31 januari 2022 1110 woorden, 5 min. gelezen

De terugkeer van verticale integratie

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Met de globalisering raakte verticale integratie in onbruik. Maar de COVID-crisis heeft de kaarten herschud. Sinds 2021 staat verticale integratie centraal in de strategieën van bedrijven als Amazon, Apple, Ferrero, Tesla of NVidia. In dit artikel leggen we uit waarom […]

Met de globalisering raakte verticale integratie in onbruik. Maar de COVID-crisis heeft de kaarten herschud. Sinds 2021 staat verticale integratie centraal in de strategieën van bedrijven als Amazon, Apple, Ferrero, Tesla of NVidia. In dit artikel leggen we uit waarom grote bedrijven hun strategie veranderen. Wij geven u ook tal van recente voorbeelden die deze paradigmaverschuiving illustreren.

Inhoud


Waarom verticale integratie weer een prioriteit is geworden

In de jaren negentig ontstond een globalisering van de handel tot elke prijs. De positionering van China als werkplaats van de wereld heeft bedrijven ertoe aangezet hun productie massaal uit te besteden. In die tijd luidde de managementtheorie dat bedrijven zich moesten concentreren op het deel van de waardeketen dat ze het best beheersten en de rest moesten uitbesteden. Op die manier werden imperiums gebouwd, bijvoorbeeld in kleding en elektronica. Net zoals Nike en Apple “Designed in USA, made in China” promootten, was het in deze sectoren bijna onmogelijk om een bedrijf te vinden dat nog alle aspecten van zijn productie controleerde. Dit was het domein van de luxesector geworden. De Swatch-groep bijvoorbeeld had, tegen alle trends in, al zijn leveranciers opgekocht om al zijn processen te controleren.

De uitbesteding en de ontmanteling van alle schakels van de waardeketen hebben bijgedragen tot een versnelling van het productietempo. Aan de trends die volgden (vooral in fast fashion) kwam een abrupt einde met de COVID-crisis. Fabrieken stonden stil en de wereldhandel kwam tot stilstand, waardoor de kwetsbaarheid van het systeem duidelijk werd. Beheersing van de productieprocessen kwam daarom opnieuw naar voren als een oplossing voor deze kwetsbaarheid.

Meer was niet nodig om de verticale integratie haar geloofwaardigheid terug te geven.


De bedrijven die er opnieuw voor kozen

Slechts weinig ondernemingen hadden van verticale integratie een strategie gemaakt. Zij waren vaak beperkt tot de wereld van luxegoederen, waarvan de marges het mogelijk maakten zich niet op de kosten te concentreren. In dit artikel analyseerden we de strategie van de Swatch-groep, waarvan de merken in de loop van de decennia van onderdelen werden voorzien door een hele reeks kleine bedrijven die in de groep werden geïntegreerd.

Sinds 2021 hebben veel bedrijven de deugden van verticale integratie herontdekt.


Tesla investeert in nikkelmijnen

Nickel mine New Caledonia

Voor de productie van batterijen is nikkel nodig. Om de productie van zijn elektrische voertuigen veilig te stellen, heeft Tesla een rechtstreeks contract gesloten met de Goro-mijn (Engelse site) in Nieuw-Caledonië. Tesla zou deze keer ook rechtstreeks kunnen investeren in een mijnbouwproject in Tanzania (Engelse site).


Ferrero steunt de aanplant van hazelnootbomen voor de productie van Nutella

Nutella

De valutacrisis in Turkije brengt de productie van hazelnoten in gevaar (het land neemt 70% van de wereldproductie voor zijn rekening). Zozeer zelfs dat Ferrero, het moederbedrijf van Nutella, haar steun (Italiaanse site) aan de sector opnieuw lanceert. Italiaanse regio’s dienen een aanvraag in (zoals Potenza Picena [Italiaanse site] in de regio Marche) om de bomen te planten en zo de onafhankelijkheid van de Italiaanse levensmiddelengigant bij de productie van zijn bestseller te waarborgen.


Amazon koopt MGM Studios

De streamingsector is een gigantische markt geworden, die Netflix aan het aanboren is. De kwaliteit en de originaliteit van de programma’s zijn belangrijke factoren bij het overtuigen van nieuwe abonnees. Dit verklaart waarom Amazon MGM Studios kocht voor 8,5 miljard dollar. Op die manier verwerft Amazon een unieke catalogus en expertise waarmee het zijn veroveringsstrategie kan aanwakkeren.

Mercedes wil eigen elektromotoren ontwikkelen

De overgang naar elektrische auto’s (zie de laatste statistieken hier) stelt de historische fabrikanten voor een aantal uitdagingen. Decennialang is expertise ontwikkeld op het gebied van de verbrandingsmotor en de abrupte overgang doet vragen rijzen over het bestaan van bepaalde fabrikanten. De overname van een gespecialiseerde onderneming en de integratie van haar activiteiten maakt het dus mogelijk om snel de ontbrekende kennis te verwerven. Dit is het doel van Mercedes met de overname van het Britse bedrijf Yasa (Engelse site) in juli 2021.

Apple stelt zijn kobaltbevoorrading veilig

Het voorbeeld van Apple is strikt genomen geen verticale integratie. Apple koopt geen kobaltmijnen, maar heeft rechtstreekse contracten gesloten (Engelse site) om zijn bevoorrading veilig te stellen. De complexiteit neemt dus toe (het is noodzakelijk verschillende leveranciers van grondstoffen rechtstreeks te beheren), terwijl de afhankelijkheid afneemt. Het probleem van de aanvoer van metalen en zeldzame aardmetalen is voor alle grote computerfabrikanten van strategisch belang geworden. Zozeer zelfs dat China buitenlandse investeringen in zeldzame aardmetalen (Engelse site) heeft verboden.

NVidia en ARM

NVidia, de specialist op het gebied van grafische processors, wil ARM kopen, de specialist op het gebied van chipontwerpen. De overname veroorzaakt opschudding (Engelstalige site) op de markten omdat ze tot concurrentieverstoringen kan leiden.


De drie voordelen van verticale integratie

Verticale integratie heeft drie voordelen:

Kostenverlaging

Door stroomopwaarts te integreren, wordt de leverancier geabsorbeerd en de winst die hij ermee maakt. De prijs van het product kan dan stroomafwaarts dalen terwijl de winst stijgt.

Bevoorrading

Verticale integratie maakt controle en voorzieningszekerheid mogelijk. Het is de veiligste oplossing wanneer een contractuele relatie te riskant is. Een variant, die door Tesla en Apple wordt toegepast, bestaat erin tussenpersonen uit te schakelen en rechtstreeks contracten te sluiten met de producenten van grondstoffen (nikkel en kobalt bijvoorbeeld) wanneer het niet mogelijk is rechtstreeks te investeren (cf. het Chinese verbod).

Strategische positionering

Het creëren van rijkdom vindt niet altijd op hetzelfde niveau van de waardeketen plaats. Het kan verschuiven in de tijd. Verticale integratie maakt een grotere flexibiliteit en veerkracht mogelijk wanneer dergelijke verschuivingen zich voordoen.


Overwegingen en conclusies

Verticale integratie is opnieuw in de schijnwerpers komen te staan in het kader van politieke discussies over industriële soevereiniteit. Een te grote afhankelijkheid van enkele landen heeft ertoe geleid dat de landen zich vragen zijn gaan stellen over de toe te passen remedies. De herindustrialisering in de westerse landen is een steeds terugkerend thema met als essentieel punt de noodzaak om de verschillende schakels van de waardeketen te beheersen.

Maar verticale integratie heeft ook een keerzijde: buitensporige controle. De positieve kant van outsourcing is dat de concurrentie is toegenomen, de kosten zijn gedaald en het voor de consument gemakkelijker is geworden om apparatuur te kopen. Het is deze vrees voor concurrentievervalsing die de FTC, onder leiding van president Joe Biden, ertoe heeft aangezet een onderzoek in te stellen naar de halfgeleiderindustrie. De poging tot overname van ARM door NVidia (zie hierboven) heeft de vrees doen ontstaan dat de consument “de rekening zal betalen”.

Uiteindelijk moeten verticale integratie en outsourcing worden gezien als twee zijden van dezelfde medaille. Het zijn de economische cycli die bepalen wat aantrekkelijker is.

 

 

 

 

 

 

 Posted in Ondernemen.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *