25 februari 2022 1106 woorden, 5 min. gelezen

Metaverse: 9 nieuwe banen met potentieel

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Of de metaverse nu een door alle mensen gedeelde werkelijkheid wordt of niet, het zal ongetwijfeld een nieuw communicatiekanaal zijn. Deze omgeving zal de bedrijven dwingen nieuwe banen te scheppen. In dit artikel delen wij met u onze over dit […]

Of de metaverse nu een door alle mensen gedeelde werkelijkheid wordt of niet, het zal ongetwijfeld een nieuw communicatiekanaal zijn. Deze omgeving zal de bedrijven dwingen nieuwe banen te scheppen. In dit artikel delen wij met u onze over dit onderwerp in het licht van de ethische en juridische uitdagingen die de metaverse stelt.

 

Toekomst van de metaverse Bestaat het al? Ontwikkelingspotentieel (1: beperkt potentieel, 5: zeer groot potentieel)
Omgevingen ontwerpen in de metaverse Ja, in de game-sector 4
Reclame-expert in de metaverse Nee, maar er zijn veel online reclame-experts die specifieke vaardigheden zouden kunnen ontwikkelen in de metaverse 5
Specialist in biometrische gegevens Biostatistiek bestaat al, maar wordt nog niet toegepast op de gegevens die via de metaverse zouden kunnen worden verzameld 5 als virtual reality headsets zijn uitgerust met eye tracking mogelijkheden
Kledingontwerper Nee 2
Avatar rekruteerder Nee 2
VR-expert Ja 5
Metaverse ethicus Non mais il s’agit d’une extension logique du métier d’éthicien du numérique 1
Rechtsambtenaar van de metaverse Certains avocats commencent à s’intéresser au sujet. 4
Expert in slimme contracten Ja 5

 


Omgevingen ontwerpen in de metaverse

Op zichzelf bestaat dit beroep al. De virtuele werelden waar wij nu al in 2D (of, zeldzamer, in 3D) doorheen lopen, moeten nu al door specialisten ontworpen worden. De meeste van deze specialisten zijn momenteel in de spelletjessector te vinden.
Door de popularisering van de metaverse zullen deze vaardigheden voor een groter aantal sectoren van essentieel belang worden.

Entertainment, beauty en mode, en detailhandel zullen waarschijnlijk de eerste sectoren zijn die met de metaverse in hun marketingstrategie gaan experimenteren. Zij zullen over deskundigen moeten beschikken om hun visie van de metaverse werkelijkheid te laten worden. In het begin zal dit waarschijnlijk gebeuren door het werk uit te besteden, maar uiteindelijk zullen de vaardigheden in huis moeten worden gehaald.


Reclame-expert in de metaverse

Reclame is een sector die waarschijnlijk door de metaverse zal worden ontwricht. Alles moet op dit gebied nog worden onderzocht, ook al zijn er al productplaatsingen gedaan in virtuele werelden zoals videospelletjes.

De mobilisatie van alle zintuigen in een virtueel universum zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe, nog onbekende, uitingen van reclame.

Daarom denken wij dat zich in de komende jaren in de metaverse een specialisatie op het gebied van reclame zal ontwikkelen. Deze specialisatie zal zich parallel met de andere kanalen (TV/Radio, Out Of Home, Sociale Netwerken, …) ontwikkelen en zou aan belang moeten winnen naarmate het aantal gebruikers toeneemt.


Specialist in biometrische gegevens

Een van de redenen waarom Mark Zuckerberg de metaverse als de toekomst van Meta ziet, is dat de virtual reality-headset nieuwe mogelijkheden biedt voor het volgen van reclame, die vroeger onbekend waren. Tot nu toe kon een online reclamecampagne worden geoptimaliseerd door middel van A/B-tests. Impliciete variabelen werden gebruikt om de campagne te optimaliseren en de gebruiker zich op de gewenste manier te laten gedragen.

De virtual-reality-headset zal nieuwe mogelijkheden bieden voor het meten van biometrische variabelen, waaronder oogbewegingen. Deze mogelijkheid om op grote schaal aan eye-tracking te doen zal de reclame in een nieuw tijdperk brengen. Het zal mogelijk zijn om aan de hand van grote steekproeven van de bevolking in real time te weten te komen hoe de gebruikers op de reclame-impulsen reageren.

Het zal nog nodig zijn deze gegevens te kunnen analyseren en ze in verband te brengen met de bezochte virtuele werelden. Wij zouden dus de opkomst kunnen meemaken van een specialisatie “biometrische gegevens” onder de gegevenswetenschappers.


Kledingontwerper

De markt voor avatar-accessoires is geen droom. Het is al realiteit dankzij de NFT’s en gamers zijn er al lang aan gewend virtuele voorwerpen en diensten te kopen.

Als de metaverse wijdverbreid wordt, kan men zich voorstellen dat iedereen een uiterlijk zal willen aannemen dat zijn aspiraties weerspiegelt. De modemerken hebben niet gewacht tot de metaverse wijdverbreid was, en Gucci bijvoorbeeld heeft de NFT van een tas duurder verkocht dan de echte versie (Engels).

Het kleden in de metaverse kan echter speciale technische vaardigheden vereisen. Daarom denken wij dat het beroep van “kledingmaker” zich zou kunnen ontwikkelen, om het uiterlijk van uw avatar aan te passen en een digitale garderobe samen te stellen.


Avatar rekruteerder

Wellicht zal de metaverse niet gegeneraliseerd worden naar de hele bevolking (zie onze analyse hier). Het zal echter gebruikers aantrekken wier profiel interessant kan zijn voor bedrijven.

Naarmate de metaverse een interactiekanaal wordt als alle andere, is het denkbaar dat mensen zich zullen specialiseren in het aanwerven via avatars. Net zoals er speciale vaardigheden nodig zijn om kandidaten in de echte wereld te benaderen, zouden sommigen expertise kunnen ontwikkelen in wervingsoperaties in de metaverse.


VR-expert

De metaverse zou volledig via virtual reality (of kortweg VR) kunnen worden beleefd. Er zouden ook meer toegankelijke versies in augmented reality kunnen worden ontwikkeld.

In beide gevallen zullen deze technologieën een zeer gespecialiseerde deskundigheid vereisen. Als de metaverse wijdverbreid raakt, is de kans groot dat deze deskundigheid zal ontbreken. Zich profileren als virtual reality expert is dus een niche die veelbelovend lijkt. Op het gebied van augmented reality is de moeilijkheid minder groot. Veel consumptieproducten maken er al gebruik van, zoals deze fles wijn.


Metaverse ethicus

Elke technologische vooruitgang roept ethische vragen op. De metaverse zal geen uitzondering zijn. Wij hebben er in dit artikel een aantal geanalyseerd. Zoals aanbevelingsalgoritmen de vrees voor een filterbubbel hebben gewekt, zo zal de metaverse ons dwingen ons leven in de virtuele wereld in vraag te stellen.

Vermoedelijk zal dit beroep vertrouwelijk zal blijven, waarbij de bedrijven hun belangen boven die van de gebruikers stellen. Biometrische gegevens zijn een moeilijke klasse van gegevens om te verkrijgen en hebben een groot potentieel om algoritmen te verbeteren. De verleiding zal dus groot zijn om te trachten ze met alle middelen te verkrijgen, alvorens zich te reguleren.


Metaverse rechtsambtenaar

In het kielzog van de ethische uitdagingen die de metaverse zal stellen, zal zich een reeks juridische vraagstukken aandienen. Het is onwaarschijnlijk dat de staten deze kwesties snel in wetgeving zullen omzetten. Bedrijven zullen echter interne vaardigheden moeten ontwikkelen om problemen die zich in de metaverse kunnen voordoen, aan te pakken. Zij zullen ook moeten anticiperen op de juridische risico’s die bijvoorbeeld zouden kunnen voortvloeien uit afwijkend gedrag in hun werelden.


Expert in slimme contracten

Slimme contracten zijn voor de metaverse en blockchain wat papieren contracten zijn voor de echte wereld. Het opzetten van een smart contract vereist specifieke juridische en technische kennis, die momenteel zeer zeldzaam is op de markt. Advocaten zijn reeds bezig zich in deze opkomende niche te positioneren. De bedrijven zullen echter specialisten in huis nodig hebben, want het “smart contract” zal, met de blockchain, een essentieel onderdeel worden van de transacties en dus van het leven van de bedrijven.


 

 Posted in Innovatie.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *