24 juni 2022 1460 woorden, 6 min. gelezen

Look&Fin: de Belgische nr. 1 in crowdlending

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
 Look&Fin is een bemiddelaarsplatform gespecialiseerd in crowdlending. Crowdlending maakt deel uit van de ruimere wereld van participatieve financiering, of crowdfunding. Particuliere beleggers kunnen rechtstreeks investeren in kleine structuren, die zorgvuldig zijn geselecteerd door een bemiddelaar: Look&Fin is de bemiddelaar […]

Look&Fin is een bemiddelaarsplatform gespecialiseerd in crowdlending. Crowdlending maakt deel uit van de ruimere wereld van participatieve financiering, of crowdfunding. Particuliere beleggers kunnen rechtstreeks investeren in kleine structuren, die zorgvuldig zijn geselecteerd door een bemiddelaar: Look&Fin is de bemiddelaar tussen kredietverstrekkers en kredietnemers.

Look&Fin is vandaag marktleider in België op het vlak van crowdlending en is ook aanwezig in Frankrijk en Luxemburg. Sinds haar oprichting kende de onderneming elk jaar een groei van 100% en heeft ze meer dan 140 miljoen euro bijeengebracht door meer dan 430 projecten te financieren.

In deze podcast verwelkomen we Dominique Wroblewski, COO van Look&Fin, die dieper ingaat op de geschiedenis en de ontwikkeling van het bedrijf.

Inhoud


Een marketingidee om te onthouden

Om de ontwikkeling van Look&Fin op gang te brengen, maakten de oprichters gebruik gemaakt van roadshows. Het gaat om events van een paar uur waar ondernemers hun idee aan de hand van een sales pitch kunnen verkopen aan een publiek van investeerders. In het geval van Look&Fin stelde deze aanpak hen in staat zich te verzekeren van de aanwezigheid van kredietverstrekkers vóór de lancering op de crowdlendingmarkt, en zo kmo’s te overtuigen van de levensvatbaarheid van hun platform.


icône expérience entrepreneuriale et chiffres-clés

Hoofdstuk 1: Look&Fin in 1 kerncijfer

1,5 miljoen.

1,5 miljoen euro opgehaald in 19 seconden. Dit cijfer staat het best symbool voor het razendsnelle ondernemerssucces van Look&Fin. Dit is des te opmerkelijker wanneer men bedenkt dat deze structuur afhankelijk is van particuliere investeerders.

Volgens Dominique Wroblewski is de omvang van dit bedrag te verklaren door twee elementen:

  • Aan de platformzijde de sterke financieringsmogelijkheden van Look&Fin;
  • En aan de marktzijde, de belangstelling van particulieren en bedrijven voor crowdlending. Dit betekent dat er een grote vraag is naar dit fintech-segment. Bovendien is crowdfunding een goede manier om de marktaantrekkelijkheid van een product of dienst te beoordelen (zoals we zagen tijdens onze podcasts met de medeoprichters van care en Typewise).

genèse de l'idée entrepreneuriale

Hoofdstuk 2: ontstaan van het bedrijfsidee

Look&Fin dankt zijn ondernemingsidee aan zijn stichters Frédéric Lévy Morelle (partner van Dominique Wroblewski) en Olivier Bélanger (historische aandeelhouder van Look&Fin).

Beiden kwamen uit de financiële wereld en hadden het idee om een obligatiemarkt voor niet-beursgenoteerde ondernemingen te creëren en KMO’s de mogelijkheid te bieden “mezzanine debts” (mezzanineleningen) aan te gaan.

Ter herinnering, mezzanineleningen, of achtergestelde leningen, hebben twee bijzonderheden. Ten eerste kan de crediteur een krediet krijgen tegen een veel hogere rente dan op niet-achtergestelde schuld, d.w.z. schuld die bij banken is aangegaan. Ten tweede biedt het geen garantie, in tegenstelling tot niet-achtergestelde schuld, en is het dus een riskantere investering voor particulieren.

Vóór de komst van Look&Fin was het voor particulieren ingewikkeld om toegang te krijgen tot dergelijke kredieten. In feite waren de procedures voor dergelijke operaties vroeger vrij ingewikkeld, kostbaar (in tijd en geld) en daarom niet erg rendabel voor kleine korven.

Het stroomlijnen en Tayloriseren van mezzaninelening-processen om ze rendabeler en toegankelijker te maken, is de toegevoegde waarde van Look&Fin.


validation de l'idée entrepreneuriale

Hoofdstuk 3: validatie van het bedrijfsidee

Het gaat hier echter niet om een vraag waaraan de marktdeelnemers niet kunnen voldoen. De oprichters van Look&Fin beseften dat sommige buitenlandse structuren al als tussenpersoon optraden tussen kleine portefeuilles en kleine ondernemingen.

Dit was met name het geval voor LendingClub, een Amerikaanse speler op de markt voor gemeenschapskredieten (of P2P-leningen), die op dat moment een grote dynamiek doormaakte. Door de goede resultaten van dit soort bedrijven te observeren, raakten de oprichters van Look&Fin overtuigd van het succes dat de markt van crowdlending hen beloofde.

Het is een beetje zoals in vele beroepen of bedrijven in het algemeen. Je komt met een idee en je denkt dat je het enige idee hebt en dat dat het beste is, en als je een beetje rondkijkt, realiseer je je dat het idee vaak direct of indirect in de Angelsaksische landen al bestaat.


démarrage de la startup

Hoofdstuk 4: start

Zonder een vooraf gestructureerd investeringsfonds liet Look&Fin het aan individuele investeerders over om rechtstreeks in KMO’s te investeren. Dit is precies waar het probleem ontstond tijdens de eerste maanden van dit crowdlending platform. Het was nodig kleine ondernemingen te overtuigen zich te verbinden aan een partner zonder investeerdersportefeuille, terwijl tegelijkertijd particulieren moesten worden geworven, zonder dat zij een cliëntendossier konden aanbieden. Zoals Dominique Wroblewski het verwoordde: “Het is een beetje het dilemma van de kip en het ei “.

De eerste dossiers van het bedrijf waren dan ook meer in de vorm van roadshows naar kringen van investeerders, met als doel het concept achter Look&Fin uit te leggen. Hierdoor konden de oprichters een groeiende reputatie voor hun structuur opbouwen.

Dan begon voor Look&Fin een opwaartse spiraal van groei, aangezien de reputatie van het platform het financieel stabieler heeft gemaakt. Daardoor komen de maandelijkse termijnen steeds meer terug in de zakken van particulieren, die Look&Fin nu als een veilige en zeer voordelige investering beschouwen. Beleggers gaan nu over tot een herhaalde koop: zij hebben het gevoel dat de nieuwe goudkoorts op Look&Fin plaatsvindt.

Le Saint-Aulaye was een van de allereerste projecten van het bedrijf. Deze Brusselse bakkerij kon hen een leencapaciteit verschaffen, dankzij de lokale bekendheid van het merk. Dominique Wroblewski beschouwt het als een kans om met hen samen te werken, omdat zij vertrouwen hebben gegeven aan het project en aan het Look&Fin-platform.

Look&Fin heeft vervolgens zijn startfase doorlopen, met aanzienlijke financieringscapaciteiten en een meer dan positief saldo. Het was nu tijd om op zoek te gaan naar projecten. En dit was een geslaagde missie voor deze structuur: zij realiseerde sinds haar start bijna elk jaar een groei van 100%.

Deze ontwikkeling van Look&Fin werd niet mogelijk gemaakt door de marketingmiddelen, maar veeleer via mond-tot-mondreclame. Zowel kredietnemers als kredietverstrekkers hebben de boodschap verspreid om het bedrijf in staat te stellen op een solide basis verder te bouwen.


phase de décollage de l'entreprise

Hoofdstuk 5: lancering

Voor Dominique Wroblewski komt de lancering niet tot uiting in de jaarcijfers van de onderneming, maar eerder aan de structurering ervan.

Hoewel het aanvankelijk gemakkelijk is om de groei op te vangen met een zeer ambachtelijke aanpak, is het uiteindelijk nodig om buiten de gebaande paden te treden en het crowdlending platform te structureren door efficiëntere processen te bedenken.

Dit jaar heeft Look&Fin de grens van 100.000 individuele kredietovereenkomsten overschreden. Een dergelijk aantal betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat de kredietgevers worden terugbetaald, wat elke maand veel werk is. Om deze werklast zo goed mogelijk te beheren, betekent dit dat semi-geautomatiseerde, zelfs geautomatiseerde processen moeten worden ingevoerd.


le futur de la startup

Hoofdstuk 6: toekomst

Voor het jaar 2022 zijn de ambities van Look&Fin als volgt:

  • Handhaving van het groeitempo
  • 100 miljoen aan financiering
  • Verkrijgen van Europese accreditatie
  • Uitbreiding naar een nieuw land (en meerdere landen in de komende jaren)

De huidige monetaire situatie kan opportuniteiten bieden voor crowdlending en voor Look&Fin.

De eerste van deze mogelijkheden is het opdrogen van de financiering. In dit verband vertelt Dominique Wroblewski over de lancering van een nieuw product, dat samen met de Belgische gewesten is ontwikkeld. Het principe is als volgt: ondernemingen in staat stellen achtergestelde schulden aan te gaan, waardoor voor de kredietverstrekkers winst op belastingkrediet wordt gecreëerd. Hier heeft Look&Fin zich een product kunnen toe-eigenen dat niet door de plaatselijke beleggers wordt gebruikt, om het actiever in de regio’s te verspreiden.

De tweede van deze kansen zou wel eens de stijging van de rente kunnen zijn. Dominique Wroblewski heeft een inertie in besparingen opgemerkt; hij heeft het gevoel dat de rentetarieven aan de kant van de kredietnemer neigen te stijgen, nog voordat zij aan de kant van de kredietgever stijgen. In de wetenschap dat het zoeken naar goede dossiers om voor te leggen een complexe en tijdrovende taak blijft, lijkt deze tariefstijging dus een opportuniteit voor Look&Fin.


Een podcast om u te helpen uw start-up te ontwikkelen

De podcast “Ondernemerschap en marketing” schetst de verschillende fasen in het leven van een veelbelovende startup. Door de sleutelelementen voor succes in elke fase van de ontwikkeling van de startup te identificeren, helpen wij u oplossingen voor uw bedrijf te vinden.

De podcast is verdeeld in hoofdstukken van 4 tot 6 minuten. Elk hoofdstuk is gewijd aan een specifiek thema of ontwikkelingsfase. U kunt de hele podcast beluisteren of ervoor kiezen slechts een deel ervan te beluisteren door rechtstreeks de podcast te selecteren die u het meest interesseert. U vindt de videoversie van het interview ook op ons YouTube-kanaal.

Illustratie:  shutterstockPosted in Entrepreneuriat.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *