21 maart 2022 1468 woorden, 6 min. gelezen

Oorlog in Oekraïne en energiecrisis: bedrijven bewaren het vertrouwen

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
IntoTheMinds hield een enquête onder 472 bedrijfsleiders om hun perceptie te peilen van de invloed van de oorlog in Oekraïne op hun bedrijf. Met deze studie wilden we nagaan of de gespannen geopolitieke situatie hun moreel aantastte en hun beslissingen […]

IntoTheMinds hield een enquête onder 472 bedrijfsleiders om hun perceptie te peilen van de invloed van de oorlog in Oekraïne op hun bedrijf. Met deze studie wilden we nagaan of de gespannen geopolitieke situatie hun moreel aantastte en hun beslissingen over werkgelegenheid en investeringen beïnvloedde.

De resultaten zijn in veel opzichten verrassend, want ze wijzen op een grote psychologische veerkracht en positieve verwachtingen voor de toekomst. We wijzen op verschillen in perceptie tussen KMO’s en grote bedrijven, maar ook tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn pessimistischer, wat weerklinkt in onze studie over ondernemerschap.

Als u maar 30 seconden heeft

 • Er werd een enquête gehouden onder 472 bedrijfsleiders om hun moreel en hun perceptie van de oorlog in Oekraïne te meten
 • In de komende 12 maanden is het moreel hoog en 67% verwacht dat de activiteiten van hun bedrijf zich positief zullen ontwikkelen
 • 45% gelooft dat de economische situatie gunstig is voor de aanwerving van personeel, en 41% voor investeringen
 • Slechts 35% ziet het Oekraïense conflict als een factor die hun zaken afremt
 • 27% gelooft dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne negatief zullen zijn voor het concurrentievermogen
 • De meerderheid van de KMO’s denkt dat de oorlog geen gevolgen zal hebben, terwijl grote bedrijven meer verdeeld zijn
 • Het effect op het concurrentievermogen wordt in de provincies negatiever ervaren dan in de hoofdstad
 • Alleen grote in de hoofdstad gevestigde bedrijven denken dat het effect van de oorlog in Oekraïne op het bedrijfsleven positief zal zijn
 • Vrouwen zijn pessimistischer dan mannen in hun oordeel over de gevolgen voor het bedrijfsleven en het concurrentievermogen.

Inhoud

Economische ontwikkeling over 12 maanden

De bedrijven verwachten geen vertraging van de activiteit in de komende 12 maanden, ondanks de gespannen geopolitieke context en de economische gevolgen daarvan. Zo verwacht 67% van de in deze studie ondervraagde beleidsmakers een verbetering van de activiteit van hun bedrijf in de komende 12 maanden. Slechts 6% verwacht een negatief effect te zullen ondervinden.

Dit resultaat, bereikt tijdens de eerste dagen van de oorlog in Oekraïne, bewijst de psychologische veerkracht van zakelijke besluitvormers. Ze zijn niet in paniek en zetten in op groei na COVID om de activiteiten van hun bedrijven in stand te houden.

Volgens u gaat de activiteit van uw bedrijf het komende jaar…

perception de l'impact de la situation économique sur l'activité à 12 mois

duidelijk achteruit       een beetje achteruit.           gelijk blijven           een beetje verbeteren              duidelijk verbeteren
Enquête van IntoTheMinds bij 472 Franse bedrijven tussen 7 en 15 maart 2022.
Copyrights: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
Als u deze cijfers wil hergebruiken, gelieve te verwijzen naar: https://www.intotheminds.com

Invloed van de economische situatie op investeringsbeslissingen

Het goede humeur van de ondervraagde besluitvormers komt ook tot uiting in hun investeringsbeslissingen. De huidige economische situatie wordt in een positief licht gezien. Zo vindt slechts 14% van de ondervraagden dat de periode ongunstig is voor investeringen, tegenover 41% die ze gunstig vindt. Drieënveertig procent van de grote bedrijven ziet investeringsmogelijkheden, tegenover 36% bij de KMO’s.  Het enthousiasme van het midden- en kleinbedrijf is dan ook iets minder groot.

Denkt u dat uw bedrijf er in de huidige economische situatie belang bij heeft om investeringen te doen?

impat de la situation économique (guerre en Ukrain, crise énergétique) sur les décisions d'investissements des entreprises

Nee, het is geen gunstig moment           het moment is niet gunstig noch ongunstig           Ja, het moment is gunstig
Enquête van IntoTheMinds bij 472 Franse bedrijven tussen 7 en 15 maart 2022.
Copyrights: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
Als u deze cijfers wil hergebruiken, gelieve te verwijzen naar: https://www.intotheminds.com

 


Gevolgen van de economische situatie voor de aanwerving

Ook wat aanwerving betreft zijn de ondervraagde bedrijven redelijk voorzichtig. Slechts een minderheid vindt het onverstandig in de komende 12 maanden personeel aan te werven. De meerderheid van de ondervraagde bedrijven (45%) ziet de periode als gunstig. Er is een klein verschil tussen KMO’s (42%) en grote bedrijven (47%).
18% van de KMO’s beschouwt de periode als ongunstig voor de aanwerving, tegenover slechts 14% van de grote bedrijven.

 Denkt u dat uw bedrijf er in de huidige economische situatie belang bij heeft om personeel aan te werven?

impat de la situation économique (guerre en Ukraine, crise énergétique) sur les décisions de recrutements des entreprises

Nee, het is geen gunstig moment           het moment is niet gunstig noch ongunstig           Ja, het moment is gunstig
Enquête van IntoTheMinds bij 472 Franse bedrijven tussen 7 en 15 maart 2022.
Copyrights: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
Als u deze cijfers wil hergebruiken, gelieve te verwijzen naar: https://www.intotheminds.com

 

Gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de bedrijvigheid

De oorlog in Oekraïne mag dan op de drempel van Europa liggen, maar bedrijfsleiders maken zich er geen zorgen over. Slechts 35% denkt dat het Russisch-Oekraïense conflict een negatief effect op hun bedrijf zal hebben. De meerderheid (43%) denkt dat het conflict geen gevolgen voor hun bedrijf zal hebben.

De situatie verschilt echter naar gelang van de grootte van de onderneming. Er zijn duidelijke verschillen tussen KMO’s (<250 werknemers) en grote bedrijven. Het enthousiasme van grote bedrijven (24% vindt de impact positief) lijkt niet echt gedeeld te worden door de KMO’s (15%).

 Hoe denkt u dat de oorlog in Oekraïne een impact zal hebben op uw bedrijf?

impact perçu de la guerre en Ukraine sur l'activité des entreprises

Grote bedrijven
KMO’s
Grote negatieve impact           Negatieve impact        Positief noch negatief         Positieve impact    Grote positieve impact
Enquête van IntoTheMinds bij 472 Franse bedrijven tussen 7 en 15 maart 2022.
Copyrights: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
Als u deze cijfers wil hergebruiken, gelieve te verwijzen naar: https://www.intotheminds.com

 


Gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor het concurrentievermogen

De ondervraagde bedrijven denken niet dat de crisis in Oekraïne hun concurrentiepositie zal beïnvloeden. Meer dan de helft (52%) gelooft dat de oorlog geen gevolgen zal hebben. 27% verwacht een negatief effect en 23% verwacht een positief effect.
Net als bij de vorige vraag biedt de analyse naar bedrijfsgrootte een andere lezing van deze cijfers. Slechts 47% van de grote bedrijven (>250 werknemers) denkt dat de oorlog geen invloed op hun concurrentievermogen zal hebben, tegenover 63% van de KMO’s.

 Hoe denkt u dat de oorlog in Oekraïne een impact zal hebben op het concurrentievermogen van uw bedrijf?

impact perçu de la guerre en Ukraine sur la compétitivité des entreprises

Grote bedrijven
KMO’s
Sterk negatieve impact           Negatieve impact         Positief noch negatief        Positieve impact      Sterk positieve impact
Enquête van IntoTheMinds bij 472 Franse bedrijven tussen 7 en 15 maart 2022.
Copyrights: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
Als u deze cijfers wil hergebruiken, gelieve te verwijzen naar: https://www.intotheminds.com

 


Grootte van het bedrijf en locatie hebben impact op de perceptie van managers

In het laatste deel van dit artikel gaan we na hoe de resultaten variëren al naargelang de locatie en grootte van de onderneming.

We hercodeerden de eerdere resultaten en kenden aan elk antwoord een score toe:

 • sterk negatief effect = -2
 • negatief effect = -1
 • noch positief, noch negatief = 0
 • positief effect = +1
 • sterk positief effect = +2

Onderstaande grafiek toont het gemiddelde volgens grootte (KMO/groot bedrijf) en plaats van de onderneming (hoofdstad/provincie).

De gepercipieerde gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor het bedrijfsleven zijn over het algemeen negatief, behalve voor grote bedrijven die in de hoofdsteden gevestigd zijn. Het zijn de in de hoofdstad gevestigde KMO’s die de meeste bezorgdheid uiten.

Wat concurrentievermogen betreft, is er een vestigingseffect. In de provincies gevestigde bedrijven lijken zich meer zorgen te maken over de ontwikkeling van hun concurrentiepositie.

Gepercipieerde impact van de oorlog in Oekraïne
volgens grootte en locatie van het bedrijf

influence de la localisation et de la taille de l'entreprise sur sa perception de l'impact de la guerre en Ukraine

             Waargenomen impact op de activiteit                            Waargenomen impact op de concurrentie
                                 Hoofdstad                              Provincie                             Hoofdstad                  Provincie
Grote bedrijven
KMO’s
Enquête van IntoTheMinds bij 472 Franse bedrijven tussen 7 en 15 maart 2022.
Copyrights: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
Als u deze cijfers wil hergebruiken, gelieve te verwijzen naar: https://www.intotheminds.com

 


Impact volgens geslacht: vrouwen pessimistischer dan mannen

Ten slotte onderzoeken we de verschillen in perceptie die bestaan naar gelang van het geslacht van de besluitvormer.
Onze resultaten tonen aanzienlijke verschillen volgens geslacht.
Vrouwen zijn iets pessimistischer dan mannen wat activiteit betreft. De gemiddelde score die vrouwen geven is -0,24, tegen -0,11 voor mannen.
Als het op concurrentievermogen aankomt, is het verschil duidelijker. Mannen zijn optimistisch dat het concurrentievermogen van hun bedrijf zal verbeteren, terwijl vrouwen verwachten dat het zal verslechteren.

Hoewel dit resultaat overeenkomt met het resultaat dat we in onze grote studie over ondernemerschap verkregen, moeten we op onze hoede zijn voor overhaaste conclusies. Het kan zijn dat vrouwen meer aanwezig zijn in bepaalde sectoren van activiteit die meer geneigd zijn de gevolgen van oorlog te ondergaan.

Waargenomen impact van de oorlog in Oekraïne volgens geslacht

impact du sexe sur la perception de l'impact de la guerre en Ukraine sur l'activité et la compétitivité de l'entreprise

Vrouw
Man
                                               Impact op de activiteit                                            Impact op het concurrentievermogen
Een score boven 0 komt overeen met een positieve impact; een score onder 0 met een negatieve impact. Wat betreft concurrentievermogen beschouwen mannen de impact van de oorlog in Oekraïne dus positief.
Enquête van IntoTheMinds bij 472 Franse bedrijven tussen 7 en 15 maart 2022.
Copyrights: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
Als u deze cijfers wil hergebruiken, gelieve te verwijzen naar: https://www.intotheminds.com

 

 

 

 

 

 Posted in Entrepreneuriat, Ondernemen.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *