CATI (telefonische enquête)

De term CATI betekent “Computer-Assisted Telephone Interview”. Deze term verwijst naar telefonische enquêtes. IntoTheMinds gebruikt de CATI-aanpak alleen in zeer specifieke gevallen, wanneer de CAWI-benadering niet mogelijk is. We raden CATI met name aan voor B2B-onderzoeken, wanneer onze B2B-panelen niet voldoende zijn om een ​​voldoende grote steekproef samen te stellen.

Neem contact met ons op voor uw telefonische onderzoeksprojecten

CATI: onze diensten in een oogopslag

 • Gedekte gebieden : Europa
 • Talen: Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans
 • Sectoren : voornamelijk B2B, maar kan ook worden toegepast op B2C in specifieke gevallen
 • Budget : vanaf €5000 excl. BTW
 • Studieduur : vanaf 3 weken
 • Leveringen : gecodeerde en geanonimiseerde gegevens, analyse, presentatie van resultaten, aanbevelingen
 • Offerte : binnen 48 uur (onmiddellijke schatting van het budget door telefonisch contact met ons op te nemen)
CATI telefonische enquête

CATI komt overeen met een methode voor het beheren van een telefonische enquête. De enquêteur wordt bijgestaan door de computer om de antwoorden van de respondent te verzamelen.

Voordelen van CATI

CATI heeft verschillende voordelen:

 1. Profilering van de respondent: de telefonische enquête stelt u in staat om met 100% garantie de juiste persoon te ondervragen. Er is dus geen risico dat de verzamelde gegevens van een ongekwalificeerde persoon komen.
 2. Lengte van het interview (LOI) : de tijd die aan de telefoon wordt besteed, maakt het mogelijk om aanzienlijk langere enquêtes af te nemen dan met CAWI.
 3. Type verzamelde gegevens : naast kwantitatieve gegevens is het ook mogelijk om kwalitatieve gegevens te verzamelen. Open vragen zijn hier ideaal voor.
 4. Gebruik voor commerciële prospectie : de telefonische enquête maakt het mogelijk om de deelnemende respondent te identificeren. Met zijn toestemming kan de klant later contact met hem opnemen voor commerciële prospectie.

Nadelen van CATI

 1. Grootte van steekproeven : telefonische enquêtes zijn een lastige opgave. Laten we eerlijk zijn. De respons is laag en het kost veel telefoontjes om een ​​volledige respons te krijgen. Er zijn echter trucs om het responspercentage te verhogen.
 2. Budget : het budget voor een studie met CATI is altijd hoger dan bij gebruik van CAWI (online enquête). De telefonische enquête is tijdrovend en dit heeft invloed op de budgetten.

Dien uw telefonisch onderzoeksproject bij ons in


Opzetten van een CATI-project bij IntoTheMinds

IntoTheMinds volgt een rigoureus proces om hetzelfde kwaliteitsniveau te garanderen voor alle CATI-projecten. De projecten volgen 4 stappen:

stap 1

Kick-Off

De kick-off of projectinitiatie stelt ons in staat om de teams van de klant te ontmoeten en een overzicht te krijgen van:

 • de timing van het project
 • de gewenste informatie
 • definitie van de doelgroepen om te ondervragen
 • identificatie van bronnen om de telefooncontacten van de doelgroepen te verkrijgen

stap fase 2

Ontwerp van de vragenlijst

Het afnemen van een telefonische enquête moet volgens een vragenlijst gebeuren. Deze kan directief of semi-directief zijn, zoals kwalitatieve interviews.

Het ontwerp van de vragenlijst voldoet aan de eisen van de klant. De vragen kunnen gesloten of open zijn. We zorgen er altijd voor dat we formuleringen gebruiken die de bias beperken en dat we gevalideerde psychometrische schalen gebruiken voor de gesloten vragen.


stap fase 3Administratie

Tijdens de administratie wordt de enquêteur bijgestaan door zijn computer. De vragen scrollen voor hem wat hem in staat stelt de tijd te controleren en de antwoorden te coderen.

Een variant is om de administratie van de vragen te automatiseren. Dan kan een spraaksynthese worden gebruikt. Deze methode is gemeengoed voor NPS-/tevredenheidsonderzoeken in B2C. Wij passen dit niet toe.


fase stap 4

Analyse van gegevens en levering van resultaten

De laatste stap is het analyseren van de gecodeerde antwoorden. We gebruiken BI-oplossingen (Business Intelligence) voor data-analyse. De verkregen visualisaties zijn van betere kwaliteit. We gebruiken voornamelijk Power BI en Tableau.

De resultaten worden aan u geleverd in de vorm van een rapport dat tijdens een interactieve workshop van 1 tot 2 uur aan u wordt gepresenteerd.


Voorbeelden van CATI-projecten

logo Kamer van Koophandel Nice Côte d'AzurKamer van Koophandel en Industrie (CCI) van Nice Côte d’Azur: IntoTheMinds heeft voor de CCI een opdracht uitgevoerd over de digitalisering van opleidingsorganisaties na de COVID-crisis. Dit onderzoek werd uitgevoerd met een CATI-aanpak.

Na het ontwerpen van een telefonische interviewgids met de klant, hebben we individueel contact opgenomen met alle opleidingsorganisaties in de regio. Dit heeft ons in staat gesteld om veel gegevens te verzamelen, zowel kwantitatief als kwalitatief.


logo mintt.careMintT.care (België): IntoTheMinds heeft voor MintT.care een telefonisch onderzoek in Frankrijk uitgevoerd onder rusthuizen. MintT heeft een valdetector ontwikkeld en op de markt gebracht voor ouderen. Het doel van het telefonisch onderzoek was om gegevens te verzamelen over de reeds geïnstalleerde concurrerende systemen, tevredenheids- en ontevredenheidsfactoren. Na het documenteren van de toestemming van de respondenten, kon MintT de gevestigde contacten gebruiken voor zijn commerciële prospectie.


Vertrouw ons uw telefonische enquêteprojecten toe


AVG en CATI

De kwestie van de AVG wordt veel minder aangesneden in het kader van CATI dan in dat van CAWI. Het blijft echter essentieel.

Wij verstrekken de gegevens van de respondenten alleen als de toestemming gedocumenteerd is. Om misbruik te voorkomen worden de oproepen opgenomen. De toestemming kan dus zonder problemen gedocumenteerd worden.


Hoeveel respondenten voor uw kwantitatieve onderzoek?

De laatste vraag die beantwoord moet worden met betrekking tot elk kwantitatief onderzoek betreft het aantal respondenten. Om aan de statistische eisen te voldoen, moet een minimale steekproefgrootte worden bereikt.

Er zijn uiteraard enkele algemene regels. Toch geven we u liever een uitputtend antwoord in de vorm van een interactief berekeningsmodule (hieronder). Voer gewoon de totale populatiegrootte en de gewenste foutmarge in en u krijgt de grootte van uw steekproef.

Calculate the size of the sample required for your survey

Fill this field to calculate
Fill this field to calculate

Please enter values in the population size and margin of error fields to find out the size of the sample required.

The size of your survey sample should be: -.

If you want to know more about quantitative methodologies, please read our guide or contact us. We conduct qualitative and quantitative market research throughout Europe.

Contacteer ons