10 april 2024 947 woorden, 4 min. gelezen

Enquêtes: let op voor deze 4 soorten statistische fouten

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
In dit artikel zal ik op een begrijpelijke manier de vier types statistische fouten bespreken die zich kunnen voordoen bij het uitvoeren van een enquête, zowel afzonderlijk als in combinatie. Ook zal ik praktisch advies geven over hoe deze fouten vermeden kunnen worden.

Enquêtes zijn essentiële hulpmiddelen voor marktonderzoek. Om nauwkeurige resultaten te bereiken, is het essentieel om vier soorten statistische fouten te vermijden. In dit artikel zal ik elke fout gedetailleerd bespreken: dekkingsfout, steekproeffout, non-responsfout en meetfout. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om deze in het commentaargedeelte te plaatsen. Als u wenst dat wij een enquête voor u uitvoeren, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met IntoTheMinds.

Neem contact op met het IntoTheMinds-onderzoeksbureau

Dekkingsfout

Een dekkingsfout doet zich voor wanneer uw beoogde populatie niet volledig vertegenwoordigd is in de enquête. Dit vormt een belangrijke vertekening die de resultaten kan beïnvloeden. Een dergelijke fout kan optreden wanneer bijvoorbeeld een online enquête wordt uitgevoerd zonder rekening te houden met mensen zonder internettoegang. Hierdoor wordt een segment van de bevolking uitgesloten dat mogelijk andere meningen of kenmerken heeft dan degenen die wel online zijn. Dekkingsfouten komen vaak voor wanneer bepaalde doelsegmenten moeilijker te bereiken zijn (zie bovenstaand voorbeeld). Ik verwijs u hier naar mijn artikel over de verschillende soorten steekproeven.

Er bestaan enkele manieren om het probleem op te lossen:

 • Analyse vóór de enquête: dit is mijn gouden tip. Voer een voorafgaande analyse uit om potentiële dekkingsproblemen te identificeren en het enquêteontwerp dienovereenkomstig aan te passen. Hoe doet u deze vooranalyse? Met deskresearch natuurlijk. In dit geval geef ik altijd de voorkeur aan academische bronnen om resultaten te vinden die betrekking hebben op de verschillende mogelijke klantsegmenten.
 • Bredere toegang: gebruik verschillende manieren om enquêtes te verspreiden (bv. online of CAWI, telefoon of CATI, post) om segmenten van de populatie te bereiken die door één methode gemist zouden kunnen worden.
 • Targeting: identificeer en doe inspanningen om ondervertegenwoordigde groepen in de steekproef van de enquête op te nemen. Een enquête moet representatief zijn.

Steekproeffout

Een steekproeffout doet zich voor wanneer alleen een deel van de populatie wordt onderzocht in plaats van de gehele populatie, zelfs als de selectie willekeurig is. Deze fout komt vaak voor en u kunt waarschijnlijk het verband zien met de dekkingsfout (uit de vorige alinea).

De omvang van de steekproeffout kan worden geschat en is omgekeerd evenredig met de vierkantswortel van de steekproefgrootte, wat betekent dat grotere steekproeven over het algemeen kleinere steekproeffouten hebben. Ik wil benadrukken “over het algemeen”, omdat dit ook afhangt van de statistische verdeling.

Zonder in al te veel technische details te treden, volgen hier enkele ideeën om u te helpen steekproeffouten te vermijden:

 • Vergroot de steekproefomvang: indien mogelijk, vergroot de steekproefomvang om de steekproeffout te verkleinen. Ik dring er echter op aan om in gedachten te houden dat een steekproef, zelfs een grote, nutteloos zal zijn als uw steekproeftechniek verkeerd is. In deze blog wees ik al op het gevaar van gemakssteekproeven, en in het bijzonder op het feit dat enquêtes die via sociale netwerken worden uitgevoerd over het algemeen onbetrouwbaar zijn.
 • Gestratificeerde steekproeftrekking: gebruik gestratificeerde steekproeftrekking om ervoor te zorgen dat belangrijke subgroepen van de populatie evenredig vertegenwoordigd zijn in de steekproef.
 • Duidelijke rapportage: Rapporteer duidelijk de foutmarge en betrouwbaarheidsintervallen in de enquêteresultaten om een context te bieden voor steekproeffouten.

Non-responsfout

Fouten door non-respons zijn vrij moeilijk op te sporen. Ze ontstaan wanneer individuen die reageren op een enquête aanzienlijk verschillen van degenen die dat niet doen. Hierdoor kunnen de meningen van respondenten mogelijk niet nauwkeurig de hele steekproefpopulatie vertegenwoordigen. Factoren zoals de lengte van de enquête, de gevoeligheid van het onderwerp en de methode om de opiniepeiling uit te voeren, kunnen van invloed zijn op de responspercentages en de mate van non-responsfouten.

Hier volgen enkele voorgestelde oplossingen voor dit probleem.

 • Betrokkenheid verbeteren: als u wilt dat iedereen reageert, moeten uw enquêtes ervoor zorgen dat mensen ze willen invullen. Zonder zo ver te gaan als gamification, zijn de lay-out, kleuren en het algemene ontwerp allemaal aspecten waar u rekening mee moet houden. Vergeet niet om vragenlijsten te maken die gemakkelijk op smartphones bekeken kunnen worden.
 • Follow-up: herinner non-respondenten eraan om deel te nemen. Voor onze klanten kunnen we unieke URL’s genereren voor CAWI-enquêtes. Dit maakt het mogelijk om na te gaan wie nog niet gereageerd heeft en om gerichte herinneringen te sturen.
 • Aanpassing en weging: gebruik statistische technieken om aan te passen voor waarneembare verschillen tussen respondenten en non-respondenten.

Meetfout

Meetfouten doen zich voor wanneer enquêtevragen slecht geformuleerd zijn of worden gepresenteerd op een manier die leidt tot onnauwkeurige of oninterpreteerbare antwoorden van de respondenten. Ik kan niet genoeg benadrukken dat het maken van een goede kwantitatieve vragenlijst ingewikkeld is. Gratis tools laten u denken dat het gemakkelijk is. Maar zoals het oude gezegde luidt: “Het venijn zit in de staart”.

Dit soort fouten is heel gemakkelijk te maken, vooral wanneer amateurs het proberen. Hier zijn een paar van de fouten die ik kan bedenken:

 • Dubbelzinnige vragen
 • Geleide vragen,
 • Te complexe taal
 • Ongeschikte schaal

Om nauwkeurige metingen te verkrijgen, is het vanzelfsprekend aan te raden om contact op te nemen met een enquête-instituut. Ik begrijp echter dat dit niet voor iedereen haalbaar is. Hier volgen enkele mogelijke oplossingen:

 • Laat iemand uw vragenlijst lezen: Ga naast hem of haar staan en observeer hun reacties. Als u aan zijn of haar gezicht kunt zien dat hij of zij over een vraag struikelt, dan moet u de vragenlijst aanpassen.
 • Vereenvoudiging: gebruik duidelijke, eenvoudige taal en vermijd technisch jargon of ingewikkelde vraagstructuren. De regel waar ik op hamer bij mijn collega’s is: “Eén vraag = één onderwerp”.
 • Pre-test: voer een test-enquête uit om probleemvragen op te sporen en te corrigeren. In de enquêtewereld wordt dit meestal een “soft launch” genoemd. De enquête wordt naar een klein percentage respondenten gestuurd (bijvoorbeeld 5%), waarna de resultaten worden geëxtraheerd om eventuele afwijkingen op te sporen.


Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *