Casestudy: buitenlandse marktonderzoeken

Anticiperen op de specifieke kenmerken van buitenlandse markten

De bedrijfsstrategie en het succes op buitenlandse markten hangt af van de geschiktheid van producten en diensten en de verwachtingen van de klanten op die markt. Om op deze behoeften te anticiperen, voeren wij specifieke marktonderzoeken uit om de interesse van buitenlandse klanten in uw aanbod te begrijpen en te testen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van studies uitgevoerd in een B2B-context en andere in een B2C-context.

Contacteer ons voor uw exportmarktonderzoek


Marktonderzoek in België voor voor loodgietersproducten en verwarmingstechnici

marktonderzoek loodgietersHet Franse bedrijf GEB vertrouwde ons een opdracht toe om een marktonderzoek in België uit te voeren om een beter zicht te hebben op de verwachtingen en behoeften van loodgieters en verwarmingsspecialisten die haar producten kunnen gebruiken. We stelden een kwalitatieve methodologie voor (persoonlijke interviews binnen het bedrijf) met doelbedrijven van verschillende grootte, zoals weerspiegeld in de statistieken van Statbel over deze sector. Ondanks de moeilijkheden bij het aanwerven van respondenten, konden we een twintigtal interviews voeren (in Vlaanderen, Wallonië en Brussel) om enerzijds zicht te krijgen op de aankoopmethoden en besluitvormingsprocessen en anderzijds op de verwachtingen en meningen van deze professionals over GEB-producten.
Deze studie heeft onze klant in staat gesteld om de specifieke kenmerken van de Belgische markt beter te begrijpen en zijn commerciële strategie hierop af te stemmen.


“Op basis van welke criteria kiest een consument in Frankrijk zijn of haar printpartner voor digitale foto’s? Welke printmedia hebben de voorkeur van deze consumenten? Hoeveel spenderen ze aan een fotoprint? Allemaal vragen waar IntoTheMinds voor ons pasklare antwoorden op heeft gegeven. In de bepaling van de methodiek, steekproef én vraagstelling kwamen we samen tot een beter begrip van onze vraag. Zo is het onderzoek ook veel waardevoller geworden voor ons.”

Peter Boodts is marketing manager EMEA voor ChromaLuxe, gevestigd in België. Op zijn vraag heeft het team van IntoTheMinds een consumentenonderzoek uitgevoerd in Frankrijk.


Marktonderzoek in België voor de verkoop van autoaccessoires

logo tönnjesIn 2019 voerden we voor het Duitse bedrijf Tönnjes een marktonderzoek uit op het Belgische grondgebied met het oog op de ontwikkeling van zijn online diensten voor de automobielindustrie.
Deze studie richtte zich in de eerste plaats op het bestuderen van de markttoegangsvoorwaarden en het identificeren van bestaande concurrentie. Op basis van een voornamelijk documentaire studie werd het eindresultaat gestructureerd rond twee hoofdassen:

  • de huidige marktstructuur: de juridische aspecten, de spelers en de financiële en operationele analyse van de huidige marktstructuur
  • ontwikkelingsperspectieven

Onderzoek naar het gebruik van landbouwchemicaliën in Zuidwest-Azië

In 2019 voerden we voor een van onze historische klanten (gevestigd in Luxemburg) een marktonderzoek uit naar het gebruik van landbouwchemicaliën in 4 landen in Zuidwest-Azië: Thailand, Indonesië, Vietnam en Maleisië.
Deze studie, die aanvankelijk documentair was, ging vooraf aan een onderzoek op het terrein waarin de gebruikspatronen van pesticiden, herbiciden en fungiciden zouden worden bestudeerd en nieuwe producten zouden worden getest.
De documentaire studie belichtte 22 studies die reeds werden uitgevoerd over dit onderwerp in Zuidwest-Azië, maar ook in andere landen die zeer gelijkaardig zijn in termen van landbouwpraktijken, waardoor nieuwe geografische mogelijkheden voor onze klant worden gecreëerd.


Onderzoek naar de verwachtingen van de consument op het gebied van de grensoverschrijdende e-commerce

In 2017-2018 voerden we voor een postbedrijf een belangrijk onderzoek uit naar de verwachtingen van de consument bij grensoverschrijdende leveringen. De snelle ontwikkeling van de e-commerce heeft geleid tot ingrijpende veranderingen in het businessmodel van postbedrijven en spelers in de logistieke sector in het algemeen. Terwijl consumenten een paar jaar geleden nog steeds de voorkeur gaven aan binnenlandse e-commerce websites, exploderen momenteelde verkopen op buitenlandse sites, waardoor de eisen aan de toeleveringsketen aanzienlijk veranderen om aan de verwachtingen van de consument te voldoen.

Afbeeldingen: shutterstock