14 maart 2022 814 woorden, 4 min. gelezen Laatste update : 8 november 2023

Om op te vallen op LinkedIn moet je vrouw … en jong zijn

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Uit een analyse van 1118 virale berichten op LinkedIn blijkt dat vrouwen bovenaan staan reacties (likes en comments) betreft. Hoewel mannen talrijker zijn, verzamelen zij gemiddeld minder reacties. Onder deze influencers is er ook een duidelijke overheersing (bijna 50%) van […]

Uit een analyse van 1118 virale berichten op LinkedIn blijkt dat vrouwen bovenaan staan reacties (likes en comments) betreft. Hoewel mannen talrijker zijn, verzamelen zij gemiddeld minder reacties. Onder deze influencers is er ook een duidelijke overheersing (bijna 50%) van vrouwen tussen 18 en 30 jaar. Deze dominantie blijkt zowel uit het aantal profielen in deze leeftijdsgroep als uit het aantal ontvangen reacties. In de Franstalige wereld domineert Lenna Jouot de ranglijst dankzij 6 publicaties die 118655 reacties opleverden.

Inleiding

Dit onderzoek is gebaseerd op een dataset van 5 miljoen berichten die al verwerkt zijn in deze analyse van 3 factoren van viraal gaan op LinkedIn, het optimale aantal hashtags en emoji’s. Ongeveer 1,08 miljoen van deze berichten waren in het Frans en worden daarom hieronder geanalyseerd.

Wij isoleerden een geheel van 1118 berichten in het Frans die meer dan 500 reacties kregen (likes en comments samen) en die waren geplaatst door gebruikers met minder dan 25.000 connecties. Deze 1118 berichten kwamen van 809 verschillende gebruikers en leverden in totaal 1781022 reacties op.

Elk profiel werd handmatig bekeken om het geslacht van de auteur vast te stellen, en de leeftijd werd beoordeeld aan de hand van de door de gebruiker achtergelaten informatie (datum voltooiing studies, datum eerste baan).  Na deze manuele controle hebben we 4 profielen uitgesloten: 3 behoorden toe aan een bedrijf en één was niet meer beschikbaar om het geslacht van de eigenaar te bepalen.

Opvallende conclusies

  • De onderzochte virale berichten waren voor 59,77% geschreven door mannen en voor 40,23% door vrouwen. Deze verdeling staat niet ver af van die van LinkedIn in het algemeen, want 56,6% van de gebruikers zijn mannen en 43,4% vrouwen (bron)
  • Gemiddeld reageerden vrouwelijke influencers 1830 keer per bericht, tegenover 1437 voor mannen
  • De meerderheid van de vrouwen in de dataset was tussen 18 en 30 jaar oud. Van alle LinkedIn-gebruikers is slechts 20% tussen 18 en 25 jaar. Er zou dus sprake kunnen zijn van positieve discriminatie op grond van leeftijd.
  • Slechts 6 influencers slaagden erin minstens 5 keer boven de 500 reacties te komen.

Invloed op LinkedIn: vrouwen zijn het meest effectief

Onderstaande visualisatie geeft een beter inzicht in de demografie van influencers op LinkedIn.

De verdeling man/vrouw verdeling komt relatief goed overeen met de gebruikerspopulatie van LinkedIn. Uit het onderzoek van de 809 profielen in de dataset blijkt dat 59,77% mannelijke en 40,23% vrouwelijke profielen zijn. Dit ligt dicht bij de verdeling over het hele LinkedIn-netwerk: 56,6% mannen en 43,4% vrouwen.

Influencers op LinkedIn: vrouwen domineren

men and women influencers on linkedin study

Hoewel mannen talrijker zijn in onze rangschikking,
toch domineren vrouwen wat
betreft het gemiddeld aantal reacties per post.

De grootte van de bubbels geeft het aantal reacties per post van de LinkedIn-gebruiker in onze rangschikking weer. Met 118655 reacties staat Lenna Jouniot bovenaan.

Wij zien echter dat sommige profielen veel meer reacties kregen dan andere. Het is een vrouw (Lenna Jouot) die de ranglijst domineert met 118655 reacties (likes en comments samen) over de hele waargenomen periode.

Deze vrouwelijke overheersing komt ook tot uiting in het gemiddeld aantal reacties per bericht. In onze dataset kregen de berichten van vrouwen gemiddeld 1827 reacties, tegenover 1439 voor mannen. Dat is een verschil van bijna 30%. Deze overheersing blijft bestaan, zelfs als wij de posts van Lenna Jouniot buiten beschouwing laten.


Influencers op LinkedIn: focus op jongeren

De evaluatie van de leeftijd van elk LinkedIn-profiel in de dataset stelt ons in staat een nieuwe lezing te maken van de invloed van vrouwen.

Op onderstaande grafiek zien we inderdaad dat meer dan de helft van de influencers jonger is dan 30 jaar. Deze statistiek is onuitgegeven en staat in sterk contrast met de leeftijdsverdeling binnen de LinkedIn-gemeenschap. De statistieken vertellen ons dat 20,3% van de LinkedIn-gebruikers tussen 18 en 25 jaar oud is (bron). Ook al is ons interval iets groter, toch merken we een vertekening wat betreft leeftijd bij de invloedrijkste vrouwen.

Welke leeftijd hebben de meest invloedrijke vrouwen op LinkedIn?
Leeftijd: 40-50


age distribution of men and women influencers on Linkedin


Herhaling van virale berichten op LinkedIn is zeldzaam

De laatste les uit deze studie is dat het maken van een reeks virale berichten op LinkedIn een echte uitdaging is. Van de 447 vrouwen in onze ranglijst hebben er slechts 14 minstens 3 berichten met meer dan 500 reacties. Evenals in de vorige studie is het de leeftijdsgroep van 18-30 jaar die overheerst.

15 influencers met meerdere virale berichten

15 most influential women on Linkedin in French

Leeftijd

Deze 14 influencers slaagden er minstens 3 keer in om meer dan 500 reacties op hun post te krijgen.
Hun leeftijd wordt gevisualiseerd aan de hand van de kleurentabel hiernaast.

De 6 meest regelmatige influencers op LinkedIn

Eén keer opvallen is moeilijk, maar niet onmogelijk. Dat nog eens overdoen, is iets heel anders. Slechts 6 slaagden erin 5 keer de grens van 500 reacties overschrijden.

Laten we niet vergeten dat onze analyse beperkt is tot LinkedIn-berichten in het Frans. Onze dataset omvatte iets meer dan een miljoen berichten, waarvan we alleen rekening hielden met berichten met minstens 500 reacties en waarvan de auteur minder dan 25.000 connecties had.

Met dat in het achterhoofd vindt u hieronder de 6 meest opvallende influencers in onze ranglijst:

  1. Lenna Jouot (gemiddeld 19776 reacties per bericht)
  2. Marie Bernard
  3. Shaïley Cardon
  4. Clémence Guillemet
  5. Marie-Christine Ducholet
  6. Hind Afifi

 Posted in Data en IT.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *