbod wellicht het meest zal overeenkomen.
woningen U krijgt verschillende soorten cijfers. Enerzijds de verhouding eigenaar/huurder; soort van woning (afhankelijk van de bouwdatum). Het is niet waarschijnlijk dat deze statistieken zullen worden gebruikt in het onderzochte voorbeeld (medische sector). Voor een bedrijf dat actief is in de bouw is het nut voor de hand liggend.
We wijzen er ook op dat enkele van dezelfde cijfers beschikbaar zijn in het tabblad ‘Bevolking per SPC/huisvesting’.
huishoudens Er zijn twee soorten cijfers. Allereerst huishoudens volgens sociaal-professionele categorie (SPC); daarnaast naar type huishouden (huishouden zonder gezin, huishouden met gezin, aantal kinderen, enz….). Deze cijfers zijn van vitaal belang voor alle bedrijven die bijvoorbeeld persoonlijke diensten of activiteiten voor jonge kinderen aanbieden.
Actieve bevolking/werkgelegenheid De werkgelegenheidscijfers zijn onderverdeeld volgens het soort werk (landbouw, industrie, bouw, handel, enz.).
Opleidingsstatistieken zijn bijzonder interessant omdat ze u informatie geven over het opleidingsniveau en dus onrechtstreeks over het inkomensniveau.
De werkgelegenheidscijfers zijn minder granuleus dan op het tabblad ‘Actieve bevolking/werkgelegenheid’.
De opleidingsstatistieken moeten worden vergeleken met die van de sociaal-professionele categorieën en vervolgens worden geanalyseerd op basis van de positionering van uw aanbod.
belastbaar inkomen Het belastbaar inkomen wordt aangegeven volgens de gemeente. Dit is bijzonder interessant om zicht te krijgen op de dynamiek van het gebied en om positieve of negatieve statistische fouten gemakkelijk te kunnen opsporen. Als u merkt dat een gemeente een gemiddeld belastbaar inkomen heeft dat sterk verschilt van een andere gemeente, twijfel dan niet om uw analyse verder door te voeren om de oorzaak daarvan te achterhalen. Het tabblad Huisvesting stelt een categorie sociale woningen voor die zou kunnen wijzen op een hoger aantal mensen met een laag inkomen.
verbruik per product Dit is een nationale statistiek die u het volume van de aankopen voor heel Frankrijk over de laatste 5 jaar geeft. Deze cijfers kunnen nuttig zijn om de marktdynamiek in de tijd te begrijpen. Het kan zinvol zijn om met deze cijfers te beginnen voordat u zelfs maar uw locatieanalyse op lokaal niveau uitvoert. Meer nog, als u een daling van de uitgaven op uw toekomstige markt opmerkt, is het misschien zinnig om na te denken over de mogelijkheid om uw bedrijf in deze sector op te richten.
uitgaven naar leeftijd Deze cijfers geven u inzicht in de verkoopdynamiek van het product op basis van leeftijd (op nationaal niveau) en om op lokaal niveau na te gaan of de meest dynamische leeftijdsgroep(en) het meest vertegenwoordigd zijn (tabblad bevolking).
kosten per type huishouden De analysemodus gebeurt hetzelfde als bij de leeftijdsgroepen. Ga eerst na hoe de uitgaven worden verdeeld volgens type huishouden en controleer vervolgens, op lokaal niveau, of de meest ‘kopende’ huishoudtypes goed vertegenwoordigd zijn.
uitgaven volgens de ZEAT Het studie- en ruimtelijke ordeningsgebied (ZEAT) komt overeen met een onderverdeling van Frankrijk in 10 hoofdgebieden: de regio Parijs, Nord, Est, Ouest, Sud-Ouest, Centre-est, … De
uitgaven worden hier dus weergegeven volgens deze grote geografische gebieden, wat het mogelijk maakt om de meest dynamische
uitgaven te visualiseren.
De verstrekte cijfers zijn gemiddelde uitgaven. Het is daarom gemakkelijk om de verschillende gebieden met elkaar te vergelijken en de gebieden te identificeren die het meest relevant zijn voor de oprichting van een bedrijf.Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *