17 januari 2020 1415 woorden, 6 min. gelezen

De leugens van de startende ondernemer

Door Lorène Fauvelle Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
In het artikel van vandaag stellen we voor om eens dieper in te gaan op fouten die projectleiders en beginnende ondernemers maken. Als marktonderzoeksbureau, en vooral omdat we heel actief zijn in het ondernemerschap, zijn wij erg goed geplaatst om […]

In het artikel van vandaag stellen we voor om eens dieper in te gaan op fouten die projectleiders en beginnende ondernemers maken. Als marktonderzoeksbureau, en vooral omdat we heel actief zijn in het ondernemerschap, zijn wij erg goed geplaatst om een totaalbeeld te krijgen van alle onwaarheden en vooropgezette ideeën die het voortbestaan van een ondernemersproject in gevaar brengen.

In dit artikel keren we terug naar de gouden regels van het ondernemerschap. Voor deze gelegenheid hebben we een opmerkelijke presentatie (“les mensonges de l’entrepreneur débutant”) van Bruno Wattenbergh, vertaald en aangepast. Wij willen hem graag bedanken voor het beschikbaar stellen van zijn kennis aan onze lezers.

Samenvatting

Risico’s voor projectleiders

Als beginnend ondernemer, zeker als u nog nooit een opleiding hebt gevolgd op het gebied van ondernemerschap en marktonderzoek, is de grootste risicofactor uzelf. Angst, overwaardering, te weinig kennis van de markt zijn waarschuwingssignalen voor een kans op falen. De wetenschap dat 50% van de faillissementen in de eerste 5 jaar van het bestaan van een bedrijf voorkomen, is voldoende reden om met al deze risico’s rekening te houden.

We gaan hier verder in op de risico’s voor een beginnende ondernemer die ontstaan uit zijn eigen ideeën.

In zijn presentatie heeft Bruno Wattenbergh het over onschuldige leugens en leugens door verzuim. Als jonge ondernemer is het immers belangrijk te weten dat een nieuw idee niet noodzakelijkerwijs tot succes leidt, ook al is het innovatief. Er zijn regels, methoden en processen die, als u ze volgt, uw kansen op succes vergroten.

Het is belangrijk om u bewust te zijn van uzelf, uw overtuigingen,  a priori’s en grenzen van uw kennis. Door deze uit te dagen en tegelijkertijd uw omgeving, gedrag, meningen en overtuigingen van anderen te analyseren, kortom door uw geest open te houden, wordt ook de kans op falen kleiner.

“Als ik tijdens mijn onderzoek elementen ontdek die mijn werkhypotheses ontkrachten, dan noteer ik ze dadelijk… want het zijn deze elementen die ik het gemakkelijkst vergeet!” Charles Darwin

Dit automatisch gedrag komt vaak voor, vooral bij beginners in het ondernemerschap. Het is inderdaad heel gemakkelijk om informatie weg te laten die het project zou kunnen belemmeren, een bekende cognitieve vooringenomenheid.

Aandachtspunten voor de jonge ondernemer

We hebben het vaak over het corridorsyndroom. Dit syndroom weerspiegelt de uitdrukking “oogkleppen ophebben”, iets dat bij beginnende ondernemers kan leiden tot vooroordelen over de markt, potentiële klanten, concurrenten, het economische model, de geldende wetten of zelfs het eigen idee (leugens nr. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 16). In sommige gevallen, vooral voor degenen die nieuw zijn in de wereld van het ondernemerschap, kan de grootste risicofactor soms de projecteigenaar zelf zijn. Geest en toewijding zijn natuurlijk belangrijk, want u moet geloven in uw project. Let er echter op dat u niet de cijfers en analyses gaat verwaarlozen (SWOT, PESTEL, PORTER, enz.).

Het is essentieel om het belang van een uitgebreid marktonderzoek niet te onderschatten (leugen nr. 5). Het gaat hier niet om een eenvoudige online vragenlijst die op facebook aan uw entourage wordt verspreid, maar om een concreet concurrentieonderzoek, om zo de prestaties op uw markt beter te kunnen inschatten (bijvoorbeeld via een literatuurstudie), om prospects te ontmoeten en te interviewen (individuele interviews en/of focusgroepen) en om een representatief panel van respondenten in te huren voor het kwantitatieve deel.

Natuurlijk kunnen zoveel stappen angstaanjagend, duur en nutteloos lijken voor een beginner. Marktonderzoek zorgt er echter voor dat u niet in een project springt zonder dat u de hefbomen en grenzen kent. Deze studiefase stelt u in staat om uw ideeën, uw hypotheses te testen, om bijvoorbeeld uw echte doelgroep te definiëren, om uw concurrenten, hun strategieën en hun actiegebieden echt te kennen.

Het is belangrijk om te verduidelijken dat marktonderzoek geen voorspelling is voor de komende 10 jaar (leugen nr. 11). En bovendien zorgen dergelijke projecties niet voor de aantrekkelijkheid van investeerders, banken, enz. om uw project te financieren. Let ook op uw prognoses op het vlak van omzet, winstgevendheid, financieel plan (leugens nr. 7, 10, 16). Het gaat erom concreet en precies te zijn en de uitgevoerde tests, de redenering en de cijfers te detailleren om de balans met bijvoorbeeld investeerders en banken te kunnen afwegen.

En ten slotte, wees niet verlegen of paranoïde. Praat over uw idee, over uw project met de mensen om u heen. Het verbergen, beschermen en in stilte houden zal op geen enkele manier beletten dat een idee wordt gekopieerd of geïmiteerd (leugens nr. 2, 8, 14, 15). Aan de andere kant zal het praten met mensen om u heen, in focusgroepen, met andere ondernemers, u in staat stellen om beperkingen, problemen en uitdagingen te ontdekken, waaraan u vanuit de vorming van het idee zelf niet zou hebben gedacht (lees stap 1 van onze marktonderzoeksmethode: dit is precies wat we u adviseren om te doen).

Terugkerende vergissingen van beginnende ondernemers

Ze kunnen ook “leugens door verzuim” worden genoemd: ze worden niet opzettelijk weggelaten, maar kunnen uw bedrijf al vóór de lancering ervan drastisch beïnvloeden.

We zullen het hier onder andere hebben over de uitwerking van uw businessplan, uw prognoses in termen van kosten, omzet, enz. (leugen door verzuim nr. 1). Het is inderdaad niet ongewoon om de verkeerde curven te zien: geen verhoging van de vaste en variabele kosten wanneer de activiteit toeneemt, wanneer de machines de te produceren lading al niet meer ondersteunen en wanneer u nog steeds de enige werknemer bent. Het aantal financiële plannen dat geen melding maakt van commerciële, reclame-, marketing- en ontwerpkosten en/of hun vermogen om te produceren/leveren onderschat, wordt niet meegeteld (leugen door verzuim nr. 5).

Om nog maar te zwijgen van het feit dat deze elementen ook het resultaat moeten zijn van een vastgestelde strategie (leugen door verzuim nr. 3). Inderdaad, het is zeer zeldzaam om een ondernemend project te zien floreren zonder verkoop. De kosten voor het werven van klanten worden echter vaak onderschat (leugen door verzuim nr. 2), evenals de snelheid van het rendement op de investering (leugen nr. 16, leugen door verzuim nr. 6). Let er, afhankelijk van uw model (B2B, B2C, B2B2C, …), ook op om rekening te houden met de directe klant en de eindconsument, die soms twee verschillende personen/entiteiten kunnen zijn (voorbeeld: merken verkopen dranken aan restauranthouders – directe klant – die ze aan hun klanten serveren – eindconsument).

Oplossingen om risico’s te verminderen bij het opstarten van uw bedrijf

Tip 1: spreek erover!

Het eerste advies dat we blijven geven is om te praten! Praat over uw project met mensen om u heen, verzamel indrukken, ideeën, adviezen, voorstellen. Enerzijds stelt dit u in staat om open te blijven voor veranderingen, om te kunnen omgaan met wat men “kinderziekten” noemt, die na de lancering veel veranderingen zouden kunnen veroorzaken. Word uzelf bewust van het belang om niet op uw lauweren te rusten, aan uw eigen ideeën vast te houden: blijf openstaan.

Sta voortdurend in contact met potentiële leveranciers, potentiële klanten, zoek naar factoren die u later kunnen hinderen, om deze stroomopwaarts te overwinnen. Verzamel ieders indrukken en reacties, ook die van experts.

Tip 2: test het uit!

Test, test, test! Er zijn tal van methoden zoals design thinking, kwalitatieve interviews, focusgroepen, kwantitatieve studies, die u in staat stellen om vooruitgang te boeken met uw project, de haalbaarheid, de samenhang, de duurzaamheid, enz. Door middel van tests kunt u uw idee, uw concept, uw bedrijfsplan en uw kansen op succes verbeteren.

Tip 3: Analyseer!

Wees pragmatisch, en vooral analytisch. Daag uzelf uit door te proberen uw markt in al zijn aspecten te begrijpen. Voer analyses uit van uw concurrenten (direct en indirect, let op vervangende producten en diensten), SWOT, PESTEL, 5 krachten van PORTER, en blijf vooral neutraal. Aarzel niet om een beroep te doen op externe mensen om de objectiviteit van de commentaren en analyses te verzekeren. Aarzel ook niet om onze video’s over dit onderwerp en onze cursussen te bekijken (bijvoorbeeld onze beroemde cursus over de PEST-analyse, die al meer dan 250.000 keer is bekeken!)

U moet ook weten dat er veel initiatieven zijn die u ondersteunen bij uw inspanningen als jonge ondernemer: discussiegroepen, gemeenschappen, incubatoren, subsidies. In dit verband is het belangrijk te vermelden dat veel diensten mogelijkerwijs worden gesubsidieerd. Dit is met name het geval voor marktonderzoek, dat u kan voorzien van de analyses van externe deskundigen op uw markt en uw project. Voor meer informatie, aarzel niet om mailto:%20info@intotheminds.com.

Illustratie afbeelding: ShutterstockPosted in Entrepreneuriat.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *