21 januari 2022 1091 woorden, 5 min. gelezen

Éditions En Cavale: uitgeverij van kinderspelletjes [Podcast]

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
 En Cavale is een startup uit de streek van Lyon die een innovatief spelletjesconcept voor kinderen heeft ontwikkeld. In tegenstelling tot computerspelletjes wil En Cavale onze kleintjes van voor het scherm weghalen en hen avonturen laten beleven … per […]

En Cavale is een startup uit de streek van Lyon die een innovatief spelletjesconcept voor kinderen heeft ontwikkeld. In tegenstelling tot computerspelletjes wil En Cavale onze kleintjes van voor het scherm weghalen en hen avonturen laten beleven … per post. In een tijd waarin het levenstempo in onze samenleving almaar toeneemt, pleit En Cavale voor duurzame spelletjes. Het gaat om een “Low Tech”-startup waarvan de resultaten, in nauwelijks 3 jaar, aantonen dat je niet noodzakelijk in de IT moet zitten om te slagen. Goede ideeën, een vlekkeloze uitvoering en een ijzeren discipline, dit zijn de elementen die Astrid Faure in deze podcast naar voren schuift om haar succes te verklaren.

Inhoud


Marketingidee om te onthouden

Het is moeilijk om over Éditions En Cavale te praten zonder het over differentiatie te hebben. Dit unieke product met een innovatief concept heeft is er immers in geslaagd een oplossing te bieden voor een nichemarkt. Een uniek waardevoorstel waarmee het bedrijf de enige speler op deze nichemarkt wordt.


icône expérience entrepreneuriale et chiffres-clés

Hoofdstuk 1: En Cavale in 1 kerncijfer

1 miljoen euro. Dat is de omzet die Éditions En Cavale in slechts 3 jaar wist te behalen. Dit cijfer is des te opmerkelijker omdat uitgeverijen in het tijdperk van digitalisering niet dadelijk de meest dynamische sector vormen.

Er zijn heel wat redenen die dit succes verklaren (daarover meer in onze podcast). Het is echter van belang het onderscheidende karakter van de onderneming te benadrukken. De avonturen van En Cavale, waarbij kinderen in de schoenen van een onderzoeker worden geplaatst, worden per post verzonden.

Als het kind de held van het verhaal wordt, gaat het niet alleen dromen, maar onthoudt het ook veel beter wat het leert.

Het principe doet misschien denken aan ““Livres dont vous êtes le héros (Franse site) een populaire serie uit de jaren tachtig.


genèse de l'idée entrepreneuriale

Chapitre 2 : la genèse de l’idée entrepreneuriale

We wisten dat er een behoefte was, dus we zijn enigszins intuïtief te werk gegaan.

Zoals Astrid uitlegt, is het ontstaan van het bedrijfsidee te danken aan een NASA-onderzoek, bewustwording en een sterke overtuiging.

Uit het Nasa-onderzoek van 2016 bleek dat 98% van de 5-jarigen creatieve genieën zijn en dat dit percentage daalt tot 2% als ze eenmaal volwassen zijn. Astrid en haar collega Margaux zagen al vlug het nut van dit onderzoek in en waren overtuigd om zich met de creativiteit van kinderen bezig te houden.

Ze stelden vast dat kinderen overmatig met beeldschermen in contact kwamen. Daarom wilden zij via hun spel een alternatief vinden voor beeldschermen.

Daarnaast geloofden ze sterk in de educatieve kracht van het spel als middel om te leren en te ontdekken, en van daaruit ontwikkelden ze hun bedrijfsidee.


validation de l'idée entrepreneuriale

Hoofdstuk 3: validatie van het bedrijfsidee

Astrid en haar collega Margaux hebben uitstekende marktonderzoekstechnieken gebruikt om hun bedrijfsidee te valideren. We bespreken hieronder 2 bijzonder doeltreffende technieken:

 Wij zijn erg voorstander van deze aanpak, omdat ze toelaat rechtstreeks in te spelen op de behoeften van toekomstige cliënten. Deze zeer pragmatische aanpak brengt vlug de zwakke punten en verbeterpunten van uw project aan het licht.


démarrage de la startup

Hoofdstuk 4: start

Vastbesloten door het idee om de avonturen met de post te versturen, besloot Astrid haar product als dienst te testen. Zo begon zij in het echte leven geïllustreerde en thematische speurtochten te houden, die vroeger “histoire en cavale” werden genoemd.

Astrid werd vervolgens geselecteerd door Ticket for Change (Franse site), een vereniging die haar project helemaal omgooide. Het was op dat moment dat zij het pad kruiste van Margaux en Bruno, een gebeurtenis die ze omschrijft als “professionele liefde op het eerste gezicht”. Uit deze ontmoeting is Éditions En Cavale ontstaan.


phase de décollage de l'entreprise

Hoofdstuk 5: lancering

De eerste verkopen gebeurden op kerstmarkten. Ze beschrijft deze ervaring als “waardevol” omdat het haar in staat stelde feedback te verzamelen in het echte leven, rechtstreeks van gezinnen. Het gaat dus om een echt kwalitatief onderzoeksproces.

Dankzij dit directe contact kreeg En Cavale bekendheid in de echte wereld. In die tijd was er nog niet veel verkeer op de website, dus deze bewustwording was zeer welkom. Astrid geeft aan dat verkopen in de echte wereld essentieel is gebleken voor de start van haar project.

COVID was een positieve periode voor Éditions En Cavale. De kinderen moesten bezig gehouden worden tijdens de lockdowns. Het evasieve en niet-geconnecteerde karakter van het product was een doorslaggevende factor bij de keuze.

Vandaag de dag is En Cavale voorstander van beredeneerde groei. Astrid benadrukt het belang van het stellen van prioriteiten. Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan het product. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de esthetiek en de kwaliteit van de avonturen.

Wat de digitale strategie betreft, is En Cavale gepositioneerd als een pure player. Ook al biedt het bedrijf per post spelletjes voor kinderen aan, toch gaat het met zijn tijd mee, aangezien het een speler op het gebied van e-commerce is.

Astrid vertrouwt ook op het belang van mond-tot-mondreclame en heeft om die reden besloten met persvoorlichters te gaan werken.


le futur de la startup

Hoofdstuk 6: toekomst

Astrid heeft veel ideeën en de ontwikkeling van En Cavale zou wel eens voor verrassingen kunnen zorgen!

De bedrijfsdoelstelling is de referentie te worden op het gebied van onderzoekspelletjes, niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen.

Astrid is van plan om de groei te ondersteunen door middel van nieuwe productontwikkeling, werving en klantenwerving. Om deze doelstellingen te bereiken, is Astrid op zoek naar investeerders om 1 miljoen euro bijeen te brengen.

Naar de verovering van Europa? Dit is de optie die En Cavale zou kunnen overwegen, vooral omdat de uitvoer naar België en Zwitserland momenteel 5% van de omzet vertegenwoordigt. Het bedrijfsmodel is perfect transponeerbaar en er is geen reden waarom kinderen in andere landen anders zouden reageren.


Een podcast om u te helpen uw startup te ontwikkelen

De podcast “Ondernemerschap en marketing” schetst de verschillende fasen in het leven van een veelbelovende startup. Door de sleutelelementen voor succes in elke fase van de ontwikkeling van de startup te identificeren, helpen wij u oplossingen voor uw bedrijf te vinden.

De podcast is verdeeld in hoofdstukken van 4 tot 6 minuten. Elk hoofdstuk is gewijd aan een specifiek thema of een specifieke ontwikkelingsfase. U kunt de hele podcast beluisteren of ervoor kiezen slechts een deel ervan te beluisteren door rechtstreeks de podcast te selecteren die u het meest interesseert. U vindt de videoversie van het interview ook op ons YouTube-kanaal (Franse site).

Illustraties: shutterstockPosted in Entrepreneuriat.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *