13 augustus 2019 1052 woorden, 5 min. gelezen

10 fouten die u moet vermijden bij het opstellen van een kwantitatieve vragenlijst

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Een kwantitatieve vragenlijst opstellen, een online enquête uitvoeren; dit alles gaat heel eenvoudig in het tijdperk van het internet. Te eenvoudig, wellicht, want bij het opstellen van kwantitatieve vragenlijsten worden er nog fouten gemaakt. U vindt hieronder 10 fouten die […]

Een kwantitatieve vragenlijst opstellen, een online enquête uitvoeren; dit alles gaat heel eenvoudig in het tijdperk van het internet. Te eenvoudig, wellicht, want bij het opstellen van kwantitatieve vragenlijsten worden er nog fouten gemaakt.

U vindt hieronder 10 fouten die u absoluut moet vermijden bij het opstellen van de vragen van een kwantitatieve vragenlijst:

 1. Gebruik van ingewikkelde woorden, acroniemen
 2. Gebruik van eenzijdige formuleringen
 3. Gebruik van een dubbele ontkenning
 4. Overbodige vragen toevoegen
 5. Vragen stellen zonder te weten of de geïnterviewde ze kan beantwoorden
 6. Gevoelige vragen stellen (geld, intimiteit, seksualiteit)
 7. Twee vragen in één keer stellen
 8. Een vraag stellen die om een interpretatie vraagt
 9. Vragen stellen die een beroep doen op het geheugen
 10. De belangrijkste vraag niet herhalen

De gouden regel is om ervoor te zorgen dat u minder dan 20 vragen stelt en rekening houdt met minder dan 10 minuten antwoordtijd. Welke regels moet u met deze vaststaande beperkingen volgen om een goede online vragenlijst te maken?

afbeelding: Shutterstock

1. Gebruik van ingewikkelde woorden

Vermijd technische woorden, ingewikkelde formuleringen en acroniemen. Ze maken de dingen onbegrijpelijk voor de respondent en dat kunt u hen beter besparen. Zoek goed verstaanbare formuleringen en uw vragenlijst wordt eenvoudiger, de verwerking ervan zal sneller verlopen en de resultaten zullen van hogere kwaliteit zijn.

2. Gebruik van eenzijdige formuleringen

Sommige formuleringen kunnen de reactie van de respondent “sturen” (“beïnvloeden”). Het is daarom noodzakelijk om neutraal te blijven, een oefening die niet altijd gemakkelijk is.
Hier zijn enkele formuleringen die absoluut vermeden moeten worden:

 • “Vindt u niet dat….”
 • “Dat is toch goed, niet? »
 • “Zou u zeggen dat u …»

3. Gebruik van dubbele ontkenning

Aansluitend op het vorige punt vormt de dubbele ontkenning een ingewikkelde formulering die het begrijpen van de vraagstelling bemoeilijkt en alleen maar tot problemen leidt. Vermijd dit tot elke prijs!
Enkele voorbeelden van dubbele ontkenning in het kader van een kwantitatieve vragenlijst:

 • “Bent u niet van plan om dit jaar geen auto te kopen? »
 • “Is het gebruik van glysofaat volgens u niet zonder gevaar? »

Om verder op dit onderwerp in te gaan, raden wij u aan om dit leuke artikel op de website van Le Figaro te lezen.

4. Overbodige vragen toevoegen

Is de vraag die u gaat stellen absoluut noodzakelijk? Vergeet niet dat de respondent slechts 10 minuten tijd heeft en dat alleen de vragen die relevant zijn voor uw project moeten worden gesteld. Dit geldt in het bijzonder voor vragen (die voor het einde van de vragenlijst moeten worden voorbehouden, omdat er het minst over nagedacht moet worden) over de identiteit van de respondent. Het is niet nodig om hem/haar te vragen naar het aantal kinderen ten laste en het inkomensniveau als deze factoren niet relevant zijn voor uw onderzoek.

5. Vragen stellen zonder te weten of de geïnterviewde in ze kan beantwoorden

Vaak volstaat één vragenlijst. Maar wanneer u zich op meerdere klantsegmenten richt, moet u zich afvragen wat de verschillen zijn en vooral of alle vragen zijn aangepast aan alle segmenten. Er is niets ergers dan het stellen van een vraag waarop de respondent geen antwoord kan geven. Overweeg het gebruik van voorwaardelijke verbindingen om onderscheid te maken tussen de verschillende klantsegmenten.

10 fouten die u moet vermijden bij het opstellen van een kwantitatieve vragenlijst

6. Gevoelige vragen stellen (geld, intimiteit, seksualiteit)

Sommige vragen zullen alleen maar bevooroordeelde antwoorden krijgen. Dit is het geval bij zogenaamde “gevoelige” vragen over geld, seksualiteit en de intimiteit van de persoon.
Hier zijn enkele voor de hand liggende voorbeelden en andere die minder voor de hand liggen:

 • Hebt u thuis een kluis?
 • Leest u je erotische tijdschriften?
 • Bent u gelukkig als koppel?

Als de antwoorden op deze vragen cruciaal zijn voor uw marktonderzoek, moet u minder opdringerige bewoordingen gebruiken en verschillende vragen gebruiken om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen.

7. Twee vragen in één keer stellen

Beknoptheid in een online onderzoek of een andere kwantitatieve vragenlijst nastreven, is op zich te rechtvaardigen. Maar als u alles te beknopt maakt, gaat u per ongeluk misschien twee vragen in één stellen…en natuurlijk maar één antwoord krijgen. Om dat gevaar te ontdekken, volstaat het om naar de aanwezigheid van het woord “of” te kijken. “Denkt u dat x of y” vraagt naar een antwoord met ja of nee zonder dat u dan weet of dit naar x of y verwijst.

8. Een vraag stellen die om een interpretatie vraagt

Dit is een valkuil in kwantitatieve vragenlijsten die niet gemakkelijk kan worden vermeden. Een voorbeeld zegt meer dan een lange uitleg, dus lees goed de volgende twee vragen:

 • “Bent u onlangs naar de film geweest? »
 • “Hoeveel benzine verbruikt u gemiddeld? »

Woorden of uitdrukkingen in het vet zijn vatbaar voor interpretatie (wat perfect mogelijk is als u een subjectieve schaal gebruikt, d.w.z. als het doel is om percepties te meten in plaats van tastbare feiten. )
Om terug te komen op onze voorbeelden, “onlangs” kan een heel andere betekenis hebben, afhankelijk van de hoeveelheid vrije tijd waarover u beschikt. Als u een student bent, betekent “onlangs” waarschijnlijk “vorige week”. Als u een jonge ouder bent, kan “onlangs” gezien worden als “in de laatste 6 maanden”.
In de tweede vraag geldt hetzelfde probleem. Heeft u het over een gemiddelde in liter per 100 km, in liter per maand, in euro’s per maand? Hoewel al deze antwoorden perfect geldig zijn, zult u aan het einde van uw enquête merken dat ze onbruikbaar zijn.

9. Vragen stellen die een beroep doen op het geheugen

“Hoeveel yoghurts hebt u vorig jaar gekocht? “Wat deed u vorig jaar op ditzelfde moment? ». Deze formuleringen zijn natuurlijk extreem en onwaarschijnlijk, maar ze illustreren wel ons punt.
Het gebruik van het geheugen is een bron van vooringenomenheid omdat het geheugen feilbaar is, vooral op de lange termijn. Wij raden u daarom aan om dit soort vragen zoveel mogelijk te beperken en anders te formuleren.

10. De belangrijkste vraag niet herhalen

Soms is uw enquête opgebouwd rond een centrale vraag. Indien dat zo is, kunt u het best nadenken om ze opnieuw te stellen aan het begin en het midden of aan het einde  om zeker te zijn dat de respondenten ze begrijpen en de antwoorden consistent zijn. Let er echter wel op dat de formulering wordt aangepast om de respondenten niet te irriteren (wie wil immers twee keer hetzelfde antwoorden?).

Heeft u vragen of wilt u ons uw online enquête of kwantitatieve  onderzoek toevertrouwen,  neem dan gewoon contact met ons op.

Afbeeldingen: shutterstockPosted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *