26 januari 2024 873 woorden, 4 min. gelezen

6 goede redenen voor KMO’s om marktonderzoek uit te voeren

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Waarom marktonderzoek uitvoeren? In dit artikel geven we 6 redenen waarom kmo's hun markt moeten analyseren.

Waarom marktonderzoek uitvoeren? Wat zijn de redenen voor een KMO om hierin te investeren? Ons marktonderzoeksbureau ontvangt elk jaar enkele honderden aanvragen, vooral van kleine en middelgrote bedrijven. In de loop der jaren zagen we 6 terugkerende redenen kunnen die aangeven waarom een marktanalyse nodig is.

Neem contact op met IntoTheMinds voor uw marktonderzoeksvereisten

1. Ontwikkelingsstadium van het bedrijf

De praktijk van marktonderzoek hangt nauw samen met de grootte van het bedrijf. Hoe groter het bedrijf, hoe gebruikelijker marktonderzoek wordt. De verklaring is simpel en kom in deze studie duidelijk naar voren. Hoe kleiner het bedrijf, hoe dichter het bij de praktijk staat. Met andere woorden, hoe kleiner het bedrijf, hoe meer en intensiever er direct contact is tussen de zaakvoerder en zijn markt en klanten.

Toch – en dit artikel herinnert ons daaraan – komen de beste ideeën van klanten. In kleine bedrijven is er daarom een nabijheid die de illusie kan wekken dat formeler marktonderzoek niet nodig is Sommige wetenschappers delen deze mening en stellen dat traditionele marktanalysemethoden inferieur zijn aan co-creatieoefeningen.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat enkele klanten niet noodzakelijkerwijs representatief zijn voor een volledig klantenbestand. Bovendien heeft co-creatie ook zijn beperkingen al laten zien.

2. Nieuwe marketingmanager

De aanstelling van een nieuwe marketingmanager vormt tegelijk een aanleiding voor marketingonderzoek. De nieuw aangestelde persoon moet zijn nieuwe marktomgeving kennen. Vaak brengt hij of zij ook nieuwe vaardigheden mee die ze willen demonstreren. Volgens dit onderzoek maakte het aanleren van marktonderzoekstechnieken deel uit van de marketingcursussen in 28 van de 33 instellingen.

De behoefte aan marktonderzoek komt in bijna 100% van de gevallen voor wanneer de functie van marketingmanager pas gecreëerd is. De behoefte aan deze nieuwe functie ontstaat wanneer het bedrijf groeit en wil uitbreiden. Dit leidt natuurlijk tot de behoefte om strategieën te ontwikkelen op basis van betrouwbare marktgegevens.

3. Financiële middelen

De behoefte van een bedrijf aan groei kan gepaard gaan met een zoektocht naar nieuw geld. Of het nu gaat om fondsenwerving of een bijdrage uit een andere bron, deze instroom van nieuwe financiële middelen betekent dat er marktonderzoek op komst is.

In 90% van de gevallen is het doel van fondsenwerving om het bedrijf in staat te stellen geografisch uit te breiden. Deze uitbreiding naar nieuwe gebieden vereist voorafgaand onderzoek naar de meest veelbelovende markten. Behalve deskresearch is het heel gebruikelijk om een enquête-instituut in te schakelen om de vraag na te gaan via een grote steekproef op marketingdoelen. Het is belangrijk om de uitgaven te bepalen en u eerst en vooral te richten op de meest veelbelovende landen.

4. Nieuwe ontwikkeling

De ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe dienst brengt een zeker risico met zich mee: het risico dat het zijn weg naar de markt niet vindt. In sommige sectoren, zoals de voedingsmiddelenindustrie, wordt 80% van de nieuwe producten binnen 12 maanden na hun lancering van de markt gehaald. Een van de redenen hiervoor is het gebrek aan ‘product-market fit’. Dat wil zeggen dat deze producten niet voldoen aan een echte behoefte bij hun doelklanten.

Marktonderzoek moet daarom zo vroeg mogelijk worden uitgevoerd om het risico te vermijden dat er geld met verlies wordt uitgegeven. Hoewel dit logisch lijkt, weerhoudt het sommige bedrijven er niet van om pas achteraf onderzoek te starten, wanneer het product/de dienst al klaar is. Op dat moment kunt u alleen maar hopen dat de resultaten goed zijn, want dan is het al te laat.

5. Urgentie van de situatie

Ook in sommige noodsituaties kan de uitvoering van een marktonderzoek gerechtvaardigd zijn. Hier volgen enkele situaties die we de afgelopen jaren zijn tegengekomen:

  • Concurrentieaanval: een concurrent heeft een aanbod op de markt gebracht dat uw marktaandeel verkleint. U moet dringend de kenmerken van dit aanbod begrijpen die klanten en prospects van uw aanbod weghalen. Er zijn verschillende methodologische benaderingen mogelijk, afhankelijk van het type klant (B2B of B2C).
  • Rechtszaken over intellectueel eigendom: we hebben een aantal merken bijgestaan die te lijden hadden onder oneerlijke concurrentie van namakers. In deze zeer specifieke gevallen vragen de advocaten ons om een onderzoek uit te voeren om verwarring tussen de handelsmerken en bijvoorbeeld de gelijkenis van de logo’s vast te stellen. Deze onderzoeken gebeuren in de vorm van online enquêtes (CAWI) waarin we experimenten uitvoeren op een groot aantal respondenten om de realiteit van het geschil vast te stellen.
  • Bedrijfsovernames: bij een bedrijfsovername vraagt de koper vaak aan een extern adviesbureau om de omvang van de markt en de groeivooruitzichten van het doelbedrijf te kwantificeren. In dit geval neemt de analyse de vorm aan van een onderzoek naar merkbekendheid en concurrentie, en kan ze gepaard gaan met een meer algemene analyse van markttrends.

6. Externe verplichting

Tot slot kan de behoefte aan marktonderzoek voortkomen uit externe verplichtingen. Net zoals een tevredenheidsonderzoek verplicht wordt voor ISO9001-gecertificeerde bedrijven, is marktonderzoek een must:

  • wanneer u een bedrijf wilt starten en van plan bent om geld te lenen. Banken zullen u vragen om een analyse van uw markt en een bedrijfsplan om de risico’s van de lening te beoordelen.
  • als u zich als franchisenemer wilt vestigen: de franchisegever zal u vragen om een locatiestudie uit te voeren om te bewijzen dat uw verzorgingsgebied de kenmerken heeft die nodig zijn om het bedrijf te ontwikkelen.

 

 Posted in Entrepreneuriat.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *