22 april 2019 576 woorden, 3 min. gelezen

Kwalitatief onderzoek: de kritische incidenttechniek

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Nadat we het eerder al hadden over hoe open en gesloten vragen werken en de context waarin ze worden toegepast, gaan we in dit artikel dieper in op de Kritische Incidenten Techniek als onderdeel van een marktonderzoek, op basis van […]

Nadat we het eerder al hadden over hoe open en gesloten vragen werken en de context waarin ze worden toegepast, gaan we in dit artikel dieper in op de Kritische Incidenten Techniek als onderdeel van een marktonderzoek, op basis van de Sage encyclopedie over methoden voor kwalitatief onderzoek.

Samenvatting

 1. Historiek
 2. Evoluties van de methode
 3. 5 te volgen stappen

Historiek van de methode

De Kritische Incidenten Techniek (CIT: Critical Incident Technique) is een kwalitatieve onderzoeksmethode die is afgeleid van de industriële en organisatiepsychologie en gericht is op het opsporen van een kritisch incident.

De techniek werd ontwikkeld door John Flanagan en wordt omschreven als een reeks procedures om observaties van menselijk gedrag te verzamelen om zo de transcriptie ervan in besluitvormingsprocessen te vergemakkelijken en vooral om de oplossing van problemen te verbeteren. Het gebruik van de Kritische Incidenten Techniek is al meer dan 50 jaar bekend en blijft niet beperkt  tot een bepaalde sector of context. We vinden ze ook terug in de context van de functie-analyse, evenals in de marketing, het onderwijs en het marktonderzoek.

Evoluties van de methode

De toepassingen van Kritische Incidenten Techniek zijn in de loop der tijd gediversifieerd. In het begin was ze gebaseerd op gedragsanalyse, maar tegenwoordig omvat ze ook de studie van ervaringen of psychologische toestanden. Bovendien integreert ze niet alleen externe analyse, maar ook retrospectieve zelfanalyse.

Deze evoluties zijn in veel studiegevallen nuttig gebleken. Toch is het nog altijd noodzakelijk om de objectiviteit van de subjectieve gegevensanalyse te garanderen om op die basis een analytisch kader en observatie- en analysecontrolepunten in te stellen.

5 te volgen stappen voor het uitvoeren van een CIT

Stap 1

Definieer en valideer de doelstellingen van de activiteit of het psychologisch concept dat moet worden geobserveerd en geanalyseerd.

Stap 2

Bepaal het kader en de aandachtspunten zoals de soorten situaties die moeten worden waargenomen, de ervaringen of situaties die relevant zijn voor het onderzoek, de effecten van een ervaring of situatie op de doelgroep, de werkwijze (externe observatie of retrospectieve analyse).

Stap 3

Verzamel de gegevens, hetzij in een dagelijkse context met ‘directe’ observatie of via een verklaring. In het laatste geval moet de context van een gesprek uiteraard goed worden gekaderd begeleid en gecontroleerd.

Let wel:

De Kritische Incidenten Techniek (CIT) wordt niet gekwantificeerd op basis van het aantal respondenten maar wel door het aantal gerapporteerde, geobserveerde en geanalyseerde kritische incidenten.

Stap 4

Analyseer de gegevens via toepassing van een schema van referenties en verbatims, classificatiecategorieën alvorens het belang en de relevantie ervan te bepalen.

Stap 5

Interpreteer de gegevens en rapporteer de resultaten. Om de relevantie en geloofwaardigheid van de interpretaties te garanderen, moeten de volgende 9 punten worden nagegaan:

 1. Audio- en video-opnames van de interviews om de verklaringen en feiten te bevestigen en te verifiëren.
 2. De mate van trouw aan de interviewgids.
 3. Extractie van kritische incidenten buiten het interview om.
 4. De volledigheid van een incident, d.w.z. als de interviews geen nieuwe thema’s meer naar voren brengen.
 5. Participatiegraad: een kritiek incident moet bij meer dan 25% van de respondenten voorkomen zijn om als geldig te worden beschouwd.
 6. De indeling van kritieke incidenten in categorieën gebeurt idealiter door een neutrale persoon.
 7. Kruiscontrole van de respondenten om de juistheid van de verklaringen te controleren en de indeling naar categorie te valideren.
 8. De mening van experts, die een nieuwe en kritische kijk geven op de verzamelde gegevens.
 9. De theoretische overeenkomst benadrukt de (positief of negatief bepalende) verbanden tussen het literatuuronderzoek en de onderzochte gevallen.

Afbeelding: ShutterstockPosted in Diverse.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *