15 december 2021 808 woorden, 4 min. gelezen Laatste update : 15 maart 2022

Kwalitatieve interviews in B2B: welk budget voorzien?

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Kwalitatieve interviews zijn wellicht de belangrijkste methode voor B2B-marktonderzoek. Toch merken we dat veel bedrijven niet weten wat ze qua budget kunnen verwachten. In dit artikel leggen we uit hoe u kwalitatieve B2B-interviews kunt budgetteren en wat de alternatieven zijn […]

Kwalitatieve interviews zijn wellicht de belangrijkste methode voor B2B-marktonderzoek. Toch merken we dat veel bedrijven niet weten wat ze qua budget kunnen verwachten. In dit artikel leggen we uit hoe u kwalitatieve B2B-interviews kunt budgetteren en wat de alternatieven zijn voor uw marktonderzoek.

Neem contact met ons op voor al uw vragen


Inhoud


Kwalitatieve interviews in B2B: niets beters voor uw marktonderzoek

De meeste marktonderzoeken die wij uitvoeren zijn B2B en één ding is duidelijk: kwalitatieve interviews zijn essentieel. De onderwerpen die in B2B aan bod moeten komen, zijn over het algemeen complex en vereisen tijd voor gesprekken die je niet in enquêtes noch focusgroepen krijgt.

In een verkennende context (ontdekking van een nieuwe geografische markt, inzicht in de behoeften van een nieuw segment) maakt het kwalitatieve B2B-interview het u mogelijk “tot op de bodem te gaan”. Zelfs in B2B bedraagt de spreektijd vaak rond de 60 minuten. Zo blijft er voldoende tijd over om complexe vraagstukken te bestuderen, zoals de strategie van de onderneming, haar behoeften en besluitvormingsmechanismen.

Een succesvol kwalitatief B2B-interview vereist een grondige voorbereiding en een goede kennis van de sector.


Budget voor kwalitatieve B2B-interviews

Het budget voor kwalitatieve B2B-interviews hangt af van 5 factoren (zie tabel hieronder) plus

  • het budget voor de follow-up van het project (kick-off, tussentijdse vergaderingen, beheer van het interviewschema);
  • logistieke kosten (verslagen van interviews, RGPD-documentatie).

Op basis van de honderden B2Binterviews die ons bureau heeft afgenomen, ligt het gemiddelde budget voor een kwalitatief B2B interview tussen de € 650 en € 850.

Werklast Begroting
werving tussen 1 en 4 uur tot € 350
voorbereiding van interviews gemiddeld 1 uur, soms meer in geval van technische opleiding vanaf € 120
afnemen van het interview 45 tot 75 minuten € 100 tot € 150
vergoeding voor de respondent n.v.t. € 50 tot € 100
analyse 2 tot 4 uur per interview, afhankelijk van de gekozen methode 220€ – 440€

 


Hier zijn de details van de verschillende fasen.


Vinden van respondenten

Al naargelang het soort profiel dat moet worden geïnterviewd, moet u rekening houden met een bedrag tussen € 150 en € 350 voor de aanwervingsfase. Sommige profielen zijn erg ingewikkeld te vinden en rechtvaardigen dat de tijd die nodig is om ze te “weg te werken” hoger ligt. In de meeste gevallen volstaat de lage kost (€ 150).

email qualitative research recruitment respondent

Deze e-mail is typerend voor de e-mails die potentiële respondenten voor kwalitatieve B2B-interviews kunnen ontvangen.

Voorbereiding van het kwalitatieve interview

Dit houdt in dat de interviewgids wordt voorbereid en dat informatie wordt ingewonnen over de sector en zijn dynamiek. In sommige gevallen zal zelfs opleiding nodig zijn om de technische termen onder de knie te krijgen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een kwalitatieve marktstudie uitgevoerd voor een grote B2B-groep gespecialiseerd in schoonmaak. Ter voorbereiding op de gesprekken hebben onze consultants een opleiding van een halve dag gevolgd over kantoorhygiëne en schoonmaaktechnieken.

Het interview afnemen

Kwalitatieve interviews in B2B duren gemiddeld korter dan die in B2C. Toch is het redelijk om per interview 60 minuten te voorzien en 15 minuten extra in geval van vertragingen, niet opdagen of overschrijdingen.

Vergoeding

Zelfs in B2B is het een goede gewoonte om de ondervraagde te compenseren voor de bestede tijd. Over het algemeen bevelen wij een bedrag tussen € 50 en € 100 euro aan. Sommige cliënten, die actief zijn in gevoelige sectoren (banken, verzekeringen), kiezen voor indirecte compensatie in de vorm van schenkingen aan verenigingen. Zowel de ondervraagde als de cliënt voelen zich daar dan goed bij.

Analyse

De analyse van een kwalitatief interview kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. In zijn eenvoudigste vorm is het gebaseerd op een schriftelijke debriefing van elk interview en een kruisanalyse. Wanneer fijnere inzichten vereist zijn, kan codering worden uitgevoerd. Dit laatste vereist een woordelijk transcript van elk interview, hetgeen een aanzienlijke budgettaire last betekent.


B2B-focusgroepen: minder inzicht voor dezelfde prijs

Focusgroepen worden vaak ten onrechte voorgesteld als een alternatief voor kwalitatieve interviews.

In de eerste plaats is het verkeerd om de ene benadering door de andere te vervangen. De doelstellingen zijn verschillend (zie onze vergelijking). Ten tweede zijn focusgroepen in B2B moeilijker te organiseren en is de spreektijd per deelnemer over het algemeen laag: gemiddeld 10 tot 15 minuten.
Uiteindelijk zullen B2B-focusgroepen voor een gelijkwaardig budget veel minder inzichten opleveren dan individuele interviews.


Alternatieven voor kwalitatieve interviews voor B2B-marktonderzoek

Voor B2B-marktonderzoek zijn er alternatieven voor individuele interviews:

  • telefonische enquêtes
  • B2B-onlinepanel

Deze twee methoden moeten meer worden gezien als een aanvulling op de kwalitatieve interviews. In specifieke contexten kan het echter aangewezen zijn te opteren voor een telefonische enquête of een B2B-panel, die meer statistische zekerheid aan de resultaten zullen geven. Indien u voor deze methode wenst te kiezen, twijfel dan niet contact op te nemen met ons.

 Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *