5 maart 2021 688 woorden, 3 min. gelezen

Wat betekent het begrip verzadiging in kwalitatief onderzoek?

Door Lorène Fauvelle Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Verzadiging” is een term die vaak wordt gebruikt in onderzoek naar kwalitatieve methodes en in het bijzonder kwalitatieve interviews. Het begrip “verzadiging” houdt verband met de vaststelling van het aantal interviews dat bij kwalitatief onderzoek moet worden afgenomen. In dit […]

Verzadiging” is een term die vaak wordt gebruikt in onderzoek naar kwalitatieve methodes en in het bijzonder kwalitatieve interviews. Het begrip “verzadiging” houdt verband met de vaststelling van het aantal interviews dat bij kwalitatief onderzoek moet worden afgenomen.

In dit artikel geven we een definitie van het begrip verzadiging in kwalitatief onderzoek, illustreren wij het met een voorbeeld en geven wij u praktische tips.

Samenvatting

Definitie van het begrip verzadiging

Zoals Marshall et al. (2013) en Guest et al. (2006) al hebben vermeld, wordt het begrip verzadiging in kwalitatief onderzoek vaak aangehaald maar zelden gedefinieerd. In de loop der jaren is het een vage term geworden, die eigenlijk een nauwkeurige omschrijving verdient.
De definitie van het begrip verzadiging kan op verschillende manieren worden geformuleerd:

  • het punt waarop het verzamelen van nieuwe kwalitatieve gegevens uw coderingshandleiding niet meer, of slechts in geringe mate, verandert
  • het punt waarop elk nieuw kwalitatief interview alleen nog maar eerder ontdekte gegevens oplevert
  • het punt waarop de prestaties van uw onderzoek afnemen, d.w.z. dat elk nieuw interview een kleinere bijdrage levert dan het vorige

credits: Shutterstock

Hoe verzadiging meten?

Redelijkerwijs kan worden gesteld dat er vóór 2006 geen onderzoek werd gedaan naar het begrip verzadiging zelf. In een artikel dat centraal is komen te staan in kwalitatief onderzoek, durfden Guest, Bunce et Johnson (2006) (Engelse site) eindelijk de doos van Pandora openen en een onderwerp aan te pakken dat tot dan toe slechts oppervlakkig werd behandeld.

De 3 auteurs wilden begrijpen wanneer een nieuw interview niet langer nieuwe kennis oplevert. Op basis van een kwalitatief onderzoek, uitgevoerd in 2 Afrikaanse landen (Ghana en Nigeria), maten zij het aantal nieuwe codes dat per groep van 6 interviews opdook (zie onderstaande grafiek).

Création des codes au cours des interviews qualitatives (d'après Guest, Bunce et Johnson, 2006)

Opstellen van codes tijdens kwalitatieve interviews (volgens Guest, Bunce en Johnson, 2006).

Zoals u ziet, neemt het aantal gevonden codes af met het aantal afgenomen interviews. Dat is logisch en weerspiegelt het idee van afnemende meeropbrengsten. Wat echter meer verbaast, is de “snelheid” waarmee deze daling van de opbrengst zich voordoet. Na het 18e interview worden nieuwe codes zeldzamer, tot ze bijna verdwenen zijn na het 36e interview.

Deze conclusie bracht Marshall et al. (2013) (Engelse site) ertoe een schema voor te stellen waarin de situatie wordt samengevat (zie hieronder). Zoals u merkt, wordt een eerste lijn getrokken om de verzadiging aan te geven (30 interviews, stippellijn) en wordt het idee van negatieve prestaties zichtbaar rond het 35ste interview.

Nombre d'entretiens qualitatifs à réaliser et survenance de la saturation dans une étude phénoménologique (d'après Marshall et al. 2013)

Aantal af te nemen kwalitatieve interviews en optreden van verzadiging in een fenomenologische studie (uit Marshall et al. 2013).

Betekent dit dat er voor elke kwalitatief onderzoek 30 interviews nodig zijn? Hoewel veel onderzoekers het eens zijn over het “magische getal” van 30 (zie bijvoorbeeld Baker et Edwards, 2012) (Engelse site) herinneren anderen ons er voorzichtig aan dat bij het bepalen van de ideale steekproefgrootte rekening moet worden gehouden met verschillende variabelen (Morse, 2000, Engelse site).


credits: Shutterstock

Tips

De kern van het begrip “verzadiging” is uiteraard de vraag hoeveel kwalitatieve interviews moeten worden afgenomen. Een degelijk, vanuit methodologisch oogpunt vlekkeloos, onderzoek moet absoluut verder gaan dan een eenvoudige aanspraak op het begrip “verzadiging”, maar moet er werkelijk naar streven aan te tonen dat het interview n+1 niets nieuws meer brengt ten opzichte van het interview n.

Daarom is het absoluut noodzakelijk de interviews te coderen en, ook hier, zwakke methodologische benaderingen die zich ertoe beperken “terloops” aantekeningen te maken, te voorkomen. De tijd die wordt besteed aan de voorbereiding en het voeren van gesprekken rechtvaardigt dat er zoveel mogelijk gebruik van wordt gemaakt. Voor meer informatie over de analyse van kwalitatieve interviews ontwierpen wij een handleiding die u hier kunt raadplegen.


credits: Shutterstock

Bronnen

Baker, S. E., & Edwards, R. (2012). How many qualitative interviews is enough.

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field methods, 18(1), 59-82.

Marshall, B., Cardon, P., Poddar, A., & Fontenot, R. (2013). Does sample size matter in qualitative research?: A review of qualitative interviews in IS research. Journal of computer information systems, 54(1), 11-22.

Morse, J. M. (2000). Determining sample size.Posted in Recherche.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *