28 maart 2022 911 woorden, 4 min. gelezen

Op LinkedIn gaan vrouwen 17,3% meer viraal dan mannen

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Bent u als influencer op LinkedIn beter een vrouw? Dat suggereert alleszins het resultaat van een voorlopige studie die we hebben uitgevoerd. Vandaag breiden we deze studie uit tot bijna 5 miljoen LinkedIn-posts. Uit de resultaten blijkt dat posts van […]

Bent u als influencer op LinkedIn beter een vrouw? Dat suggereert alleszins het resultaat van een voorlopige studie die we hebben uitgevoerd. Vandaag breiden we deze studie uit tot bijna 5 miljoen LinkedIn-posts. Uit de resultaten blijkt dat posts van vrouwen met meer dan 500 reacties 17,3% meer reacties krijgen. Er zijn echter aanzienlijke verschillen naargelang de taal.

Als u maar 30 seconden heeft

  • Wereldwijd krijgt slechts 0,5% van de LinkedIn-posts meer dan 500 reacties. Daarvan is ongeveer de helft (0,3%) geschreven door een LinkedIn-gebruiker met minder dan 25.000 connecties.
  • In de categorie van berichten met meer dan 500 reacties, kregen berichten van vrouwen gemiddeld 17,3% meer reacties dan die van mannen.
  • De dominantie van vrouwen verschilt echter naargelang de taal. In het Duits, Italiaans en Spaans zijn het mannen die gemiddeld de meeste reacties krijgen
  • Het verschil is het grootst in de Nederlandse taal, waar vrouwen gemiddeld 1.972 reacties krijgen, tegen 1.106 voor mannen.

Inhoud


Methodologie

De gebruikte dataset is dezelfde als die voor de analyse van de viraliteitsfactoren op LinkedIn, de rol van emoji’s en hashtags.

Voor de gegevensvoorbereiding kozen we voor Anatella. Zoals gewoonlijk verloopt de verwerking zeer snel (ongeveer 60 seconden voor 4,6 miljoen lijnen).

De volgende operaties werden uitgevoerd:

  • lezen en reconciliëren van 2 json-databases (profielen en berichten)
  • taaldetectie
  • geslachtsdetectie op basis van een woordenboek van +/- 70.000 voornamen
  • exporteren naar .hyperformaat

Uit technisch oogpunt moet worden opgemerkt dat de uitvoer naar .hyperformaat doorslaggevend was. Dit is het enige formaat waarmee de database in Tableau kon worden gebruikt. Daarom mag niet uit het oog worden verloren dat outputformaten een vrij doorslaggevende factor zijn bij de keuze van een ETL. Op dit gebied, was Anatella de winnaar in mijn rangschikking.

ETL anatella Linkedin

Het LinkedIn-dataverwerkingssysteem in Anatella


Meer mannen op LinkedIn

In een eerdere studie definieerden we viraliteit op LinkedIn als een bericht met 100 of meer reacties. Dit komt overeen met ongeveer 3,7% van de 4,6 miljoen berichten die we onderzochten. Om geen asymmetrie in de resultaten te creëren, hebben wij alle LinkedIn-gebruikers met meer dan 25.000 connecties van onze analyse uitgesloten. Op deze manier bestuderen wij het verschijnsel viraliteit vanuit het perspectief van de meerderheid van de gebruikers.

In de onderstaande grafiek geven we meer details over de verdeling van reacties op LinkedIn.

distribution of Linkedin posts per number of likes and comments on Linkedin

Ten eerste zien we dat de overgrote meerderheid (92,9%) van de berichten op LinkedIn minder dan 50 reacties krijgen. In alle talen samen slaagt slechts 0,3% van de berichten erin 500 reacties of meer te verzamelen. Vreemd genoeg neemt het aandeel van de vrouwen in het totaal af naarmate het aantal reacties toeneemt.  Pas na 500 reacties zien we een verandering, omdat de berichten van vrouwen plotseling veel meer reacties opleveren.


Het is het gecombineerde effect van ultravirale berichten en de ondervertegenwoordiging van vrouwen op LinkedIn dat vrouwen in staat stelt de ranglijst te domineren.Vrouwen domineren voor de meest virale posts

Het overwicht, in aantal, van mannen in de virale berichten is duidelijk te zien in de onderstaande grafiek. Evenals in de vorige analyse wordt het gehele corpus geanalyseerd zonder onderscheid naar taal.

In de categorie van meest virale posts (>500 reacties of meer) zien we dat posts van vrouwen gemiddeld meer reacties krijgen dan die van mannen (1650 vs. 1418). Onder de 500 reacties wordt dit verschil niet waargenomen. De categorie van de meest virale berichten verdiende daarom nadere analyse.

distribution of Linkedin posts by gender and number of reactins (Likes+comments)


Invloed op LinkedIn: een kwestie van taal?

In de laatste analyse hebben wij ons daarom gericht op alle berichten die 500 of meer reacties hadden gekregen. We hebben ze geanalyseerd op basis van hun taal. Alleen de talen waarvoor we een steekproef van ten minste 100 virale posts hadden, werden opgenomen. Deze limiet werd alleen bereikt voor Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, en Spaans.

De analyse per taal biedt een andere lezing van het eerder waargenomen verschijnsel. We zien dat mannen voor liggen op vrouwen in het Duits, Italiaans en Spaans, maar duidelijk op de tweede plaats komen in alle andere talen. Het effect dat we in ons vooronderzoek in het Frans aan het licht hebben gebracht, wordt dus bevestigd.

number of reactions (likes + comments) on Linkedin by gender and by language


Analyse en conclusies

We moeten niet te snel conclusies trekken over de verschillen tussen talen. Voor sommige van hen blijven de steekproeven vrij klein. Dit is natuurlijk niet abnormaal aangezien LinkedIn grotendeels door Engelsen wordt gedomineerd en slechts 0,3% van de berichten meer dan 500 reacties bevat.

Sommigen zouden de waargenomen verschillen kunnen toeschrijven aan een scheefheid in de verdelingen. Een test op mediane waarden is vereist. Men kan zien dat ze relatief dicht bij elkaar liggen tussen mannen en vrouwen, ongeacht de taal. Er zijn echter verschillen die de effecten voor het Nederlands, Engels, Frans en Spaans bevestigen. Voor Portugezen is de situatie omgekeerd.

median values of reactions (likes + comments) on Linkedin per gender and per language for viral posts (>500 reactions)

Er kan dus worden geanticipeerd op de effecten van uitschieters. Dit zijn LinkedIn-berichten met een ongewoon hoog aantal reacties. Het geval van het Engels is bijzonder interessant omdat het ons in staat stelt te praten over emoji’s op LinkedIn en in het bijzonder de panda.

Met 223800 reacties gaat de trofee voor de meest virale LinkedIn post naar een Fransman: Laurent Botroix. Hij is de auteur van de beroemde post “Do you see the panda?” die het LinkedIn-algoritme in 2020 op hol deed slaan. Chyna Hill (Engelse site) Laurent Botroix staat op de tweede plaats met 153250 reacties op een enkele post.

Uiteindelijk is het het gecombineerde effect van ultravirale posts en de ondervertegenwoordiging van vrouwen op LinkedIn (1 vrouw voor elke 2 mannen), waardoor laatstgenoemden de ranglijst kunnen domineren. Posted in Data en IT.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *