12 mei 2021 742 woorden, 3 min. gelezen

Hoeveel interviews afnemen voor uw kwalitatieve studie?

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Terwijl het bepalen van een steekproefgrootte gemakkelijk is voor een online-enquête (bv. bekendheidsonderzoek), is het aantal interviews in een kwalitatieve studie een andere zaak. Het verzadigingsbeginsel wordt vaak aangevoerd als een ultieme argument om de steekproefgrootte te bepalen, maar is […]

Terwijl het bepalen van een steekproefgrootte gemakkelijk is voor een online-enquête (bv. bekendheidsonderzoek), is het aantal interviews in een kwalitatieve studie een andere zaak.

Het verzadigingsbeginsel wordt vaak aangevoerd als een ultieme argument om de steekproefgrootte te bepalen, maar is moeilijk uit te voeren. Om u te helpen, hebben wij de eerste versie gelanceerd van een onlinetool waarmee u het minimumaantal interviews kunt berekenen dat moet worden afgenomen.

crédits : Shutterstock

Inleiding

Individuele interviews zijn een “kwalitatieve” methode, net zoals focusgroepen. Het verschil tussen beide benaderingen ligt in de nagestreefde doelstellingen. Kwalitatieve interviews hebben tot doel te “verkennen”, terwijl focusgroepen tot doel hebben werkhypotheses te “bevestigen”.

Kwalitatieve methoden worden op heel wat vlakken gebruikt om een onderwerp “helder” te krijgen en de verschillende thema’s die ermee verband houden te onderzoeken.

Het gebruik van onze online calculator is beperkt tot een specifiek perspectief: het inzicht in de behoeften van de klant in het kader van een marktonderzoek.

crédits : Shutterstock

Waarom interviews afnemen als onderdeel van een marktonderzoek?

Marktonderzoek heeft tot doel het zakelijk potentieel van een idee te evalueren. Om het juiste idee te bepalen is het nodig een goed inzicht te hebben in de behoeften van de toekomstige klanten. Om deze behoeften grondig te onderzoeken, is er niets beter dan kwalitatieve interviews. Het probleem is echter dat het uiterst moeilijk is om a priori het aantal te houden interviews te bepalen.


crédits : Shutterstock

Factoren die bepalend zijn voor het aantal interviews dat voor uw marktonderzoek moet worden afgenomen

Het aantal interviews dat u moet afnemen hangt in de eerste plaats af van het onderwerp waarin u geïnteresseerd bent, evenals van de fase waarin het marktonderzoek zich bevindt.

Een idee vinden vs. een idee bevestigen

Het zoeken naar een bedrijfsidee dat in een behoefte voorziet is niet hetzelfde als het bevestigen van de relevantie van een idee voor uw doelpubliek. In het eerste geval zult u meer mensen moeten interviewen om inzicht te krijgen in hun huidige en toekomstige behoeften. In het tweede geval hoeft u uw idee “slechts” aan een steekproef van mensen voor te leggen om meningen te verzamelen en zo uw kansen op succes te vergroten.


Persoonlijk interview of interview op afstand?

Bij kwalitatieve interviews die persoonlijk worden afgenomen, kan de respondent goed worden betrokken en heeft hij of zij de volledige aandacht. Door de Covid-crisis moest kwalitatief marktonderzoek op afstand worden verricht. Maar achter het scherm is er veel meer kans op afleiding en verleiding. Bovendien is lichaamstaal minder gemakkelijk waar te nemen. Kwalitatieve interviews die op afstand worden gehouden, zijn daarom minder doeltreffend en dus moeten er meer worden gehouden.


Verschillende toepassingen afhankelijk van het doel?

In sommige contexten kan een product aan verschillende behoeften voldoen. Zo zal een smartphone in Europa worden gebruikt om te telefoneren, maar voor 97% van de Afrikanen is het de enige manier om verbinding te maken met het internet. De samenstelling van een kwalitatieve steekproef moet worden bepaald door de behoefte die men wil onderzoeken. Als verschillende consumentensegmenten radicaal verschillende behoeften hebben, zult u de steekproeven moeten vermenigvuldigen om de dynamiek van elke groep te begrijpen.


Ontwrichtende of incrementele innovatie?

Het verbeteren van een bestaand product levert niet dezelfde soort uitdagingen op als het creëren van een volledig nieuw product/dienst. In het eerste geval kan men ervan uitgaan dat de respondent vertrouwd is met het gebruik van het product en hem/haar vragen naar de aangebrachte verbetering. In het tweede geval moet de verweerder, aangezien het reeds bestaande gebruik niet bestaat, zich in een volledig nieuwe situatie projecteren. Deze inspanning ligt niet binnen het bereik van iedereen en zal noodzakelijkerwijs meer interviews vereisen.


Conclusie

Kwalitatieve interviews zijn een essentiële verkennende benadering van marktonderzoek. Het is niet gemakkelijk om van tevoren het aantal interviews te bepalen. Onze calculator voor de steekproefgrootte helpt u hierbij, afhankelijk van het doel van het marktonderzoek.


Voor meer informatie over dit onderwerp

De volgende wetenschappelijke bronnen zijn gebruikt bij de ontwikkeling van onze rekenmachine. Wij raden u aan ze te lezen als u meer over het onderwerp te weten wilt komen.

Marshall, B., Cardon, P., Poddar, A., & Fontenot, R. (2013). Does sample size matter in qualitative research?: A review of qualitative interviews in IS research. Journal of computer information systems, 54(1), 11-22.

Mason, M. (2010, August). Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews. In Forum qualitative Sozialforschung/Forum: qualitative social research (Vol. 11, No. 3).

Morse, J. M. (1994). Designing funded qualitative research.Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *