11 oktober 2023 1377 woorden, 6 min. gelezen

Lokaal marktonderzoek: een nieuwe gratis tool

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Een Franse beroepsvereniging (U2P) heeft een nieuwe interactieve tool gelanceerd, waarmee de basis kan worden gelegd voor lokaal marktonderzoek. Wij hebben deze tool getest. Ontdek in dit artikel hoe het werkt, wat de voordelen en ook de beperkingen zijn.

Als u een klein bedrijf wilt beginnen, is het uitvoeren van marktonderzoek niet zomaar een optie. Het is een must. Het probleem is dat de kosten van marktonderzoek meestal hoger zijn dan u zich kunt veroorloven. Nu is er een tool gelanceerd in Frankrijk om deze taak gemakkelijker te maken voor degenen die bezig zijn met het opzetten of overnemen van een bedrijf. Wij leggen de voordelen en beperkingen ervan uit, en hopen dat het navolging zal vinden in het buitenland.

Neem contact op met IntoTheMinds om uw lokale marktonderzoek uit te voeren

Als u maar 30 seconden heeft

  • De U2P heeft een interactieve tool gelanceerd waarmee u lokaal marktonderzoek in heel Frankrijk kunt uitvoeren.
  • Uiteindelijk zal de marktstudie 96 beroepen omvatten (22 beschikbaar op het moment van schrijven).
  • De tool is erg handig om in slechts een paar klikken een visuele weergave te krijgen van de concurrentie en het economisch potentieel van het bedrijf in het betreffende geografische gebied.
  • Toch worden er erg simplistische veronderstellingen gemaakt bij het berekenen van de concurrentiedruk en het economisch potentieel.
  • De tool kan daarom alleen worden gebruikt om een locatiekeuze vooraf te valideren. Om volledig te zijn, moet marktonderzoek de behoeften van de klant bevestigen. De snelste methode is een online enquête.

De U2P, de Union des Entreprises de Proximité (Unie van Lokale Ondernemingen) ontwierp de website “créer et reprendere” (Franse site) om het gemakkelijker te maken een marktonderzoek uit te voeren. Het probleem van de overdracht van bedrijven is groot. We hebben het er in deze podcast al uitgebreid over gehad.

Met deze website kunt u een interactief mini-marktonderzoek uitvoeren op basis van een paar basisfeiten:

  • De activiteit
  • De locatie

De informatie die de tool biedt, is zeer visueel, zodat u de juiste vragen kunt stellen en vooral de meest voor de hand liggende fouten kunt vermijden. De tool kan worden gebruikt om bepaalde fasen van deskresearch te automatiseren en zowel de concurrentiedruk als het economisch potentieel te beoordelen. In de rest van dit artikel

  • leg ik in detail uit hoe de tool werkt;
  • wijs ik op de beperkingen;
  • maak een lijst van de volgende stappen in uw lokale marktonderzoek.

Stap 1: selecteer beroep en locatie

De eerste stap is heel eenvoudig: u kiest een van de 96 beroepen die de U2P vertegenwoordigt, en een locatie. In het onderstaande voorbeeld heb ik gekozen voor het beroep “bakker” in Orléans (een stad in Midden-Frankrijk). Het is ook mogelijk om de analyse te variëren door het verzorgingsgebied aan te passen in termen van afstand of reistijd. Dit is erg handig, maar had wel wat uitleg mogen hebben in de tool. Het verzorgingsgebied is niet hetzelfde in de stad en op het platteland. Het zou fijn zijn geweest om vooraf een afstand te kunnen selecteren op basis van het bedrijf en de locatie.

Marktonderzoek locatie

De eerste beperking betreft dus de keuze van de activiteit. Aangezien de U2P lokale bedrijven vertegenwoordigt, is selectie alleen mogelijk voor “ambachtelijke” bedrijven of bedrijven met sterke lokale roots. Bij dit soort bedrijven zijn het verzorgingsgebied en de locatie van het bedrijf belangrijke succescriteria. Daarom is deze tool zo nuttig.

De tweede beperking betreft het aantal beroepen. Op het moment van schrijven kunnen slechts 22 beroepen (van de 96) worden geanalyseerd.

Stap 2: verfijn de locatie

In steden kan de commerciële dynamiek van wijk tot wijk verschillen. Daarom is het belangrijk om te bepalen in welk gebied u uw bedrijf wilt vestigen. Dit is ook wat de tool biedt, door u te vragen om een wijk te kiezen waar uw toekomstige bedrijf gevestigd moet worden. Dit is een zeer belangrijke functie, die zeer goed geïmplementeerd is door de U2P.

Marktonderzoek concurrentieanalyse

Zodra u deze tweede stap hebt voltooid, kunt u direct naar de resultaten gaan.

Fase 3: resultaten van de concurrentieanalyse

Op het eerste resultatentabblad kunt u de concurrentiedruk inschatten in het gebied waar u zich wilt vestigen. De kaart geeft u ook een idee van de situatie in de omliggende gebieden. Zo kunt u meteen gunstiger gebieden identificeren als het gebied waar u zich op richt al te veel concurrentie heeft. Voordat u echter een ander gebied kiest, moet u in de volgende stap het economische potentieel ervan controleren.

De weergegeven kleuren zijn het resultaat van berekeningen op basis van de bevolking in het gebied gedeeld door het aantal bakkerijen. Er wordt dus geen rekening gehouden met positionering of behoeften. De aanname is dat alle inwoners van een gebied dezelfde winkels even hard nodig hebben. Dit kan waar zijn voor een bakkerij, maar bijvoorbeeld niet voor een dierentrimsalon.

Marktonderzoek visualiseer

Aan de linkerkant ziet u in een tekstgedeelte de trends voor de wijk, het verzorgingsgebied, de regio en het land. Let goed op de gebruikte gegevens. Zoals u in de onderstaande schermafbeelding kunt zien, dateren de gegevens uit 2019 en hebben de trends betrekking op de periode 2017-2019. Dit zijn dus relatief oude gegevens waar banken bezwaar tegen kunnen hebben als u een lening aanvraagt.

De derde beperking betreft de methode die gebruikt wordt om de concurrentiedruk te berekenen. De berekening is erg simplistisch en weerspiegelt niet de werkelijke behoeften van de consumenten in het gebied. De gegevens zijn ook relatief oud en kunnen afwijken van de huidige situatie. De U2P-tool kan daarom worden gebruikt om een geografisch gebied vooraf te valideren voor de locatie van uw bedrijf, maar u zult het definitief moeten valideren met een uitgebreider en recenter marktonderzoek van het gebied. De geschikte methode is een online enquête.


Stap 4: visualiseer het economisch potentieel

Het tweede tabblad toont het economisch potentieel. Dit wordt berekend op basis van de levensstandaard in het gebied en het aantal bedrijven dat dezelfde activiteit uitvoert. Als u deze kaart met de vorige vergelijkt, zult u zien dat ze erg op elkaar lijken. Dit komt omdat de berekening gebaseerd is op een simplistische aanname: het potentieel is het hoogst waar er geen concurrentie is. Maar dit is niet (altijd) zo.

Marktonderzoek visualiseer

Als er in sommige gebieden weinig concurrentie is, kan dat een andere reden hebben: er zijn te weinig inwoners, mensen hebben andere behoeften, de regelgeving is anders. Als er bijvoorbeeld minder tankstations zijn in grote steden, dan komt dat deels omdat de inwoners minder autorijden en deels omdat de regelgeving strenger wordt (voetgangerszones, lage-emissiezones, enz.). Dit heeft niets te maken met de levensstandaard van mensen, die in steden meestal hoger is dan op het platteland.

Deze benadering van het economisch potentieel is dus erg beperkend. Net als in de vorige fase zou de tool veel educatiever moeten zijn, door de grenzen van de berekening en de extra controles die uitgevoerd moeten worden uit te leggen. Gelukkig maakt de online enquête het mogelijk om dieper op dit aspect in te gaan en duidelijke antwoorden te geven.


 

Stap 5: visualiseer de directe concurrentie

Directe concurrenten zijn bedrijven die precies dezelfde activiteit hebben als u. In het derde tabblad kunt u concrete cijfers over de concurrentie invoeren. Dit is erg handig en de kaart is erg goed ontworpen. De getoonde cijfers zijn recent (2023) en veranderingen worden duidelijk gemeten op buurt-, verzorgingsgebied-, regionaal en nationaal niveau.

Marktonderzoek visualiseer

U kunt ook inzoomen op de kaart om de exacte locatie van uw concurrenten te zien.

Stap 6: visualiseer de indirecte concurrentie (1/2)

Het vierde en laatste tabblad geeft u statistieken van bedrijven die dicht bij het uwe liggen. In het onderstaande voorbeeld zijn dit banketbakkerijen (die meestal ook een bakkerijactiviteit hebben) en bedrijven waar wordt gebakken (maar niet geproduceerd).

Marktonderzoek visualiseer

Dit tabblad is ook erg goed. Niet alleen zijn de cijfers recent en nauwkeurig, maar de U2P doet het werk voor u door activiteiten te identificeren die in dezelfde behoeften zouden kunnen voorzien. Indirecte concurrentie wordt maar al te vaak over het hoofd gezien bij marktonderzoek. Dit is dus een zeer nuttige functie. Het is niet de enige, zoals u in stap 7 zult zien.

Stap 7: visualiseer indirecte concurrentie (2/2)

Er is ook een andere kaart beschikbaar. Deze toont nog meer indirecte concurrentie. De selectie wordt automatisch gemaakt en is volledig relevant. Maar al te vaak vergeten we dat ook heel verschillende winkels aan de behoeften van klanten kunnen voldoen. Dit is het geval bij supermarkten en levensmiddelenwinkels, waarvan de meeste een “bakkerijafdeling” hebben. Door in te zoomen op de kaart kunt u precies zien waar deze zich bevinden (zie onderstaand voorbeeld).

Marktonderzoek visualiseer

 Posted in Entrepreneuriat.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *