17 oktober 2022 1384 woorden, 6 min. gelezen

Marktonderzoeksenquête: voorbeelden en volledige handleiding

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Hoe stelt u een marktonderzoeksenquête op? Welke vragen moet u stellen? Bij marktonderzoek is een vragenlijst een must. In die mate zelfs dat de term enquête en marktonderzoek vaak door elkaar worden gebruikt. Het is echter slechts één stap in […]

Hoe stelt u een marktonderzoeksenquête op? Welke vragen moet u stellen? Bij marktonderzoek is een vragenlijst een must. In die mate zelfs dat de term enquête en marktonderzoek vaak door elkaar worden gebruikt. Het is echter slechts één stap in een completer proces waarmee u dichter bij de waarheid over de markt komt. In dit artikel gaan we hier dieper op in en geven wij u zelfs complete B2B- en B2C-voorbeelden om te downloaden.

Voor meer voorbeelden uit de praktijk verwijzen wij u naar etude-de-marche.online (Engelse site), waar wij de vragenlijsten die wij online vinden opsommen en becommentariëren. Hier vindt u ook onze gids voor het opstellen van uw vragenlijst.


Alles over de vragenlijst voor marktonderzoek in 30 seconden

 • De vragenlijst is een marktonderzoekstechniek. Het doel is een kwantitatieve beoordeling te verkrijgen als aanvulling op de kwalitatieve visie uit technieken zoals individuele interviews of focusgroepen.
 • Enquête en marktonderzoek worden vaak door elkaar gebruikt. Het is essentieel te begrijpen dat verschillende technieken moeten worden gecombineerd om de realiteit van een markt te benaderen. Een vragenlijst invullen mag niet meer dan 10 minuten in beslag nemen. Dit komt overeen met ongeveer 25 vragen.
 • De vragenlijst bestaat uit 3 delen: 1) de inleiding, 2) de marktonderzoeksvragen en 3) het verzamelen van informatie over het profiel van de respondent.
 • In elke marktonderzoeksvragenlijst komen 5 soorten vragen terug: screeningsvragen, koopgewoonten, behoeften, koopintenties en pricing.
 • Een vragenlijst voor marktonderzoek in B2C zal verschillen van zijn tegenhanger in B2B. De laatste zal zich meer richten op concurrentieaspecten, de beslissingscyclus en de prijs die het bedrijf momenteel betaalt.

Inhoud

 Welke plaats moet de vragenlijst hebben in een wereldwijde marktstudie?

In de loop der jaren zijn enquête en marktonderzoek synoniem geworden. Dat zijn ze echter niet. De kwantitatieve vragenlijst of enquête is één van de methoden voor marktonderzoek.

Om een markt te begrijpen moet deze vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Klassiek wordt marktonderzoek uitgevoerd in drie fasen:

Als u meer wilt weten over het marktonderzoeksproces, bekijk dan onze gratis online gids. In de infographic rechts ziet u de algemene methode die wij hebben bedacht. Het onderdeel vragenlijst is nummer 6.

De meeste vragenlijsten worden nu afgenomen in de vorm van online enquêtes. Wat ons marktonderzoeksbureau betreft, moeten we toegeven dat het lang geleden is dat een klant ons vroeg om een face-to-face administratie te voeren (op straat bijvoorbeeld) of per post.


Maximale duur en aantal vragen

Wij adviseren onze klanten om nooit meer dan 10 minuten en meer dan 25-30 vragen te voorzien. Dit voorkomt problemen zoals:

 • klantverloop: als de vragenlijst te lang is, haken respondenten af.
 • vermoeidheid: te lange vragenlijsten vermoeien de respondenten, die daardoor meer afgeleid zijn en minder goed zullen antwoorden. De kwaliteit van de antwoorden zal lager zijn en uw resultaten zullen aan het eind van de vragenlijst minder betrouwbaar zijn.

Aan het einde van dit artikel vindt u twee voorbeelden om te downloaden.


Enquête en marktonderzoek worden vaak als verwisselbare termen beschouwd.De 3 onderdelen van een marktonderzoeksvragenlijst

In dit deel bekijken wij de ideale structuur van een marktonderzoeksenquête:

 • Inleidende tekst
 • Terugkerende thema’s
 • Profiel van de respondent

Deel 1: inleidende tekst

Uw vragenlijst kan beginnen met een korte inleiding over het doel van het marktonderzoek. Dit mag niet lang zijn, maar moet voor respondenten duidelijk genoeg zijn om te weten waarover het gaan:


Deel 2: marktonderzoeksvragen

Zowel in B2C als in B2B zijn er bepaalde thema’s die bijna systematisch terugkomen in alle marktonderzoeken. Het zijn er 5:

 • screening van de respondent
 • koopgedrag
 • behoeftes
 • intentie om te kopen
 • pricing

Zoals u ziet, volgen deze vragen een bepaalde logica. U controleert eerst of de respondent het juiste profiel heeft om te antwoorden (screening) en vraagt hem vervolgens naar zijn koopgedrag (de huidige situatie), alvorens verder te gaan.

Onderstaande tabel geeft u een overzicht.

Soort vraag Doel Aanbevolen aantal vragen Punt van aandacht
1 Screening Ga na of de respondent het juiste profiel heeft. 1-3 Vermijd al te opdringerige vragen. Gebruik alleen feitelijke vragen.
2 Koopgewoonten Ga na wat de huidige gewoonten zijn, welke oplossingen worden gebruikt om aan de behoeften van de respondent te voldoen en verkrijg eventueel informatie over bekende concurrenten. 5 Ga niet te ver in op details. Richt u op de belangrijkste aspecten van de gewoonten van de respondent, de aspecten, degene die u echt voor u van belang zijn.
3 Behoeftes Zoek naar bronnen van ontevredenheid en waargenomen behoeften (pains). 4-8 Dit is een zeer belangrijk onderdeel van de enquête omdat het essentiële informatie oplevert die u kunt gebruiken om uw product/dienst te verbeteren.
4 Aankoopintenties Test of de respondent zin heeft in uw product/dienst 2-4 Met de controlevariabelen kunt u klantsegmenten creëren op basis van hun belangstelling. Uw go-to-market strategie kan daarop worden gebaseerd.
5 Pricing Zoek de ideale pricing of test de zin van de respondent op verschillende prijsniveaus 2-4 Het testen van pricing is een zeer delicate oefening. Veel vooroordelen kunnen uw resultaten aantasten. Vermijd absoluut het testen van verschillende prijsniveaus met dezelfde respondent. Geef de voorkeur aan een “2×2 between” (Engelse site) ontwerp.

 


Deel 3: Vragen over het profiel van de respondent

U sluit uw vragenlijst af met vragen over het profiel van de respondent. Leeftijd, activiteitensector, geslacht, enz. zijn allemaal variabelen waarmee u de resultaten kunt vergelijken en uw doelgroep beter kunt segmenteren. Hier volgt een niet-limitatieve lijst van de controlevariabelen die wij het vaakst in onze studies gebruiken.

B2B (voor producten of diensten verkocht aan bedrijven):

 • omvang van het bedrijf
 • bedrijfssector
 • hiërarchische positie van de respondent
 • geografische locatie (postcode, regio, land)

B2C (voor producten of diensten verkocht aan particulieren):

 • geslacht
 • leeftijd
 • gezinssituatie
 • opleidingsniveau
 • huishoudinkomen

Hoe past u uw vragenlijst aan voor B2B-marktonderzoek?

In een B2B-context moet een vragenlijst voor marktonderzoek worden aangepast.

Het gaat natuurlijk over vragen over het profiel van de respondent. Demografische aspecten zijn van weinig belang in B2B. Wel moeten de hiërarchische positie, de omvang van het bedrijf en de sector waarin het actief is, worden geregistreerd.

Belangrijker is dat er andere vragen worden gesteld. Misschien moet u meer vragen stellen om meer te weten te komen over het huidige gebruik van het bedrijf en informatie te verzamelen over de concurrentie. In dit verband zal een B2B-marktonderzoek ook geïnteresseerd zijn in de prijs die het bedrijf momenteel betaalt als het al een concurrerende oplossing heeft. In een B2C-context kan dit prijsaspect minder belangrijk zijn, vooral als het gaat om regelmatige aankopen. Onthoudt u als consument de prijs van alles wat u in de supermarkt koopt?

In een B2B-context zult u ook meer belang moeten hechten aan besluitvorming. In B2C is het meestal de consument die alleen beslist. In B2B is dit nooit het geval omdat er binnen elk bedrijf procedures te volgen zijn.


Voorbeeld van een marktonderzoeksenquête voor B2C

Onderstaande vragenlijst betreft een onderzoek naar de aankoop van auto’s door particulieren. Het is dus een B2C-marktonderzoek. Het bevat 26 vragen. U vindt de interne instructies (in blauw) die wij gebruiken om te controleren of de programmering van onze vragenlijst correct is.

questionnaire-etude-de-marche-exemple-B2C-FR

Voorbeeld van een marktonderzoeksenquête voor B2B

Onderstaande vragenlijst betreft een onderzoek naar hygiëne in bedrijven. Het is dus gericht op een professioneel publiek.
U zult merken dat wij voor sommige vragen een toelichting hebben gegeven (in blauw). Dit is een goede praktijk wanneer de vraag ingewikkeld is of in de context moet worden geplaatst.

questionnaire-etude-de-marche-exemple-B2B-FR

Download meer voorbeelden van marktonderzoeksvragenlijsten

Veel voorbeelden van marktonderzoeksvragenlijsten zijn beschikbaar op onze specifieke website www.etude-de-marche.online (Engelse site). Daar vindt u de volledige vragenlijst op video, alle vragen en onze uitleg en beoordelingen.Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *