29 april 2019 1067 woorden, 5 min. gelezen

Wijzigingen in het stelsel van consultancypremies in Brussel

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
De regels betreffende de consultancypremies in het Brussels Gewest (die van toepassing zijn op marktonderzoek) werden onlangs ingrijpend gewijzigd. Op 31 januari 2019 werd een nieuw gewestelijk decreet aangenomen dat, hoewel het de toekenningsvoorwaarden niet echt wijzigt, het bedrag van […]

De regels betreffende de consultancypremies in het Brussels Gewest (die van toepassing zijn op marktonderzoek) werden onlangs ingrijpend gewijzigd. Op 31 januari 2019 werd een nieuw gewestelijk decreet aangenomen dat, hoewel het de toekenningsvoorwaarden niet echt wijzigt, het bedrag van de tot dan toe toegekende consultancypremies aanzienlijk beïnvloedt. Wij leggen u dit helder uit aan de hand van 3 concrete subsidiemogelijkheden voor een marktonderzoek. Er zijn drie belangrijke wijzigingen (die sinds 25 maart 2019 officieel van kracht werden):

 • het plafond voor consultancypremies is nu vastgesteld op € 10.000 per kalenderjaar;  voorheen bedroeg dit € 30.000 (2 x € 15.000) per kalenderjaar.
 • het is niet langer mogelijk om twee keer achter elkaar een beroep te doen op dezelfde leverancier. Concreet betekent dit dat als u een marktonderzoek met IntoTheMinds uitvoert, u twee jaar moet wachten om weer gebruik te kunnen maken van onze diensten. In de meeste gevallen vormt dat geen probleem (aangezien marktonderzoek een eenmalige oefening is), maar voor sommige van onze klanten die de jaarlijkse limieten hebben overschreden en hun projecten over 2 kalenderjaren hebben gespreid kan dit problematisch zijn.
 • de subsidiëringspercentages zijn aangepast. In plaats van de gebruikelijke 50% worden nu progressieve tarieven gehanteerd. Het starttarief is 40% en er kunnen twee bonussen van elk 10% worden verkregen als uw onderneming voldoet aan 1 of 2 van de volgende specifieke criteria:
  • uw bedrijf is minder dan 4 jaar oud (het ‘starter’-criterium)
  • uw bedrijf krijgt het label ‘sociale onderneming’ (dit is een officieel label dat na een specifieke procedure wordt verkregen)
  • uw bedrijf is gelabeld als ‘circulaire onderneming” (ook dit is een specifiek label dat vooraf moet worden aangevraagd)
  • uw bedrijf behoort tot een prioritaire sector (zie lijst aan het einde van dit artikel)
  • uw bedrijf beschikt over een goedgekeurd diversiteitsplan of diversiteitslabel

Wat zijn de gevolgen voor het verkrijgen van een subsidie voor marktonderzoek in het Brusselse Gewest?

Aangezien consultancypremies vooral bedoeld zijn voor kmo’s en in het bijzonder startende ondernemingen, zal deze nieuwe wetgeving voor u wellicht weinig veranderen. Integendeel, als uw bedrijf jonger is dan 4 jaar en actief is in een prioritaire sector, kan u zelfs het subsidiëringspercentage zien stijgen tot 60%. Hieronder vindt u enkele concrete voorbeelden die het mogelijke maken om de kosten van een gesubsidieerd marktonderzoek in te schatten op basis van uw sector en uw specifieke geval (lees ook ons artikel over de kosten van een marktonderzoek). Als uw dossier niet wordt behandeld, neem dan vrijblijvend contact met ons op zodat wij u kunnen informeren over de subsidies waar u recht op heeft. Dit advies is gratis en wordt u meestal onmiddellijk gegeven (bel ons op +32 2 347 45 86 voor een onmiddellijk antwoord).

Concrete voorbeelden van budgetten (voor en na consultancypremies) voor marktonderzoek

Voorbeeld 1: case study van een marktonderzoek voor een detailhandel

Wij voeren tal van marktstudies uit voor de detailhandel (buurthandel). Als uw bedrijf in deze sector actief is, geniet u het van het basistarief van 40% subsidie plus een bonus van 10%. Er verandert niets ten opzichte van de oude wetgeving, zolang de begroting van de studie niet meer dan € 20.000, exclusief btw, bedraagt (wat recht geeft op € 10.000 euro aan subsidies, wat het jaarlijkse plafond is). Voor een passantenonderzoek met betrekking tot de oprichting van een kleinhandelszaak moet u tussen de € 5.000 en € 8.000 vóór subsidies tellen. Dankzij de consultancypremies van het Brussels Gewest kost dit u dus tussen de € 2.500 en € 4.000, een onklopbaar tarief om te profiteren van een studie die even nauwkeurig als doorslaggevend is voor het succes van uw buurthandel. Als u geïnteresseerd bent in het opstarten van een nieuw bedrijf of vragen heeft over hoe u uw bestaande winkel kunt versterken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Het eerste contact is gratis.

Voorbeeld 2: case study van een marktstudie voor een jong bedrijf

U bent net met uw bedrijf gestart en u zoekt hulp om uw product of dienst te positioneren, een marketingstrategie te ontwikkelen of na te gaan op welke manier u meer kunt verkopen. Een marktonderzoek is hiervoor een essentiële stap (lees onze online gids voor marktonderzoek om uzelf hiervan te overtuigen). Als uw bedrijf jonger is dan 4 jaar ontvangt u een bonus van 10% bovenop het basissubsidiepercentage van 40%. Er verandert niets ten opzichte van de oude wetgeving en u profiteert dus van 50% van de subsidies voor uw marktonderzoek (tot een maximum van € 10.000). Omdat elke studie bij IntoTheMinds het onderwerp is van een specifieke offerte (we doen enkel studies op maat) biedt een budget van € 10.000 veel mogelijkheden voor implementatie en is daarom een ideaal uitgangspunt. Een jong bedrijf (minder dan 4 jaar) dat in het Brusselse gewest wordt gevestigd, krijgt dus 50% subsidie en zal een marktstudie van € 10.000 euro kunnen laten uitvoeren voor de helft van dit budget.
Neem contact met ons op voor een eerste vrijblijvend gesprek.

Voorbeeld 3: case study van een marktstudie voor een startup in de IT-sector

Marktonderzoek op het gebied van informatietechnologie (ICT) is bij IntoTheMinds aan de orde van de dag. Als u in deze sector actief bent en uw bedrijf is jonger dan 4 jaar, dan voldoet u aan alle criteria om 60% subsidie te ontvangen! En dat is meer dan voorheen (toen het percentage maximaal 50% bedroeg). U betaalt dus slechts 40% van de eindafrekening. Voor een marktonderzoek van € 10.000 betaalt u dus slechts € 4.000, een onklopbare prijs die u toegang geeft tot een kwalitatief hoogstaande studie voor de prijs van een low-budget studie.

Conclusies: de verschillen (voor/na) van de nieuwe regeling voor consultancypremies

Vergelijkingspunten vóór 31/01/19 na 31/01/19
aantal subsidiedossiers voor consultancy per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) 2 5
subsidietarief 50% tussen 40% en 60%.
maximumbedrag van de subsidies per kalenderjaar 2 x € 15.000 € 10.000
maximumbedrag van de opdracht om het subsidieplafond te bereiken € 30.000 tussen € 16.666 (tegen een tarief van 60%) en € 25.000 (tegen een tarief van 40%).

Bijlage: de lijst van prioritaire sectoren die 10% extra subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een marktonderzoek in Brussel

De volgende sectoren genieten een bonus van 10% bovenop het basissubsidiepercentage (40%) voor consultancydiensten (marktonderzoek is daar een van). Als uw bedrijf actief is in een van deze sectoren is het gegarandeerd van een subsidie van 50% op onze diensten, of zelfs 60% als uw bedrijf minder dan 4 jaar geleden werd opgericht.

 • industrie en ambachten (NACE-BEL-codes 10.110 tot en met 33.200 en 95)
 • milieubeheer (NACE-BEL-codes 37.000 tot 39.000)
 • horeca en toerisme (NACE-BEL-codes 55.100 tot en met 56.309 en 79)
 • detailhandel (NACE-BEL-codes 47.111 tot en met 47.990)
 • renovatie van gebouwen: installatie- of afwerkingswerkzaamheden (NACE-BEL-codes 43.211 tot en met 43.999).
 • informatie- en communicatietechnologieën (ICT) (NACE-BEL-codes 59, 60.100 tot en met 62.090 en 631).
 • onderzoek en ontwikkeling (NACE-BEL-codes 72.110 tot en met 72.200)


Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *