Verdien geld door onze enquêtes te beantwoorden

Schrijf u nu in !
De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

Marktonderzoek: technologische trends voor de toekomst van televisie

Verdien tot 50€ door deel te nemen aan een van onze betaalde marktonderzoeken.

Schrijf u nu in !

De IBC-beurs in Amsterdam brengt tal van deskundigen samen die in de audiovisuele sector actief zijn. Veel marktonderzoeksbureaus zijn hier aanwezig om de nieuwe trends te ontdekken en de toekomst van de markt en evoluties te bespreken.

Dit jaar vond er een debat (Engels) plaats (“Wat zijn de populairste nieuwe technologieën en tv-apparatuur en hoe zullen ze de televisiemarkt veranderen?) dat specifiek was gewijd aan technologische trends die de klantervaring op de televisiemarkt kunnen veranderen. Het manna voor iedereen die geïnteresseerd is in deze markt. Spraakherkenning werd door de aanwezige deskundigen als de meest onderschatte en virtuele realiteit als de meest overschatte trend beschouwd. Dit bevestigt alleen maar mijn verbazing over hoeveel mensen in de rij staan voor conferenties over dit laatste onderwerp, bewijs dat de sexy kant van de virtuele werkelijkheid het niet noodzakelijk haalt als het gaat om commerciële vooruitzichten.

Hieronder een korte samenvatting van de verschillende technologieën die tijdens dit debat werden behandeld.

VR / AR (virtuele realiteit en augmented reality)

De aanwezige deskundigen waren allemaal akkoord dat de financiële aspecten van de toestellen voor virtuele realiteit, die zoals iedereen weet nog altijd erg hoog zijn. Voor Orpheus Warr (CTO, Channel 4) is het die instapprijs die het potentieel van de VR om zich tot een massamarkt te ontwikkelen vermindert.

Adrian Drury (Liberty global) benadrukte de grote verschillen tussen AR (verhoogde realiteit of “augmented reality” in het Engels) en VR (virtuele realiteit of “virtual reality” in het Engels). Terwijl AR al een sterke trend is, die massaal wordt toegepast, blijft de VR-markt nog altijd een nichemarkt. VR is ook een zeer solitaire en isolationistische ervaring. De deelnemers waren het erover eens dat de toekomst van de virtuele realiteit in de mainstream televisiemarkt zeer beperkt is. In de gaming-industrie, daarentegen, biedt VR grote voordelen. Wat de televisiesportsector betreft, werd geen consensus bereikt: de deelnemers bleven twijfelen over de voordelen van virtuele realiteit en de manier waarop ze in de privésfeer kan worden geïntegreerd.

STEM

Voor Orpheus Warr (Channel 4) staan we dicht bij een kantelpunt ten opzichte van de spraakinterface. De gebruikerservaring is storend, vooral omdat spraakherkenning in veel contexten alomtegenwoordig is. Ze is geïntegreerd in uw smartphone, u gebruikt ze misschien al bij u thuis en al snel zal spraakbesturing voor miljoenen gebruikers een gewoonte worden, waardoor ze kan worden uitgebreid naar de televisiewereld en er een massamarkt van kan worden gemaakt.

De analyse van Warr is bijzonder interessant omdat ze voorbijgaat aan de technologische aspecten, die we vaak aanhalen om een ervaring revolutionair te noemen. Zijn analyse is gefocust op de langzame, maar zekere verandering in consumentengewoonten en de gevolgen die deze veranderingen voor de markt zullen hebben.

IOT en smart home tech

Het internet van de dingen (“Internet of Things’ of IoT) wordt, misschien ten onrechte, vooral gezien als een middel om gegevens te verzamelen, en dat soms op invasieve wijze. In de nasleep van de analyse van Orpheus Warr van stemassistenten kon het internet van de dingen vanuit gedragsperspectief worden beschouwd, dus als een technologisch middel om de gewoonten van de consument te veranderen. Deze kijk erop was erg aantrekkelijk. Uiteindelijk is de echte bron van rijkdom niet zozeer de gegevens die je kunt verzamelen, maar wel het gedrag dat je kunt veranderen.

AI, ML, automatisering

Artificiële intelligentie (AI) is voor televisie (en ook voor andere sectoren) wat elektrificatie is voor de zware industrie: een revolutie. Deze revolutie gebeurde niet van de ene dag op de andere, maar ze veranderde langzaam maar zeker bedrijven en beschaving. Bij de toepassingen van artificiële intelligentie in televisie, zijn de aanbevelingsrobots de meest zichtbare en waarschijnlijk ook degene die voor de meeste gedragsveranderingen zorgen (waarbij we ons deze vragen hebben gesteld (Frans)).

Deze robots zouden echter niets zijn zonder de metadata, waarvan het belang door Orpheus Warr werd benadrukt. Hoe kunnen we immers weten wat we moeten aanbevelen als de metadata, die het aan te bevelen object definieert, ontbreken of van slechte kwaliteit zijn? De kwaliteit van een algoritmische aanbeveling kan dus slechts zo goed zijn als de kwaliteit van de metagegevens.

Tags: , , ,

Author: Pierre-Nicolas Schwab

Pierre-Nicolas is de directeur van de marketing agentschap IntoTheMinds. Hij heeft speciaal interesse voor e-commerce, retail, HoReCa en supply-chain projecten. Hij is ook een onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt ook als coach voor meerde publieke organisaties. Hij verwelkomt Linkedin uitnodigingen : gelieve gewoon een paar woorden toe te voegen en uit te leggen waarom U wilt connecteren.

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *