9 februari 2022 1033 woorden, 5 min. gelezen

Interviewgids: voorbeelden, methode, tips ter voorbereiding

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Een handleiding voor kwalitatieve interviews opstellen is niet gemakkelijk. In dit artikel bieden wij u een methode om dat te doen en geven wij u praktische tips om het te verbeteren. U krijgt ook voorbeelden van semigestructureerde interviewgidsen die wij […]

Een handleiding voor kwalitatieve interviews opstellen is niet gemakkelijk. In dit artikel bieden wij u een methode om dat te doen en geven wij u praktische tips om het te verbeteren. U krijgt ook voorbeelden van semigestructureerde interviewgidsen die wij voor marktonderzoeksprojecten hebben gebruikt. U kunt ze zelfs downloaden!


Neem contact met ons op voor uw kwalitatieve interviews


Inhoud


Wat is het doel van een interviewgids?

De interviewgids heeft 3 functies.

1. Het gesprek structureren

De interviewgids wordt bij kwalitatieve interviews gebruikt om structuur te brengen in het gesprek. Het laat u toe om in “logische” volgorde de onderwerpen te bepalen. Wij raden aan de vragen te structureren volgens het trechterprincipe: begin bij het meest algemene en “eenvoudige” onderwerp dat de respondent moet behandelen, en ga geleidelijk naar de meer specifieke onderwerpen die reflectie vereisen.

2. Vergeet niets tijdens de kwalitatieve interviews

De gids dient ook als checklist voor de interviewer om alle punten te behandelen die in het project aan bod moeten komen. Het is echter fout om te denken dat de interviewgids in steen gebeiteld is. Ze moet verbeterd worden naarmate de gesprekken vorderen, om :

  • kwesties te behandelen die spontaan naar voren komen tijdens de kwalitatieve interviews
  • de volgorde van de vragen zo te wijzigen dat ze zo goed mogelijk aansluiten bij het natuurlijke verloop van het gesprek
  • problematische kwesties opnieuw te formuleren

Dit noemt men “iteraties van de interviewgids”.

3. Voorbereiding van het gesprek

De interviewgids ernstig voorbereiden is tegelijk een voorbereiding op het kwalitatieve interview zelf. Het is dus een uitstekende aanzet om er het beste van te maken.


Wanneer kan van een interviewgids worden afgezien?

In het algemeen raden wij u aan om er nooit van af te zien. Als keuze voor “voorbereiding” op het gesprek kan een gids door niets worden vervangen.

Sommigen zouden echter kunnen aanvoeren dat de interviewgids overbodig is als het gaat om het houden van een “klinisch” soort interview, d.w.z. een interview dat volledig open is. Maar zelfs in dat geval lijkt het nuttig om enkele vragen op papier te zetten, om te kunnen “terugkaatsen” en zich voor te bereiden op het onverwachte.


De belangrijkste fasen in het opstellen van een interviewgids

De stappen voor het opstellen van de interviewgids die we hieronder beschrijven, zijn die welke wij in onze dagelijkse praktijk volgen. Ze kunnen dus verschillen van de academische “canons”.

1. Bepaal het doel van het interview

Elk kwalitatief interview maakt noodzakelijkerwijs deel uit van een groter onderzoek. Dit kan gaan om een sociologische studie, een marktstudie, enz. U moet dus heel duidelijk zijn over de verwachte doelstellingen van het gesprek. U moet vooral dat ene hoofdonderwerp duidelijk omschrijven, het onderwerp waar het interview om zal draaien.

2. Literatuurstudie

Met het literatuuronderzoek (of deskresearch) legt u de basis voor uw interview. Zodra u de te behandelen thema’s hebt vastgesteld (al naargelang uw project), moet u deze literatuurstudie uitvoeren om de specifieke aspecten die onderzocht moeten worden te identificeren. Met andere woorden, de literatuurstudie stelt u in staat vertrouwd te raken met het theoretisch kader rond uw onderwerp; het interview zelf zal u in staat stellen alles opnieuw te contextualiseren en na te gaan of de theorie van toepassing is.

3. De thema’s ordenen

De hoofdthema’s die behandeld moeten worden, worden enerzijds bepaald door het literatuuronderzoek, anderzijds door de doelstellingen van uw project.

De onderwerpen moeten vervolgens gerangschikt worden om een logisch verloop tijdens het interview te verzekeren. Wij raden u aan 3 tot 4 hoofdonderwerpen te behandelen voor een interview van 60 minuten. Zorg ervoor dat u duidelijk weet wat hoofd- en bijzaken zijn.

4. Formulering van de vragen

Zodra uw logische volgorde van thema’s is bepaald, rest u alleen nog de vragen te formuleren. De regels voor de formulering zijn min of meer dezelfde als voor een kwantitatief onderzoek (enquête):

  • de vraag moet zo duidelijk en ondubbelzinnig mogelijk zijn
  • vermijd omslachtige bewoordingen en al te ingewikkelde woorden (tenzij het interview over een technisch onderwerp gaat)
  • neem geen standpunt in
  • gebruik “neutrale” woorden om vooringenomenheid te vermijden

5. Instructies

De laatste stap is het opnemen van aantekeningen onder de vragen. Deze aantekeningen zijn bedoeld om u te helpen te reageren, om instructies te geven aan de ondervragers, om alternatieve formuleringen te geven. Wij raden u aan een andere (lichtere) letterkleur te gebruiken om verwarring te voorkomen.


Verschillen tussen B2B en B2C

Is een B2C-interviewgids anders dan zijn tegenhanger in B2B? Het hierboven gegeven advies geldt zowel voor B2B als voor B2C. De enige variabele waarmee rekening moet worden gehouden is de lengte van de B2B-interviewgids. Over het algemeen hebben B2B-respondenten minder tijd beschikbaar. Daarom is het nodig om nog meer tot de kern te komen.


Interview gids: voorbeelden

In deze paragrafen delen wij met u verschillende voorbeelden van interviewgidsen. Dit zijn echte gidsen, maar wij hebben ze enigszins gewijzigd om ze anoniem te maken.

Voorbeeld van een B2C interviewgids

De onderstaande interviewgids was voor een B2C-marktonderzoek naar de ontwikkeling van een assortiment diepvries- en biologische kant-en-klaarmaaltijden.

Wij hadden het interview in 3 delen verdeeld volgens het trechterprincipe. U kunt het bestand gerust downloaden om het te bestuderen.

9-2guide entretien exemple B2C_nl (1)

Voorbeeld van een gids voor B2B interviews

Het tweede voorbeeld van een interviewgids dat wij u ter beschikking hebben gesteld, is een B2B-marktonderzoek. Onze klant wilde de belangstelling van een nieuw gebied voor zijn producten testen. Wij voerden een studie uit om inzicht te krijgen in de koop- en consumptiegewoonten van het doelpubliek (loodgieters en verwarmingsmonteurs) en om de eigenschappen van de producten van de klant te testen.

Deze gids is recenter dan de eerste, dus u zult een evolutie in de vorm zien. Wij hebben een versie-tracking en literatuurstudie voor de laatste tien jaar opgenomen (vroeger was dit een apart document).

9-2guide entretien exemple B2B_nl

 

 

 Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *