De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

Kwalitatief onderzoek: open en gesloten vragen

Share This Post On

Van jongs af aan is ons aangeleerd wat open en gesloten vragen zijn. Maar hoe zit het met de toepassing daarvan bij kwalitatieve onderzoeksmethoden en vooral bij interviews?

Kathryn J. Roulston geeft ons haar definities van gesloten en open vragen bij kwalitatieve interviews in de SAGE encyclopedie over kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Samenvatting

  1. Gesloten vraag
  2. Open vraag

Gesloten vraag

Een gesloten vraag maakt, zoals de naam al doet vermoeden, een beperkt aantal antwoorden mogelijk. De geïnterviewde kan bijvoorbeeld een antwoord kiezen uit een reeks mogelijkheden of gewoon antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. Het doel is om een nauwkeurig, duidelijk herkenbaar en gemakkelijk te klasseren antwoord te krijgen.

Dit soort vraag wordt vooral gebruikt in gesprekken waarvan het doel volgens vooraf vastgestelde criteria moet worden gecodeerd. Er is geen ruimte voor vrije mening, zoals het geval is bij open vragen.
Vaak wordt dit type vraag gebruikt bij persoonlijke interviews en focusgroepen en maakt het voor de interviewer mogelijk om van een breed scala aan respondenten dezelfde informatie in dezelfde vorm te krijgen. Gesloten vragen zijn inderdaad ontworpen en opgesteld om een patroon en kader te volgen dat de interviewer vooraf heeft bepaald.

Onderzoekers hebben twee vormen van gesloten vragen geïdentificeerd: expliciete gesloten vragen, waarbij de respondenten keuze-antwoorden krijgen aangeboden, en impliciete gesloten vragen, met daarin veronderstellingen van antwoorden die respondenten zouden kunnen geven.

Een expliciete gesloten vraag zou bijvoorbeeld als volgt kunnen klinken: “Hoeveel keer per week eet u pasta: nooit, één of twee keer per week, 3 tot 4 keer per week, 5 keer of meer per week?”. De aangepaste versie in de vorm van een impliciete gesloten vraag zou dan als volgt gaan: “Hoeveel keer per week eet u pasta?”. De interviewer gaat er dan van uit dat de antwoorden in cijfers worden weergegeven.

Daar waar sommige onderzoekers het gebruik van gesloten vragen als beperkend beschouwen, vinden anderen dat deze vragen – in combinatie met open vragen – de mogelijkheid bieden om verschillende gegevens voor analyse te genereren. De manier waarop deze gesloten vragen kunnen worden gebruikt, geformuleerd, geordend en geïntroduceerd in interviews is in grote mate afhankelijke van de studies en onderzoeken die in een vroeg stadium worden uitgevoerd.

Read also: Opstellen van een vragenlijst voor kwantitatief marktonderzoek

Open vraag

Een open vraag is een vraag waarbij de respondent t zich vrij kan uitdrukken over een bepaald onderwerp. Dit type vraag is, in tegenstelling tot gesloten vragen, niet gericht en stelt respondenten in staat om te antwoorden in hun eigen woorden en naar eigen goeddunken.

Open vragen, dus zonder vooronderstellingen, kunnen worden gebruikt met als doel na te gaan welke aspecten er uit de antwoorden naar voren komen en dus als een gemeenschappelijk feit, gedrag, reactie, enz. van een bepaalde groep respondenten kunnen worden beschouwd.

Zo kunnen we ons bijvoorbeeld heel gemakkelijk open vragen voorstellen als “Beschrijf uw ochtendroutine”. Het staat de respondenten dan vrij om hun routine in hun eigen woorden weer te geven, wat een belangrijk punt om mee rekening te houden is. De gebruikte woordenschat is immers ook bevorderlijk voor de analyse en zal een element zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van bijvoorbeeld een interviewhandleiding en/of bij de ontwikkeling van een kwantitatieve vragenlijst.

Zoals u in detail kunt terugvinden in onze white-paper over marktonderzoek is het een van de aanbevelingen bij het gebruik van open vragen om te starten met het stellen van meer algemene vragen en te eindigen met meer gedetailleerde vragen.
Na het beschrijven van een typische dag kan de interviewer bijvoorbeeld vragen om dieper in te gaan op een van de door de respondent aangehaalde aspecten. Daarnaast kunnen open vragen worden gericht om de geïnterviewde zijn of haar gevoelens te laten beschrijven over een situatie die hij of zij eerder heeft aangehaald.

Het is essentieel dat de interviewer de respondenten een kader aanbiedt bij het gebruik van open vragen. Zonder dat kader zou de geïnterviewde immers verloren kunnen lopen in een brede waaier van mogelijke antwoorden, wat het goede verloop van het interview zou kunnen belemmeren.
Een ander kritisch punt met betrekking tot dit soort vragen is het analytische aspect dat eruit volgt. Aangezien respondenten vrij zijn om hun antwoorden te formuleren, zullen de verzamelde gegevens minder gemakkelijk te classificeren zijn volgens vaste criteria.

Uiteraard sluit het gebruik van open vragen in interviews het gebruik van gesloten vragen niet uit. Het afwisselen van beide soorten vragen tijdens interviews, of het nu gaat om individuele gesprekken, groepsgesprekken of focusgroepen, is niet alleen bevorderlijk voor het bewaren van een bepaalde dynamiek tijdens het gesprek, maar ook voor de mogelijkheid om bepaalde antwoorden te kaderen en tegelijk een zekere vrije meningsuiting te behouden.
Over het algemeen is het voor de verschillende partijen interessant dat het interview eindigt met een open vraag, waarbij de interviewer de geïnterviewde vraagt of hij of zij nog iets wenst toe te voegen of dat hij of zij nog vragen heeft.

Afbeelding: Shutterstock

Tags:

Author: Pierre-Nicolas Schwab

Pierre-Nicolas is de directeur van de marketing agentschap IntoTheMinds. Hij heeft speciaal interesse voor e-commerce, retail, HoReCa en supply-chain projecten. Hij is ook een onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt ook als coach voor meerde publieke organisaties. Hij verwelkomt Linkedin uitnodigingen : gelieve gewoon een paar woorden toe te voegen en uit te leggen waarom U wilt connecteren.

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *