19 oktober 2020 1710 woorden, 7 min. gelezen Laatste update : 13 december 2022

Kwantitatief onderzoek: meetschalen

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Meetschalen zijn als hulpmiddel onontbeerlijk wanneer u een kwantitatieve vragenlijst wilt maken en verspreiden. Als u geïnteresseerd bent in kwantitatieve onderzoeksmethoden en/of een vragenlijst wilt maken voor uw marktonderzoek, vindt u veel antwoorden op uw vragen in onze white paper […]

Meetschalen zijn als hulpmiddel onontbeerlijk wanneer u een kwantitatieve vragenlijst wilt maken en verspreiden. Als u geïnteresseerd bent in kwantitatieve onderzoeksmethoden en/of een vragenlijst wilt maken voor uw marktonderzoek, vindt u veel antwoorden op uw vragen in onze white paper over marktonderzoek. U kunt deze hier downloaden.

Samenvatting

afbeelding: Shutterstock

Zijn meetschalen alleen zinvol bij kwantitatieve vragenlijsten?

Hoewel de verschillende soorten meetschalen vooral worden gebruikt bij kwantitatief onderzoek, blijven ze niet beperkt tot deze meetschalen. Zo kunt u ze in sommige gevallen ook gebruiken bij kwalitatief onderzoek. U zult daarbij echter bijzonder voorzichtig te werk moeten gaan, omdat het doel van kwalitatief onderzoek nog altijd is de respondent in staat te stellen zich over een bepaald onderwerp uit te drukken.

Enkele contexten waar u schalen kunt gebruiken in kwalitatieve studies?

 • Bepaal en/of bevestig het profiel van de respondent
 • Helpen bij het contextualiseren van bepaalde responselementen (frequentie)
 • Om dieper in te gaan op een bepaald thema
 • De respondent helpen om de vraag te begrijpen en een antwoord te formuleren
 • In gestructureerde interviews en/of interviews met een groot aantal respondenten

De genoemde toepassingen blijven echter zeldzaam. In de meeste gevallen worden meetschalen (objectief, subjectief, Likert, differentiële semantiek) aanbevolen voor kwantitatieve vragenlijsten. Ze stellen de respondent in staat om een meerdere antwoorden te hebben en vergemakkelijken tegelijkertijd de toekomstige analyse van de resultaten. Door deze zogenaamde antwoord-elementen op te leggen, vermijdt u het veld voor vrije tekst, dat bijzonder omslachtig is om te verwerken als u een groot panel van respondenten heeft.

Meetschalen zijn vooral toegepast voor vragen over klanttevredenheid en klantervaring omdat ze de mogelijkheid bieden om de antwoorden te schalen en de verschillende meningen van de respondenten te analyseren. Ze zijn vaak gericht op het onderzoeken en meten van de attitudes, percepties, overtuigingen, voorkeuren en introspectie van de respondenten.

Deze meetschalen hebben ook hun plaats in kwantitatieve tests met betrekking tot een product of dienst, omdat ze het mogelijk maken om de perceptie van de respondenten volgens een bepaalde schaal vast te leggen.

Ons advies

Besteed bij het opstellen van uw kwantitatieve vragenlijst bijzondere aandacht aan de voorgestelde bewoordingen en antwoord-elementen, vooral bij de schaalvragen. Deze zijn moeilijker te verwerken dan andere soorten gesloten vragen zoals meerkeuzevragen. Ga er een paar keer overheen en lees ze aandachtig na.afbeelding: Shutterstock

Likertschalen

We hadden het al in een eerder artikel over de Likertschalen met betrekking tot kwantitatief onderzoek. Het is echter belangrijk om hier enkele cruciale punten in herinnering te brengen.

Definitiepunt

Likertschalen hebben als doel te begrijpen in welke mate de respondent het eens of oneens is met een bepaalde verklaring. De Likertschaal kan op verschillende manieren worden geformuleerd:

De 4-punts Likertschaal geeft de respondenten de volgende voorgestelde antwoorden:

 • Helemaal niet eens
 • Niet eens
 • Eens
 • Helemaal eens

De 5-punts Likertschaal biedt dezelfde responsmogelijkheden en voegt het karakter van neutraliteit toe:

 • Helemaal niet eens
 • Niet eens
 • Niet eens, niet oneens
 • Eens
 • Helemaal eens

Wij raden u sterk aan om de 5-punts variant van de Likertschaal te gebruiken, die veel nauwkeuriger is en verlies van precisie in de antwoorden vermijdt, omdat de optie van neutraliteit aan de respondenten wordt aangeboden. Zoals u weet mogen doorgaans de 7 antwoordmogelijkheden niet worden overschreden om de respondenten niet cognitief te overbelasten. Wat de Likertschalen betreft, geef altijd de voorkeur aan de onpare schalen.

Voorbeeld 1

Ik ben tevreden met de tijd die de klantenservice nodig heeft om mijn klacht te verwerken.

meetschalen Likert 1

De 5-punts Likertschaal is bijzonder geschikt voor verschillende soorten vragenlijsten en combineert nauwkeurigheid met gebruiksgemak en analyse.

Bovenstaand voorbeeld is een typisch voorbeeld van het gebruik van deze schaal bij tevredenheidsenquêtes waarbij het doel is te begrijpen of gebruikers of klanten vinden dat er verbeteringen nodig zijn:

 • Als de meerderheid van de reacties “Niet eens” of “Helemaal oneens” zijn, moet men zich vragen stellen over de klantenservice en de bestaande praktijken.
 • Als de meerderheid van de respondenten neutraal was, dan lijken de situatie en de tevredenheid juist te zijn. Toch is er ruimte voor verbetering.
 • Hoewel het merendeel van de reacties schommelt tussen “Een” en “Helemaal eens“, kan worden gesteld dat de bestaande processen succesvol zijn en/of dat de aangebrachte wijzigingen en inspanningen hun vruchten afwerpen.

De Likertschaal kan ook worden gebruikt om bepaalde consumentengedragingen te testen.

Voorbeeld 2

Ik denk dat de applicatie gemakkelijk te gebruiken is.

meetschalen Likert 2


De vooroordelen van de Likertschalen

Likertschalen zijn onderhevig aan twee vooroordelen: berusting en sociale wenselijkheid.

Vooringenomenheid door berusting

Berusting is de neiging om het eens te zijn met anderen en met de gedane uitspraken. Zo zullen de bewoordingen (positief of negatief) van de uitspraken in verband met de Likertschalen de antwoorden van de respondenten mogelijk beïnvloeden. Formulering werkt als cognitieve vooringenomenheid.

Bijvoorbeeld:

 • Het is gemakkelijk om te navigeren op het platform
 • Het is moeilijk om te navigeren op het platform

afbeelding: Shutterstock

Hier bestaat het vooroordeel erin om het eens te zijn met beide verklaringen, ook al zijn ze tegenstrijdig. Het is dus mogelijk om deze twee beweringen (een positieve en een negatieve) ver van elkaar in uw vragenlijst op te nemen om de gegeven antwoorden te bevestigen.

Het is ook mogelijk om deze vooringenomenheid te omzeilen door zowel positieve als negatieve uitspraken te doen (situatie 1):

 • Vraag 1: De reclameaffiche is leesbaar (positieve bewoording)
 • Vraag 2: De catchphrase wekt mijn interesse niet (negatieve bewoording)
 • Vraag 3: De gebruikte kleuren zijn passend (positieve bewoording)

Het is ook mogelijk om de volgorde van de antwoorden op de schaal uit te wisselen (situatie 2):

 • Vraag 1: Ik ben tevreden met de ontvangst in de winkel

meetschalen vooroordelen 1

 • Vraag 2: Verkopers geven goed advies

meetschalen vooroordelen 2

 • Vraag 3: De sfeer in de winkel is aangenaam (geur, warmte, muziek)

meetschalen vooroordelen 3

In beide gevallen is het risico hetzelfde, aangezien het betrekking heeft op de aandacht die respondenten zullen besteden aan de vragen (situatie 1) of de antwoordmogelijkheden (situatie 2) en of zij zich bewust worden van deze veranderingen.

Merk ook op dat in deze voorbeelden de kleuren een eenvoudige visualisatie van de bijbehorende respons mogelijk maken. In de meeste gevallen worden de schalen echter op een neutrale manier gepresenteerd in de enquêtes (zie hieronder), waardoor een snelle associatie niet mogelijk is.

Merk ook op dat het gebruik van kleuren en/of vormen moet overeenkomen met de cultuur waarin u uw vragenlijst wilt verspreiden.

Vooringenomenheid door sociale wenselijkheid

Deze vooringenomenheid hangt samen met de bereidheid om zich te identificeren met percepties die door anderen zijn gevalideerd. Iedereen zal de neiging hebben om te reageren op wat maatschappelijk geaccepteerd en als geldig wordt beschouwd. Het is dus mogelijk dat respondenten door deze vooringenomenheid worden beïnvloed en eigenlijk voor een andere antwoordoptie kiezen.

Deze vooringenomenheid blijkt groter te zijn wanneer de identiteit van de respondent wordt onthuld. Door de anonimiteit van uw respondenten te garanderen, verhoogt u dus uw kansen op het verkrijgen van authentieke antwoorden.afbeelding: Shutterstock

Differentiële semantische schalen

De werking van differentiële semantische schalen is vergelijkbaar met die van de Likertschalen. Ze kunnen ook worden geformuleerd met verschillende punten (van 3 tot 7) als antwoordopties. Nogmaals, we raden u aan om u te richten op een onpaar aantal antwoordmogelijkheden om de respondenten de mogelijkheid te geven hun neutraliteit te laten gelden.

Waaruit bestaat het?

Differentiële semantische schalen zijn gebaseerd op het naast elkaar plaatsen van tegengestelde bijvoeglijke naamwoorden. Respondenten wordt gevraagd hun positie, houding of perceptie te beoordelen aan de hand van deze tegengestelde termen.

Voorbeeld

Mijn verblijf in het Ibis Hotel in Montpellier was:

3-puntschaal:

5-puntschaal:

7-puntschaal:

In het voorbeeld zijn de punten van de schalen niet genummerd, wat dikwijls het geval is bij het gebruik van differentiële semantische schalen. Er zijn twee alternatieven:

 1. Het is echter mogelijk om de schaal te benoemen en te schalen met bijwoorden als zeer, eerder, nogal, vooral, enz. om het doel en de schaal te nuanceren.
 2. U kunt ook de punten op de schaal nummeren om ze voor de respondenten gemakkelijker te maken om te lezen en zo de cognitieve belasting te verlichten.

De 2 vereisten om de geldigheid van de via deze schalen verzamelde gegevens te waarborgen

 1. De gekozen bijvoeglijke naamwoorden moeten gevalideerd zijn en aan weerszijden van het spectrum staan. Zorg ervoor dat u de meest geschikte bijvoeglijke naamwoorden vindt om de gegevens die u nodig hebt te kunnen extraheren (vragen), maar ook om de geldigheid van de gegevens te verzekeren (antwoorden).
 2. Bij dit type schaal speelt het gezond verstand van de respondenten mee, vooral als de punten niet gelabeld zijn (cijfers of woorden). Het is dus zeer goed mogelijk dat de respondenten de voorgestelde schalen en graden verschillend interpreteren.


afbeelding: Shutterstock

Objectieve en subjectieve schalen

Deze schalen worden vooral gebruikt om de mate van frequentie, kwantiteit, duur en kwaliteit te bepalen en zo het gedrag van de klant te beoordelen.

Wat is het verschil tussen deze twee schalen?

Objectieve schalen zijn gebaseerd op de herinneringen en feiten van de respondenten, terwijl subjectieve schalen gebaseerd zijn op gevoelens. Dezelfde vraag zal dus twee verschillende vormen van antwoord hebben, al naargelang de keuze van de schaal (objectief of subjectief). De differentiële semantische schaal en de bovengenoemde Likertschaal maken deel uit van de subjectieve schalen, omdat ze beide verwijzen naar de gevoelens, gevoelens en indrukken van de respondenten.

Voici un exemple concret illustrant la différence entre une échelle objective et une échelle subjective :

J’achète des fruits et légumes bio :

Objectieve schaal Subjectieve schaal
 • Eenmaal per jaar
 • Eenmaal per kwartaal
 • Eenmaal per maand
 • Eenmaal per week
 • Nooit
 • Soms
 • Vaak
 • Altijd


afbeelding: Shutterstock

Conclusie

De drie soorten meetschalen die we zojuist hebben voorgesteld, kunnen u helpen bij het opstellen van uw kwantitatieve vragenlijst. Wanneer u in deze fase bent aangekomen, aarzel dan niet om de tijd te nemen om na te denken over elke vraag op zich en als onderdeel van de vragenlijst. Door uw vragenlijst te testen bij familie en vrienden kunt u ook nagaan of uw bewoordingen geschikt zijn en u de resultaten bezorgen die u verwacht. Zo kunt u testen of de ene of de andere schaal meer geschikt is, al naargelang de context van de vraag. Aarzel niet om elementen te herhalen en aan te passen op basis van de eerste feedback voordat u de vragenlijst aan uw hele panel toestuurt.

Illustratie afbeeldingen: ShutterstockPosted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *