De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

Focusgroepen versus interviews: voor- en nadelen

Share This Post On

In een eerder artikel hadden we het over de grootste verschillen tussen groepsgesprekken (focusgroepen) en persoonlijke interviews. Vandaag vervolledigen we dat artikel door beide methodes te vergelijken en de respectieve voor- en nadelen te bekijken.

Voordelen van groepsgesprekken

Groepsgesprekken zijn vooral geschikt als u uw analyse wilt voorleggen aan het oordeel van verschillende gebruikersprofielen. Dat veronderstelt dus dat u elders een enquête heeft uitgevoerd en de eerste resultaten beschikbaar zijn.

Groepsgesprekken zijn het beste middel om personen onder elkaar te laten interageren en zo verschillende meningen te krijgen. Die dynamiek kan niet in een persoonlijk interview verkregen worden. Bovendien kunnen groepsdiscussies goedkoper zijn op voorwaarde dat de analytische verwerking gemakkelijk blijft en de focusgroepen alleen dienen om elders verkregen resultaten te bevestigen/ontkrachten.

U moet wel weten dat de meeste marktonderzoeksinstellingen groepsgesprekken voorstellen als basismethodologie omdat ze het duurste gedeelte eruit hebben gehaald (transcripties en codering).

Voordelen van kwalitatief onderhoud

In een interview kan u veel dieper gaan, omdat de gesprekspartner veel meer spreektijd heeft. Daardoor krijgt u veel diepere en vernieuwende inzichten, wat nuttig kan zijn voor een latere kwantitatieve fase.

Last but not least is de interviewer over het algemeen minder belangrijk in het interview, omdat hij een structuur kan volgen die op voorhand in de gesprekshandleiding is vastgelegd. Als de rol van de moderator (in de ene of andere zin) in groepsgesprekken is gekend, heeft dat een niet onaanzienlijke impact.

Nadelen van groepsdiscussies

Terwijl groepsgesprekken met consumenten eenvoudig te organiseren zijn, is dat veel moeilijker in een B2B-context. Hebt u al eens geprobeerd om 8 tot 10 beroepsmensen met een overvolle agenda 2 tot 3 uur samen te brengen in een lokaal zonder vensters?

Wat ook de omstandigheden zijn, de rol van de moderator is een sleutelfactor in het slagen van een focusgroep en daardoor dus ook een belangrijk nadeel. Het risico om te mislukken is aanzienlijk hoger dan bij het volgen van een goed voorbereide gesprekshandleiding.w2

Nadelen van persoonlijke interviews

De logistiek aspecten bij interviews zijn belangrijk, vooral als u zich moet verplaatsen om de geïnterviewde persoon te ontmoeten. Bovendien vereist de analyse van alle gesprekken specifieke vaardigheden (en software), wat dus duur is in aankoop.

Focusgroepen en interviews: vergelijkende tabel

Voordelen Nadelen
Focusgroep
 • Diversiteit van profielen en wederzijdse verrijking van antwoorden
 • Goedkoper bij oppervlakkige verwerking van de antwoorden door het marktonderzoeksbureau
 • Bevestiging van de resultaten verkregen via andere kwalitatieve methodes
 • Mogelijke monopolisering van het woord door sommigen
 • Beperkte antwoordtijd van de respondenten
 • Invloed van de moderator
 • Organisatorische moeilijkheden in B2B-context
Persoonlijk interview
 • Diepgaande analyse dankzij langere spreektijd (gemiddeld 75 minuten)
 • Veel meer inzicht
 • Statistische codering en analyse van mogelijke correlaties
 • Perfect solide resultaten als basis voor een kwantitatief onderzoek
 • Minder invloed dan bij een focusgroep
 • Mogelijke monopolisering van het woord door sommigen
 • Beperkte antwoordtijd van de respondenten
 • Invloed van de moderator
 • Organisatorische moeilijkheden in B2B-context
 • Moeilijker te organiseren (dus hoogste kostprijs)
 • Moeilijker te interpreteren (vereiste van hulpsoftware voor analyse

 

Tags:

Author: Pierre-Nicolas Schwab

Pierre-Nicolas is de directeur van de marketing agentschap IntoTheMinds. Hij heeft speciaal interesse voor e-commerce, retail, HoReCa en supply-chain projecten. Hij is ook een onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt ook als coach voor meerde publieke organisaties. Hij verwelkomt Linkedin uitnodigingen : gelieve gewoon een paar woorden toe te voegen en uit te leggen waarom U wilt connecteren.

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *