De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

Crowdsourcing: concrete resultaatvoorbeelden

Share This Post On

Yann Gouvernnec, met wie we regelmatig ideeën en artikels uitwisselen, heeft zopas een uitstekend artikel over de resultaten van crowdsourcing op zijn website gepubliceerd.

Yann heeft een synthese gemaakt van de concrete resultaten van crowdsourcing.

Al te dikwijls eindigt deze techniek, waarbij een beroep wordt gedaan op een min of meer grote gemeenschap, immers met een relatief magere opkomst. Wat betreft het ontstaan van ideeën (vergeef me m’n gebrek aan enthousiasme) bestaat er eveneens een tendens tot een zekere steriliteit. U herinnert zich wellicht nog ons artikel over MyStarbucksIdea.com waar we uiteindelijk begonnen te twijfelen over de economische rendabiliteit stricto sensu. Sommige wetenschappelijke studies bevestigen ook dat crowdsourcing/« open innovation » maar beperkte effecten oplevert. Dat versterkt alleen maar het belang van het artikel van Yann en de drie voorbeelden die hij erin aanhaalt.

Ik kan Yann op één punt volgen. Aan het eind van zijn artikel betreurt hij het feit dat crowdsourcing iets van grote bedrijven blijft. Niet iedereen heeft inderdaad de beschikking over voldoende informatica en IT-kennis om zo’n operatie op het getouw te zetten, vooral niet de kmo’s, die eerder met hun eigen dingen bezig zijn en niet verder kijken. Sommige voorbeelden (bijvoorbeeld dat van de Franse kmo Raidlight waarover we enkele maanden geleden berichtten) leren ons dat het inschakelen van de gemeenschap een echt concurrentieel voordeel kan opleveren en een bron van differentiatie kan zijn, en dan hebben we het nog niet over de klantloyauteit die ermee gepaard kan gaan.

Toch zijn er enorme inspanningen nodig om zover te geraken en is het volledig fout te denken dat crowdsourcing een wondermiddel is. Het is een middel als een ander om uw marketingstrategie te verfijnen en de strategische visie van uw bedrijf te verbeteren. Bovendien moet de ondernemer ervan overtuigd zijn dat het zinvol is om zijn strategie te verbeteren. Volgens mij is het daar waar het schoentje knelt.

Author: Pierre-Nicolas Schwab

Pierre-Nicolas is de directeur van de marketing agentschap IntoTheMinds. Hij heeft speciaal interesse voor e-commerce, retail, HoReCa en supply-chain projecten. Hij is ook een onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt ook als coach voor meerde publieke organisaties. Hij verwelkomt Linkedin uitnodigingen : gelieve gewoon een paar woorden toe te voegen en uit te leggen waarom U wilt connecteren.

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *