8 juni 2018 527 woorden, 3 min. gelezen

Hoe een marktonderzoek uitvoeren? Fase 4: PEST-analyse en mededinging

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Hoe voeren we een marktonderzoek uit? Dit is de (complexe) vraag die wij u helpen beantwoorden met de publicatie van onze online marktonderzoeksgids. De publicatie van elk van de 7 fasen van onze methode gaat vergezeld van een artikel op […]

Hoe voeren we een marktonderzoek uit? Dit is de (complexe) vraag die wij u helpen beantwoorden met de publicatie van onze online marktonderzoeksgids.

De publicatie van elk van de 7 fasen van onze methode gaat vergezeld van een artikel op deze blog. Vandaag behandelen we fase 4: PEST-analyse en concurrentieanalyse, twee technieken die ons in staat stellen om de dynamiek van een markt te observeren.

TOEGANG TOT STAP 4 VAN ONZE MARKTONDERZOEKSMETHODE

Als u de laatste afleveringen gemist hebt, kun je daarvoor hier terecht:

Fase 1: zet uw bedrijfsidee op papier en ontdek uw zwakke punten door middel van een sessie in Design Thinking

Fase 2: verbeter uw bedrijfsidee met behulp van een prototype

Fase 3: kiezen van de juiste marktonderzoeksmethoden

Fase 4 richt zich op het gebruik van secundaire bronnen om de marktdynamiek beter te begrijpen. In een eerder diepgaand artikel gaven we al een (vanzelfsprekend niet-exhaustieve) lijst van deze bronnen. Daartoe zullen we twee soorten analyses presenteren: de PEST-analyse en de concurrentieanalyse.

 De PEST-analyse

PEST is een acroniem dat staat voor politiek – economisch – sociologisch – technologisch, soms aangevuld met  ecologisch en wettelijk (PESTEL). Dit acroniem is daarom een mnemonisch middel om u te herinneren aan de verschillende soorten factoren die uw markt kunnen beïnvloeden.
Merk op dat de analyse de voorbije jaren werd uitgebreid naar andere factoren die een impact op uw markt kunnen hebben: demografie, cultuur, ethiek en milieu. Het is essentieel om met deze steeds meer actuele aspecten rekening te houden om fouten te vermijden.

De PEST-analyse zal dus bestaan uit het evalueren van het effect van deze factoren op uw markt, wetende dat ze allemaal buiten uw controle vallen. Hier zijn enkele voorbeelden: welke invloed kunnen politieke beslissingen hebben op uw project? Welke wetsontwerpen kunnen een invloed hebben (positief of negatief)? Kunnen bepaalde economische of juridische beperkingen op u van invloed zijn? Zijn bijvoorbeeld economische omstandigheden  en wettelijke beperkingen bevorderlijk voor de ontwikkeling van uw bedrijf? De mate van technologische rijpheid van een land is belangrijk om te beoordelen of u een innovatie wilt lanceren. Zullen de consumenten bereid zijn dit te accepteren?

Een systematische PEST-analyse zal u dus in staat stellen om al deze factoren te behandelen en ruim op voorhand de bedreigingen en opportuniteiten te identificeren die het succes van uw project zullen bepalen.

Hoe een marktonderzoek uitvoeren Fase 4: PEST-analyse en mededinging observeer de markt

Concurrentieanalyse

Mededingingsanalyse maakt ook deel uit van fase 4 omdat deze kan worden gebaseerd op secundaire informatie (boeken, websites, jaarrekeningen, academische studies, beroepsrapporten, enz.).

Het spreekt voor zich dat een analyse van de mededinging van essentieel belang is. Ze kan in verschillende vormen optreden: enquête op het terrein, kwalitatieve of kwantitatieve analyse en ze kan onder verschillende vormen worden samengevat: als SWOT-analyse of via de 5 krachten van Porter bijvoorbeeld. Ze moet zo objectief mogelijk worden uitgevoerd om elke vertekening in uw conclusies weg te nemen en om zo nauwkeurig mogelijk weer te geven met welke obstakels u te maken krijgt wanneer u de markt betreedt. Onze online gids helpt u bij het vinden van de juiste informatiebronnen en de juiste methoden om deze te realiseren.

Voel u vrij om commentaar te geven op dit bericht via Twitter, Linkedin, Facebook of gewoon onderaan deze pagina.Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *