12 november 2021 810 woorden, 4 min. gelezen

Markt van bioproducten: 2021, het jaar waarin alles fout liep

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Is de markt van bioproducten in een crisisperiode terechtgekomen? Kan biologische landbouw werkelijk 25% van het landbouwareaal bereiken, zoals de Europese Commissie wil? Dit zijn allemaal vragen waarop de laatste statistieken over de biologische markt in Frankrijk licht werpen. Zij […]

Is de markt van bioproducten in een crisisperiode terechtgekomen? Kan biologische landbouw werkelijk 25% van het landbouwareaal bereiken, zoals de Europese Commissie wil? Dit zijn allemaal vragen waarop de laatste statistieken over de biologische markt in Frankrijk licht werpen. Zij tonen aan dat de effecten van Covid op de consumptie van bioproducten slechts tijdelijk waren. Andere effecten leiden tot een historische daling van de verkoop.

 

 

 

 


Statistieken over de markt van bioproducten in Frankrijk in 2021

  • 37% van de in Frankrijk geconsumeerde eieren zijn biologisch
  • 15% van de in Frankrijk geconsumeerde zuivelproducten zijn biologisch
  • Bioproducten vertegenwoordigen 6.5% van de gezinsuitgaven in Frankrijk
  • Daling met 3.1 van de aankoop van biologische eieren
  • Daling met 7% van de aankoop van verse biologische
  • Daling met 7% van de aankoop van biologische
  • 20 tot 30% van de biologische appelen gedeclasseerd tot conventionele appelen
  • 20% van de biologische melk gedeclasseerd tot conventionele melk

De markt voor bioproducten in 2020-2021

Het aandeel van biologische voeding in de consumptie van Franse huishoudens zal in 2021 6,5% bedragen. In Duitsland bedroeg dit aandeel 6,4% in 2020.

De consumptie van bioproducten heeft ongetwijfeld geprofiteerd van de Covid-crisis. De consumptie van bioproducten steeg in Duitsland met 22% (Duitse site), in Frankrijk met 12%. Dus alles leek goed te gaan. Van buitenaf gezien hadden de opeenvolgende lockdown ons gedwongen thuis te koken en, zo hoopten wij, te kiezen voor een gezondere voeding. Destijds waarschuwden wij voor wat volgens ons een verschuiving in de aankoop naar bioproducten zou zijn wegens voorraadtekorten in traditionele winkels.

De laatste statistieken over de biomarkt in Frankrijk bevestigen dat de stijging van de consumptie slechts tijdelijk was. Daarnaast zijn er nog andere factoren die slecht nieuws kunnen inluiden voor de markt van biovoeding. 

Inflatie en dalende koopkracht zullen een rem zetten op de groei van de biomarkt, die volgens onze ramingen in 2030 een piek van 10% van het huishoudbudget zal bereiken.Slecht nieuws voor de consumptie van biovoeding in Frankrijk in 2021

De biomarkt in Frankrijk bevindt zich momenteel in een nogal ingewikkelde situatie. Er hebben zich nog meer spectaculaire gebeurtenissen voorgedaan:

  • 20% verschuiving van biologische melkvolumes naar conventionele melk
  • 20 tot 30% verschuiving van biologische appelen naar conventionele

De reden voor deze verlagingen is niet van technische, maar van zuiver economische aard. De vraag naar bioproducten volgt niet. Met andere woorden, er zijn geen kopers voor deze volumes en de distributeurs zijn dus verplicht ze met verlies te verkopen onder een “niet-biologisch” label.

Het gaat hier niet om zomaar de eerste beste producten, noch om zomaar de eerste beste volumes. Er is iets zorgwekkends aan de hand op de markt van bioproducten, wat door andere cijfers wordt bevestigd: de daling met 7% van de aankoop van biologische wortelen en biologische zuivelproducten of de daling met 3,1% van de aankoop van biologische eieren, bijvoorbeeld.


Hoe kunnen we de inkrimping van de biomarkt in 2021 verklaren?

In de eerste plaats mag niet uit het oog worden verloren dat het ene geval het andere niet is en dat de marktdynamiek van elk land verschillend kan zijn. Gezien de omvang van zijn markt en de concurrentie-intensiteit van de detailhandel blijft Frankrijk echter een bijzonder relevante casestudy voor alles wat met de detailhandel te maken heeft.

De biologische markt is gewend aan “kraampjes”. Deze volgen het tempo waarin landbouwers overschakelen op biologische landbouw. Om de 2 à 3 jaar kunnen we dus een toename van het aanbod verwachten en vervolgens een aanpassing. De onevenwichtigheid in 2021 is echter van een heel andere orde en doet vrezen dat het groeipotentieel van de markt voor biologische levensmiddelen wordt overschat. We hadden al eerder gemeld dat uit een in december 2020 gehouden enquête bleek dat de aankoop van biologische producten vertraagde. Dit wordt nu bevestigd.


Wat zijn de vooruitzichten voor de biologische landbouw?

Deze cijfers voorspellen niet veel goeds voor landbouwers die voor de biologische landbouw hebben gekozen. Zij zijn betrokken bij een langetermijnproces dat wordt gesteund door de Europese Commissie, die wil dat tegen 2030 25% van het land biologisch wordt bewerkt. Deze doelstelling lijkt thans zeer ambitieus in het licht van de realiteit van de vraag. Wat consumenten nog steeds afschrikt, is de prijs. Volgens sommige studies zijn de prijzen voor bioproducten tot 75% hoger dan die voor conventionele producten. Voorstanders van de biologische landbouw antwoorden dat “wat schaars is, duur is” en dat de prijzen zullen dalen naarmate de productie toeneemt.

Hoewel dit laatste argument uit economisch oogpunt steek houdt, is het de vraag of het realistisch is in een klimaat van lage winstmarges voor de detailhandel. Zullen de kleinhandelaars niet in de verleiding komen om de prijzen hoog te houden en hun marges op te blazen in plaats van hypothetische besparingen aan de consumenten door te geven?

Dit is de vraag die ongetwijfeld bepalend zal zijn voor de toekomst van de markt van bioproducten in de komende 5 tot 10 jaar. Onze voorspelling: ondanks mogelijke schaalvoordelen zullen inflatie en dalende koopkracht de groei van de biomarkt vertragen, die volgens onze ramingen tegen 2030 een piek zal bereiken van 10% van het huishoudbudget.Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *