marktonderzoek België Nederland Europa

Case study: marktonderzoeken in Europa

Verhoog uw slaagkansen: anticipeer op de behoeften van uw markt

IntoTheMinds voert B2C– en B2B-marktonderzoeken uit in Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland (BeNeLux), Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje. Voor kwantitatieve marktonderzoeken bestrijken we de hele wereld door middel van onze samenwerkingsverbanden met panelleveranciers. Al onze onderzoeken gebeuren in strikte naleving van de AVG, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken.

De meeste marktonderzoeken die wij doen, worden uitgevoerd in een gebied waar de klant al gevestigd is. Ze gebeuren doorgaans bij de ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe dienst.

Hieronder vindt u een aantal recente casestudy’s. Meer voorbeelden van marktonderzoeken en een klantgetuigenis vindt u in de rubriek “productlancering“.

Contacteer ons


Marktonderzoek in België voor een nieuw soort centrum voor monstername

Logo ziekenhuis saint-Luc BrusselDit marktonderzoek vond plaats in 2018 in opdracht van de Universitaire Ziekenhuizen van Sint-Lucas in Brussel. In het kader van de digitalisering van het klantenparcours wilden de Brusselse ziekenhuizen de reactie van artsen, gezondheidswerkers en patiënten op het nemen van stalen in speciaal daarvoor ingerichte centra buiten het ziekenhuis testen. Het onderzoek bracht de belemmeringen en hefbomen aan het licht, waarbij vooral nadruk werd gelegd op de gewenste klantervaring in deze centra en de gebruiksvoorwaarden die de behandelende artsen eisen.

De methode die werd toegepast, was gebaseerd op individuele persoonlijke interviews met patiënten en artsen en focusgroepen met gezondheidswerkers. Voor elk type respondent werden specifieke interviewhandleidingen opgesteld na een uitgebreid overzicht van de wetenschappelijke literatuur.


Marktonderzoek in Luxemburg voor een groep die actief is in het domein van de kinderopvang

logo rockidsIntoTheMinds werkt al enkele jaren samen met de groep Rockids, die actief is in Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland en gespecialiseerd is in de ontwikkeling van kinderopvang voor jonge kinderen (kleuterscholen en kinderdagverblijven).

In 2018-2019 voerden we voor Rockids een grote studie uit, die in de eerste plaats erop was gericht om de concurrentie te lokaliseren en te analyseren. Op basis van mystery shopping-methodes en kwalitatieve interviews hebben we de factoren van tevredenheid en ontevredenheid van de klanten van de Luxemburgse kinderdagverblijven en -huizen (kinderopvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar) kunnen identificeren. Vervolgens hebben we een kwantitatieve studie uitgevoerd om de werkhypothesen te valideren en de klant gekwantificeerde resultaten te leveren die nuttig zijn voor de implementatie van zijn marketingstrategie.


Marktonderzoek in België voor een automobielconstructeur

B2C marktstudie België private leaseIntoTheMinds voerd in 2019 in België een B2C-marktstudie uit in opdracht van een autofabrikant (waarvan we de naam om redenen van vertrouwelijkheid niet bekendmaken). Binnen dit onderzoek voerden we in heel België (Wallonië, Brussel en Vlaanderen) een studie uit om de perceptie van Private Lease (leasing voor particulieren) bij het grote publiek te begrijpen. In het kader van dit kwalitatieve onderzoek hebben we verschillende consumentensegmenten geïnterviewd: recente kopers van auto’s (van het merk dat opdracht gaf tot het onderzoek, maar ook van concurrerende merken), consumenten die een private leaseaanbod vroegen en uiteindelijk kozen voor een andere financieringswijze, en mensen die van auto willen veranderen binnen het jaar.

Methodologisch gezien is dit onderzoek uitgevoerd op basis van kwalitatieve persoonlijke interviews. De interviewhandleiding werd ontwikkeld na bestudering van de wetenschappelijke literatuur (desk research) over financieringsmethoden voor motorvoertuigen, maar ook over nieuwe vormen van mobiliteit en de huidige toestand met betrekking tot het bezit van een motorvoertuig.


Marktonderzoek in België voor een beheerssoftware voor vastgoedbeheer

In 2019 leverde IntoTheMinds een complexe B2B-marktstudie op voor een software-uitgeverij gericht op beheerders van opbrengsteigendommen. Deze prospectieve studie (de software was nog in de fase van prototype) werd uitgevoerd op basis van individuele kwalitatieve interviews met beheerders van bouwparken van verschillende omvang.

Er werd een videopresentatie van de oplossing gemaakt om het product op een consistente manier aan alle respondenten voor te stellen.

Via deze studie kon de klant nauwkeurig de verbeterpunten van zijn producten, de hefbomen voor de tevredenheid, maar ook de te bevorderen marketingdoelstellingen bepalen.

marktonderzoek vastgoed België


Afbeelding: shutterstock