1 juni 2022 1089 woorden, 5 min. gelezen

Telefonisch B2B -onderzoek: budget, aanpak, moeilijkheden, oplossingen

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Op het vlak van B2B-marktonderzoek blijft de telefonische enquête een erg populaire methode. De reden daarvoor is dat er geen grote B2B-panels zijn om een online enquête te houden zoals in B2C. Voldoende antwoorden kunnen daarom vaak alleen via telefoongesprekken […]

Op het vlak van B2B-marktonderzoek blijft de telefonische enquête een erg populaire methode. De reden daarvoor is dat er geen grote B2B-panels zijn om een online enquête te houden zoals in B2C. Voldoende antwoorden kunnen daarom vaak alleen via telefoongesprekken worden verkregen. Deze aanpak heeft echter een aantal moeilijkheden, waarop we dieper ingaan in dit artikel.
Telefonische B2B-enquête: offerte binnen 48 uur

Enquête téléphonique B2B : devis en 48 heures

Inhoud


B2B-marktonderzoek: verschillende benaderingen

Bij B2B-marktonderzoek kunnen verschillende methodologische benaderingen worden gevolgd. Bij IntoTheMinds gebruiken we 3 hoofdmethodes:

 • Telefonische B2B-enquêtes
 • Online B2B-enquêtes (dankzij ons panel van meer dan 30.000 B2B-respondenten)
 • Persoonlijke enquêtes

De 3 methoden worden hieronder kort uiteengezet.

Telefonische B2B-enquêtes

Deze aanpak bestaat erin B2B-respondenten op te bellen en vragen te stellen. De telefonische benadering kan zowel in een kwantitatief kader (enquête met gesloten vragen) als in een kwalitatief kader (semigestructureerd interview) worden toegepast. De duur van de telefonische enquête is een belangrijke variabele die bepalend zal zijn voor uw succespercentage (zie volgend punt). De telefonische B2B-enquête is het klassieke alternatief wanneer een onlinebenadering niet mogelijk is.

Online B2B-enquête

Terwijl de zelf uitgevoerde enquête de standaardmethode is bij B2C-marktonderzoek, wordt deze zeer zelden gebruikt bij B2B-marktonderzoek. De reden is simpel. Er zijn geen echte B2B-panels. Ook de omvang van de weinige B2B-databanken is beperkt. Ondanks al deze beperkingen slaagt IntoTheMinds erin 30.000 online B2B-respondenten aan te bieden, die bijna alle sectoren bestrijken.

Persoonlijke B2B-enquête

De laatste methode is de “face-to-face”-enquête. Deze methode werd onpraktisch tijdens de COVID-periode, maar wordt nu weer gebruikt. Ze bestaat uit het persoonlijk interviewen van B2B-doelen. Beurzen zijn de ideale locatie voor dit soort oefeningen. In het kader van onze sectoropvolging bezoeken wij elk jaar verschillende handelsbeurzen en maken wij van de gelegenheid gebruik om samen met de exposanten de markt te verkennen. In de voedingssector bijvoorbeeld is SIAL een essentiële plaats om een marktonderzoek ter plaatse uit te voeren.


Neem contact met ons op voor uw B2B-marktonderzoek


Wat is het responspercentage voor een telefonische B2B-enquête?

De grote onbekende bij elke telefonische enquête is de respons. Dan hebben we het over de verhouding tussen het aantal volledige antwoorden dat u hebt verzameld en het aantal telefoontjes dat u hebt moeten plegen.

Laten we een voorbeeld nemen. U hebt 100 volledige antwoorden op uw telefonische vragenlijst verzameld. Om dat te doen moest u 500 verschillende mensen bellen. 400 weigerden te antwoorden of beantwoordden niet de hele vragenlijst. Uw antwoordpercentage bedraagt dus 100/500 = 20%.

In werkelijkheid hangt het antwoordpercentage van verschillende factoren af:

 • het type doel: hoe hoger de persoon in de hiërarchie staat, hoe moeilijker het zal zijn hem te bereiken
 • de omvang van de sector: het zal gemakkelijker zijn antwoorden te verzamelen in een sector met veel doelgroepen dan in een nichesector
 • de lengte van de vragenlijst: hoe langer de vragenlijst, des te minder gemakkelijk is het om antwoorden te krijgen
 • beloning: als u een financiële prikkel geeft, is het makkelijker om antwoorden te krijgen
 • het soort vragen: opdringerige of vertrouwelijke vragen zullen door B2B-respondenten worden geblokkeerd
 • de aard van de enquête: sommige telefonische enquêtes, vooral als zij “actuele” vragen beantwoorden of in opdracht van een prestigieuze cliënt worden uitgevoerd, zullen waarschijnlijk een hogere respons opleveren.
 • Timing: zowel het seizoen als de dag en het tijdstip van de dag zijn factoren die van invloed zijn op het responspercentage bij B2B. Zo is het ziekteverzuim in de zomer hoger, wat de telefonische enquête moeilijker zal maken.

Uiteindelijk blijkt uit onze ervaring met telefonische B2B-enquêtes dat het gemiddelde responspercentage tussen 5% en 10% ligt. Met andere woorden, u zult tussen de 10 en 20 mensen moeten bellen om een volledig antwoord te krijgen.


Het gemiddelde responspercentage voor een telefonische B2B-enquête ligt tussen 5% en 10%.Wat is het budget voor een telefonische B2B-enquête?

Het budget voor een telefonische B2B-enquête hangt rechtstreeks af van het responspercentage. Hoe lager het verwachte responspercentage (zie factoren hierboven), hoe hoger het budget.

De begroting bestaat ook uit vaste kosten wat betreft:

 • de lancering en opvolging van het project
 • de opstelling en optimalisering van de vragenlijst
 • de gegevensanalyse

Uiteindelijk blijkt uit onze ervaring dat het uiteindelijke budget meestal tussen 50 en 100 euro per volledig antwoord ligt. Met andere woorden, het verzamelen van 100 volledige antwoorden per telefoon in B2B vertegenwoordigt een budget van 5000 tot 10.000 euro. Dit budget omvat de opstelling en optimalisering van de vragenlijst en de analyse van de resultaten.


Hoe problemen bij een telefonische B2B-enquête voorkomen?

De kosten van een telefonische B2B-enquête zijn vooral het gevolg van het lage responspercentage. Het is dus deze variabele die moet worden aangepakt om de moeilijkheden te overwinnen.

Onze ervaring leert ons dat met enkele trucs het responspercentage, d.w.z. het aanvaardingspercentage van de enquête, kan worden verhoogd.

Alleen contact opnemen met leden van uw netwerk

Als u over een groot netwerk van kennissen beschikt, kan het voldoende zijn om hen te gebruiken om uw quotum van reacties te halen. Ga eerst op uw LinkedIn-profiel na om te zien wie u kent. Neem eerst contact met hen op. Als zij niet willen/kunnen antwoorden, vraag hen dan om iemand aan te bevelen met wie u contact kunt opnemen.

De aanbeveling

Verwijzen naar een derde persoon, die bekend is bij de respondent, is een vrij doeltreffende techniek om “een voet tussen de deur te krijgen”. Om het te gebruiken, vraagt u systematisch aan al uw respondenten om 1 of 2 personen aan te bevelen voor een interview. Dit is de techniek van het “sneeuwbaleffect”.

Gebruik van een databank van vooraf gekwalificeerde respondenten

Dit is een techniek die we vaak gebruiken om telefonische interviews te vergemakkelijken. Al jaren registreren mensen zich op onze website om mee te doen aan onze enquêtes. Wij kunnen het ons dus veroorloven gebruik te maken van deze GDPR-conforme databank om respondenten te werven.


Conclusie

De telefonische enquête is een van de klassieke methodologische benaderingen in B2B-marktonderzoek. Ze is moeilijk uit te voeren vanwege het hoge weigeringspercentage van de gecontacteerde personen. Om de uitvoering van een telefonische enquête te versnellen en het budget te beperken, kunnen verschillende trucs worden toegepast: sneeuwbaleffect, aanbeveling, databank van vooraf gekwalificeerde respondenten.

Wij hebben ervaring in al deze technieken. Als u een telefonische B2B-enquête wilt laten uitvoeren, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen!Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *