6 mei 2022 848 woorden, 4 min. gelezen

Zal verantwoorde consumptie de inflatie weerstaan? [analyse]

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Uit een recente enquête blijkt dat verantwoord consumeren, en vooral recycleren, een fundamentele trend is. 74% van de consumenten zegt ten minste af en toe verantwoorde producten te kopen. Maar hoe zal dit streven naar verantwoordelijkheid zich ontwikkelen in het […]

Uit een recente enquête blijkt dat verantwoord consumeren, en vooral recycleren, een fundamentele trend is. 74% van de consumenten zegt ten minste af en toe verantwoorde producten te kopen. Maar hoe zal dit streven naar verantwoordelijkheid zich ontwikkelen in het licht van de inflatie en de daaruit voortvloeiende verarming? In dit artikel analyseren wij de aspiraties van de consument in het licht van de huidige en toekomstige economische situatie.

Verantwoorde consumptie in cijfers

  • 74% van de consumenten koopt af en toe een product van een verantwoord merk
  • 26% van de consumenten koopt regelmatig een product van een verantwoord merk
  • 78% van de consumenten wordt beïnvloed door de plaatselijke oorsprong en de korte keten
  • Repareerbaarheid en duurzaamheid van producten is het belangrijkste keuzecriterium voor 78% van de consumenten, net zoals de nationale oorsprong van producten.
  • slechts 47% van de consumenten zegt enigszins (41%) of zeer (6%) beïnvloed te zijn door het verantwoord of geëngageerd karakter van merken.
  • 55% van de ondervraagden beschouwt groenten en fruit als de belangrijkste verantwoorde producten die worden geconsumeerd
  • in de non-foodsector komt energie op de eerste plaats, maar slechts voor 29% van de respondenten

Een verlangen naar korte ketens en lokale producten

Tijdens COVID zagen we dat de consumenten voorstander zijn van korte ketens en biologische voeding. Dit duurde echter niet lang en de organische balans voor 2021 was nogal mager, in overeenstemming met wat wij in 2020 hadden voorspeld.

Niettemin kunnen wij, met de oorlog in Oekraïne, verwachten dat de korte ketens weer kleur zullen bekennen. Protectionistische reflexen zijn terug, aangewakkerd door de vrees voor tekorten. Het veiligstellen van de plaatselijke vraag zal daarom voor veel landen een prioriteit worden. Wij weten ook dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet worden herzien om een hogere productie mogelijk te maken. Dit zou een belangrijke stimulans moeten zijn voor de plaatselijke consumptie.

Ook de consumenten zitten op een dergelijk aanbod te wachten. 78% van hen zegt dat zij bij het nemen van een beslissing worden beïnvloed door de plaatselijke oorsprong en de korte distributiekanalen.


Verantwoorde consumptie in het licht van oorlog en inflatie

49% van de consumenten vindt dat zij in de afgelopen 6 maanden meer verantwoord hebben geconsumeerd. Dat is 17 procent minder dan in 2020. Natuurlijk hebben de tekorten tijdens de COVID-crisis in 2020 de consumenten in de richting van lokale producenten geduwd. Maar de aanzienlijke daling die in maart 2022 werd gemeten, kan niet alleen verklaard worden door een blijvende gedragswijziging.

Het is een feit dat de consumenten in tijden van inflatie en recessie afwegingen moeten maken. Dit geldt vooral omdat de bereidheid van de consumenten om meer voor een product te betalen beperkt is. Slechts 53% van de Franse ondervraagden zegt bereid te zijn een beetje (48%) of veel (5%) meer te betalen voor verantwoorde producten. De enquête, die in maart 2022 werd uitgevoerd, laat ons nu al de ambivalentie van de consument zien. Zij willen meer verantwoord consumeren, maar zonder dat het hun meer kost. Deze goede bedoelingen zouden niet lang mogen duren in het licht van de stijgende voedselprijzen (tussen 2,9% en 3,1% afhankelijk van het product in België (Franstalige site), 3,4% in Frankrijk (Franse site)). Geconfronteerd met prijsstijgingen zullen de consumenten kiezen voor goedkopere en, automatisch, minder verantwoorde producten.


Repareerbaarheid van producten: een topprioriteit

Ex-aequo met de nationale oorsprong van een duurzaam product, is het criterium van de repareerbaarheid dat voor 78% van de consumenten bovenaan staat bij de beslissingsfactoren. Dit resultaat is bijzonder belangrijk omdat het een basistrend aangeeft en een te volgen richting voor alle producenten van duurzame apparatuur (smartphones, televisies, huishoudelijke apparaten).

Het tijdperk van het ‘wegwerp’-product is afgelopen

Consumenten van wie de koopkracht in de komende jaren sterk zal verminderen, zullen niet langer in staat zijn een consumptiemaatschappij financieel te steunen die van hen verlangt dat zij weggooien in plaats van repareren. Deze optie, die het aantrekkelijkst leek wegens de lage fabricage- en vervoerskosten, is niet langer relevant. Transport uit China is 6 keer duurder dan in 2019, het aanbod houdt geen gelijke tred vanwege Chinese fabriekssluitingen en tekorten aan onderdelen. Het economisch meest haalbare aanbod is dus reparatie.

Upcycling en recyclage: de toekomst van consumptie

In dit artikel maakten we al een analyse van enkele interessante initiatieven op het gebied van upcycling en recyclage. Deze initiatieven zullen zich ongetwijfeld verveelvoudigen en uitbreiden tot alle sectoren. Een bedrijf dat de toekomst wil verzekeren, kan deze tendens niet negeren. Het moet voortaan producten ontwerpen die repareerbaar zijn en een zo groot mogelijk aandeel gerecycleerde materialen bevatten. De inflatiecrisis die de wereld getroffen heeft, kan een zegen zijn voor de ontmanteling van het tijdperk van buitensporig consumentisme.


C

Conclusie

Uit marktonderzoek in Frankrijk blijkt duidelijk dat er een sterk verlangen is om meer verantwoord te consumeren. De consumenten houden rekening met tal van signalen, maar hun bereidheid tot verantwoord consumeren wordt op de proef gesteld door hun koopkracht.

De huidige situatie is een voorbode van een verschuiving van deze goede bedoelingen naar een grotere nadruk op de duurzaamheid van de producten. Repareerbaarheid en ecodesign zullen de komende jaren onbetwistbare succescriteria zijn. Het is niet langer denkbaar dat een bedrijf geen aandacht besteedt aan deze aspecten, want het worden belangrijke succesfactoren in een deglobaliserende wereld als gevolg van tekorten en inflaties.Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *