15 april 2020 1560 woorden, 7 min. gelezen

Slimme verzekering: betrouwbaarheid van slimme armbanden en hacking

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
In het artikel van vandaag gaan we het hebben over de betrouwbaarheid van slimme armbanden zoals fitbit en het mogelijke hacken ervan. Het fenomeen is nog niet zo wijdverbreid in Europa, maar in de Verenigde Staten is het al een […]

In het artikel van vandaag gaan we het hebben over de betrouwbaarheid van slimme armbanden zoals fitbit en het mogelijke hacken ervan. Het fenomeen is nog niet zo wijdverbreid in Europa, maar in de Verenigde Staten is het al een reëel probleem. Het zijn de eigenaren van deze slimme armbanden die proberen ze te hacken. Waarom doen ze dat? U leest er alles over in dit artikel. We maken van de gelegenheid gebruik om u een analyse te geven van de sector van slimme ziektekostenverzekeringen.

Samenvatting

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden contracten tegen lagere tarieven aan als u ermee akkoord gaat een slimme armband te dragen en de verzamelde gegevens met hen te delen. Het fenomeen van het hacken van slimme armbanden is al enkele jaren aan de gang. De achterliggende reden is dat deze apparaten een asymmetrie van informatie creëren die verzekeringsmaatschappijen een ongekende macht over de verzekerde geeft. Maar het hacken van deze armbanden maakt het ook mogelijk de verzamelde gegevens nauwkeurig te analyseren. Bedenk u dus twee keer alvorens u gegevens gaat delen.

SamenvattingInleiding

Om volledig zicht te hebben op het fenomeen van het hacken van slimme armbanden, moeten we eerst begrijpen waar deze apparaten zich bevinden in het universum van gegevens. We richten ons in een eerste deel daarom eerst op de soorten informatie die door slimme armbanden worden verzameld. In het tweede deel leggen we uit hoe deze gegevens buitensporig veel macht geven aan verzekeringsmaatschappijen en een belangrijk risico vormen voor onze samenleving. De reden waarom eigenaars hun slimme armbanden willen “hacken” ligt dus voor de hand.Slimme  armbanden die zeer persoonlijke gegevens genereren

Slimme armbanden zijn eigenlijk niet-medische apparaten waarmee iemand zijn of haar dagelijkse activiteit kan volgen: aantal stappen per dag, afgelegde afstand. De stappentellers uit onze kindertijd zijn echter sterk verbeterd en bevatten nu bijvoorbeeld verschillende sensoren om uw hartactiviteit te meten. Het blijft bij benadering, maar het volume van de verzamelde gegevens is een commercieel argument geworden voor bedrijven als fitbit.

Gegevens bij benadering

Fabrikanten van slimme polsbandjes vertellen u altijd weer opnieuw: het zijn geen medische hulpmiddelen en daarom zijn de gegevens mogelijk niet betrouwbaar. Als u tussen de regels door leest, begrijpt u dat de verzamelde gegevens in feite onbetrouwbaar zijn. Op het internet vindt u allerlei tests die de nauwkeurigheid van deze aangesloten armbanden vergelijken met elkaar en met apparaten waarvan de betrouwbaarheid is bewezen (stappentellers, elektrocardiogram, …). Wetenschappers (Engelse site) zijn ook geïnteresseerd in de nauwkeurigheid van de verschillende modellen op de markt. Fouten in de stappentelling (een van de meest voorkomende kenmerken) varieerden van 1,85% tot 58%. Wat de
slaapcontrole betreft, bleek uit een studie (Engelse site) van NUY-artsen dat de slaapkwaliteitsmetingen onbetrouwbaar waren. De American Academy of Medicine heeft over deze kwestie een standpunt ingenomen (Engelse site) en wees op het gebrek aan nauwkeurigheid van deze apparaten. Uit een andere studie bleek dat het monitoren van de hartslag in de loop van de tijd indicatief was voor veranderingen in lichamelijke activiteit.
Als conclusie kan we dus stellen dat, afgezien van het speelse aspect, deze apparaten op medisch vlak niet echt nuttig zijn, ook al wordt de technologie beter. Ze hebben echter wel andere soorten klanten kunnen overtuigen: bedrijven.

Welke persoonlijke gegevens worden door de slimme armbanden verzameld?

In een wereld waar data het nieuwe Eldorado is, vormen de slimme armbanden een onuitputtelijke bron. De gegevens die door zowel de armband als de applicatie worden verzameld zijn legio:

 • Lichamelijke activiteit (aantal treden, automatische detectie van sportactiviteit, trappen, …)
 • Rust (via alarm bij het wakker worden, meting van de slaapfasen)
 • Biometrische indicatoren (hartslag)
 • Lokalisatie (verzameling van GPS-gegevens via de applicatie, …)

application de Sanitas

De applicatie Sanitas is gekoppeld aan uw slimme armband en houd extra informatie bij die u zelf moet invoeren

En dit alles kan worden gekoppeld aan de identiteit van de drager en soms zelfs aan financiële gegevens wanneer er voor een abonnement wordt betaald. Kijk bijvoorbeeld naar Sanitas of Vitality hierboven. Door uw Apple Watch te koppelen aan hun respectievelijke programma’s wordt u aangemoedigd om een reeks andere informatie te verstrekken (zoals wat u eet).
Kortom, onder het mom van een ludieke opvolging van uw activiteit wordt u in feite het product. Sommige bedrijven waren snel geïnteresseerd in deze nieuwe soort producten: de verzekeringen.

 Enkele voorbeelden van verzekeringsmaatschappijen die hun klanten armbanden of aangesloten producten aanbieden

We gaan geen reclame voor hen maken, maar er zijn veel voorbeelden van verzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk die van deze slimme armbanden gebruik maken, bijvoorbeeld:

 • John Hancock Financial
 • Vitality, een bedrijf waar we in 2016 al een artikel over schreven. Vandaag de dag is het moeilijk om precieze informatie te hebben over het lidmaatschapsprogramma, maar in ons artikel destijds gaven we de kortingen aan die werden toegestaan aan aangesloten armbanddragers.
 • Virgin Pulse welzijnsprogramma (Verizon Media)
 • Sanitas (Zwitsers bedrijf)

Enkele cijfers over slimme armbanden

 • 50 miljoen Amerikanen nemen deel aan een wellnessprogramma waarbij ze worden “uitgenodigd” om een aangesloten armband te dragen
 • 300 £: de jaarlijkse besparing die Vitality UK in 2016beloofde aan zijn aangesloten armbandklanten
 • +1,85%: de nauwkeurigheid van de stappenteller op de armband Tom Go
 • +57,65%: de foutenmarge van de stappenteller op de slimme armband van Healbe GoBe


Risicoverdeling, een steeds utopischer model

Er is één principe dat de grondslag van verzekeringen vormt, namelijk de onderlinge risicoverdeling. Mensen die gezonder zijn, betalen voor degenen die het minder goed hebben. Maar dit model wordt ondermijnd door het streven naar winst. Dit geldt niet alleen in de ziektekostenverzekering.

In het bedrijfsmodel van een verzekeringsmaatschappij kan winst slechts op twee manieren verkregen worden:

 • geen schadevergoeding betalen aan zij die al verzekerd zijn
 • het lidmaatschap weigeren aan zij die het meeste risico lopen

De slimme polsband is een apparaat dat de verzekeraars een ongelooflijk voordeel zal opleveren ten opzichte van de verzekerden. De slimme polsband is een apparaat dat asymmetrie van informatie als nooit tevoren genereert in het voordeel van de verzekeringssector. De toegang tot uw gegevens maakt het in theorie inderdaad mogelijk om een groot aantal gedragingen te modelleren. Ook al staan de autoriteiten niet alles toe op het gebied van gegevensverzameling (zie AVG/GDPR), toch mogen we niet vergeten dat bij gebrek aan een sectorspecifieke regelgeving het principe van stilzwijgende toestemming hoogtij viert. Het aanvinken van de vakjes geeft potentieel zeer uitgebreide rechten aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

De gegevens die door de slimme armbanden worden verzameld, kunnen verzekeraars mogelijk schadevergoedingen weigeren of hun diensten weigeren aan degenen die het grootste risico lopen.


Welk risicogedrag kan worden gedetecteerd via een slimme armband?

Dankzij de slimme polsband heeft de persoon die toegang heeft tot de gegevens (de verzekeraar) buitensporig veel macht over zijn cliënt (de verzekerde). Deze macht is het gevolg van de gegevens en het vermogen om gedragingen op te sporen of risico’s te voorspellen. Hier enkele voorbeelden:

 • Risico van sedentarisme als gevolg van verandering in de mobiliteit van de verzekerde
 • Slaapgerelateerde risico’s (door meting of gewoon het ontwaken)
 • Risico’s in verband met het gewicht
 • Risico in verband met de hartslag
 • Risico op stress (sommige slimme armbanden meten dit)
 • Risico’s in verband met bezochte landen (via de GPS-applicatie)
 • Risico’s in verband met rijden (onmiddellijke snelheidsberekening via de GPS-chip)


De slimme armband genereert een asymmetrie van informatie

Zoals u ziet, zijn er heel wat mogelijkheden om deze gegevens te gaan gebruiken. Door toegang te geven tot uw gegevens stelt de verzekeringnemer zich kwetsbaar op. In de nabije toekomst kunnen we ons zelfs voorstellen dat de armband gebruikt zou kunnen worden in risicobeoordelingsprocedures: om uw premie te berekenen, vraagt de verzekeraar u om gedurende bepaalde tijd een slimme armband. In een artikel uit 2017 (Engelse site) anticipeerde Andrew Boyd op een scenario waarin een verzekeringsmaatschappij zou kunnen weigeren om u te verzekeren op basis van uw slimme gegevens.
De vraag is dus of het systeem “gehackt” kan worden zoals de video aan het begin van dit artikel laat zien. Hier slagen de verzekerden er slechts in om één sensor te “hacken”. Maar zoals we hebben gezien kunnen veranderingen in gedrag en risico’s op verschillende manieren worden gedetecteerd. Lopen kan bijvoorbeeld worden gemeten via het aantal stappen, maar ook door een verandering in de hartslag. Het is dus naïef om te denken dat een verzekeraar op deze manier voor de gek kan worden gehouden.Conclusies

Het is meer dan ooit belangrijk goed te begrijpen wat uw persoonlijke gegevens voor bedrijven betekenen. Voor sommige ervan, zoals verzekeringsmaatschappijen, zullen persoonsgegevens een manier worden om concurrerender te worden omdat ze het risico van hun verzekerden of hun vooruitzichten beter kunnen beoordelen. Door vrijwillig akkoord te gaan met het dragen van een slimme armband geeft u verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld toegang tot gegevens die hen kunnen helpen de kosten te verlagen (door het opsporen van mogelijke betalingsonregelmatigheden) of de inkomsten te verhogen (door het aanpassen van premies op basis van een risico-evaluatie op grond van de waargenomen elementen). Het is essentieel dat mensen zich realiseren dat het dragen van een slimme armband leidt tot een betere onderhandelingspositie voor de verzekeringsmaatschappijen als gevolg van de invoering van informatie-asymmetrie. Voor de goede verstaander!

 

Illustratie afbeeldingen: ShutterstockPosted in big data.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *