3 juli 2023 2144 woorden, 9 min. gelezen

Aanwerving via coöptatie: situatie op de Franse markt [enquête]

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Inleiding In de wereld van rekrutering is coöptatie een essentieel hulpmiddel geworden voor bedrijven die op zoek zijn naar talent. Door de rekruteringstijd te verkorten, kosten te besparen en diversiteit te stimuleren, is coöptatie een integraal onderdeel van de rekruteringsstrategie […]

Inleiding

In de wereld van rekrutering is coöptatie een essentieel hulpmiddel geworden voor bedrijven die op zoek zijn naar talent. Door de rekruteringstijd te verkorten, kosten te besparen en diversiteit te stimuleren, is coöptatie een integraal onderdeel van de rekruteringsstrategie van bedrijven geworden.

Maar ondanks de vele voordelen van deze methode, wordt ze nog steeds te weinig gebruikt en soms verkeerd begrepen. In dit artikel wordt dieper ingegaan op coöptatie en de invloed ervan op de huidige wervingsstrategieën, met een focus op de Franse ervaring.

De informatie waarop dit artikel is gebaseerd komt uit een B2B-enquête (CAWI) onder 500 personeelsmanagers (HRM’s) in Frankrijk.

Coöptatie: 10 belangrijke statistieken

 • 31% van de bedrijven heeft een coöptatieprogramma ingevoerd.
 • 76% van de coöptatieprogramma’s is minder dan 5 jaar oud.
 • 84% van de coöptaties is een reactie op een open vacature.
 • 34% van de bedrijven stelt coöptatie open voor hun klanten en 43% voor de gezinnen van werknemers.
 • 54% van de bedrijven coöptatie heeft opengesteld voor alle functies.
 • 50% van de respondenten ziet coöptatie als een strategisch inclusie-instrument voor bedrijven.
 • 65% van de bedrijven gebruikt een specifieke beheerstool voor coöptatie (ATS of specifieke software).
 • In het onderzoek bedroeg de gemiddelde coöptatiebonus € 774.
 • Coöptatie leidt tot een gemiddelde besparing van € 2.000 per kandidaat
 • 50% van de respondenten koos voor medewerkerstevredenheid als belangrijkste instrument om hun coöptatieprogramma te meten.

Coöptatie gaat verder dan de bedrijfsmuren

La cooptation est un processus de recrutement qui se base généralement sur les recommandations et les références d’employés existants dans une entreprise. Lorsqu’une entreprise utilise la cooptation, elle encourage ses employés à proposer des candidats potentiels pour des postes vacants. Si le candidat recommandé est embauché et réussit dans son rôle, l’employé qui l’a recommandé peut recevoir une récompense, comme une prime ou une reconnaissance spéciale. En résumé, le recrutement par cooptation consiste à faire appel au réseau interne d’une entreprise pour trouver de nouveaux talents, en se basant sur les recommandations de ses propres employés.

Coöptatie, een snelgroeiend instrument sinds COVID

Uit het onderzoek blijkt dat coöptatieprogramma’s relatief recent zijn: 76% is minder dan 5 jaar oud. Bovendien heeft een aanzienlijk aantal bedrijven ze al ingevoerd (31%).

Ondanks deze populariteit blijkt uit het onderzoek ook dat 58% nog geen programma heeft opgezet en 11% het heeft opgegeven. Er zijn veel redenen voor dit gebrek aan acceptatie: gebrek aan middelen, problemen met het meten van de voordelen en kosten die door 32% van de respondenten als onaantrekkelijk worden beschouwd.

Coöptatie gaat verder dan de bedrijfsmuren

Het onderzoek toont ook een interessante trend: steeds meer bedrijven stellen coöptatie open voor hun klanten (34%) en voor de gezinnen van werknemers (43%). Deze openheid duidt op de wens om een uitgebreid en gevarieerd coöptatienetwerk te creëren.

57% van de coöptanten zijn mensen buiten het bedrijf

Medewerkers                        Klanten van het bedrijf                    Familie van medewerkers (partners, etc.)

Vraag: Wie zijn de coöptanten voor uw bedrijf?
Enquête uitgevoerd in mei 2023 door IntoTheMinds. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0. Als u deze grafiek deels of geheel wilt hergebruiken, verwijs dan via link naar https://www.intotheminds.com

Dit komt overeen met het feit dat coöptatie niet in een ‘vacuüm’ wordt gebruikt, maar een beroep doet op alle belanghebbenden rond het bedrijf om effectief te zijn en een pool van competente, gekwalificeerde en relevante kandidaten te verzamelen.

Een andere verrassende statistiek is dat 75% van de HR-managers antwoordde dat ze coöptatie hadden uitgebreid naar hun eigen werknemers voor interne mobiliteitsdoeleinden. Dus zowel coöptanten als gecoöpteerden kunnen al deel uitmaken van het bedrijf.

75% van de HRD’s maakt gebruik van coöptatie voor interne mobiliteit
binnen hun bedrijf

Ja                          Nee

Vraag: Gebruikt u of breidt u coöptatie uit voor de interne mobiliteit van medewerkers (interne werving)?
Enquête uitgevoerd in mei 2023 door IntoTheMinds. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0. Als u deze grafiek deels of geheel wilt hergebruiken, verwijs dan via link naar https://www.intotheminds.com

Een laatste, minder verrassend, punt is dat 84% van de HRM’s zegt dat coöptatie plaatsvindt als reactie op een openstaande vacature. Het coöpteren van een kennis werkt dus alleen als er een behoefte in het bedrijf is vastgesteld en er een vacature openstaat.

3/4 van de coöptatieprogramma’s werkt niet met spontane sollicitaties

Als antwoord op een open vacature                     Spontaan

Vraag: Hoe omschrijft u uw coöptatieprogramma?
Enquête uitgevoerd in mei 2023 door IntoTheMinds. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0. Als u deze grafiek deels of geheel wilt hergebruiken, verwijs dan via link naar https://www.intotheminds.com

Coöptatie: een opportuniteit voor alle functies

Wat coöptatie betreft, is er veel variatie. 55% van de respondenten zegt dat alle functies beschikbaar zijn voor coöptatie.

55% van de HRM’s heeft het coöptatieprogramma opengesteld voor alle functies

  Ja nee

Vraag: Is coöptatie opengesteld voor alle openstaande functies in uw bedrijf?
Enquête uitgevoerd in mei 2023 door IntoTheMinds. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0. Als u deze grafiek deels of geheel wilt hergebruiken, verwijs dan via link naar https://www.intotheminds.com

Wat de functieprofielen betreft, blijkt uit de enquête dat bedrijven zich vooral richten op financiële en marketing/communicatieprofielen, maar ook op HR- en verkoopprofielen. In dit opzicht worden IT-profielen, die als schaars worden beschouwd, grotendeels over het hoofd gezien door coöptatieprogramma’s (10%).

 

Coöptatieprogramma’s richten zich voornamelijk naar financiële en marketing/communicatieprofielen

     • Financieel profiel
     • Marketing/Communicatieprofiel
     • Commercieel profiel
     • HR/Juridisch profiel
     • Industrieel    profiel
     • IT- profiel
     • Aankoopprofiel

Vraag: Welke profielen staan opengesteld in uw coöptatieprogramma?
Enquête uitgevoerd in mei 2023 door IntoTheMinds. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0. Als u deze grafiek deels of geheel wilt hergebruiken, verwijs dan via link naar https://www.intotheminds.com

Beloon deze werknemers om de wervingskosten te versnellen en te verlagen

De gemiddelde coöptatiepremie bedraagt € 774
Mediaanwaarde      Gemiddelde waarde

Vraag: Hoeveel bedragen de premies in uw bedrijf? In €
Enquête uitgevoerd in mei 2023 door IntoTheMinds. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0. Als u deze grafiek deels of geheel wilt hergebruiken, verwijs dan via link naar https://www.intotheminds.com

Financiële beloning is een belangrijk instrument in het coöptatieproces. Volgens de gegevens bedraagt de gemiddelde coöptatiebonus € 774. Bedrijven zijn gewend om sterke prikkels te geven voor coöptatie, met een wervingsbonus en een bonus voor profielen met een tekort. De bonusbedragen zijn het hoogst voor aankoop- en marketingprofielen, wat aangeeft dat daar coöptatie het meest gewaardeerd wordt.

De beste combinatie voor bonussen:

 • Wervingsbonus = € 325
 • Bonus aan het einde van de proefperiode = € 400
 • Bonus voor tekortprofiel = € 350

In totaal van ongeveer € 1.000 per coöptant.

We wijzen er wel op dat bonussen niet de enige incentives zijn waarover bedrijven kunnen beschikken. Volgens ons onderzoek zijn extra vakantiedagen de meest gebruikte stimulans voor HR-managers (55%). Andere middelen zijn speciale gelegenheden (bijv. restaurants) en publieke dankbetuigingen!

Vakantiedagen en premies, de belangrijkste incentives in coöptatieprogramma’s

    • Extra vakantiedagen
    • Bonus/premies
    • Bevoorrecht moment tussen gecoöpteerden en coöptanten/werknemers
    • Cadeaus, voordelen in natura
     Geen beloning/geschenken …

Vraag: Hoe kiest u ervoor uw coöptanten te belonen?
Enquête uitgevoerd in mei 2023 door IntoTheMinds. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0. Als u deze grafiek deels of geheel wilt hergebruiken, verwijs dan via link naar https://www.intotheminds.com

Ondanks deze relatief hoge prikkels is 85% van de bedrijven het erover eens dat coöptatie de minst dure vorm van werving is, met een gemiddelde besparing van € 2.000 per kandidaat. De gemiddelde besparing per gecoöpteerde kandidaat is ongeveer € 1.000. Bovendien is 80% van de bedrijven het ermee eens dat coöptatie de snelste manier van werven is.

Coöptatie, een gemiddelde besparing van € 2.000 per kandidaat

     • Zonder coöptatie
     • Met coöptatie

Vraag: Wat is volgens u de gemiddelde kostprijs van een werving?
Enquête uitgevoerd in mei 2023 door IntoTheMinds. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0. Als u deze grafiek deels of geheel wilt hergebruiken, verwijs dan via link naar https://www.intotheminds.com

Het belang van uitvoering om het momentum van coöptatie te behouden

Het uitvoeren van het coöptatieprogramma is essentieel om de betrokkenheid van werknemers te behouden. 50% van de ondervraagde HR-managers voert het coöptatieprogramma op kwartaalbasis uit, via de carrièresite van het bedrijf (46%) en via het bedrijfsintranet (45%).

Voor het beheer gaf 65% van de respondenten aan dat ze een specifieke tool voor coöptatiebeheer hadden aangeschaft (Linkeys, Keycoopt-systeem, Trusty, enz.). Uit dit cijfer blijkt het toenemende belang van technologie in het coöptatieproces en het opvallende gebrek aan interne middelen om dit programma in bedrijven te beheren.

Interessant is dat 49% van de respondenten ook gebruik maakt van coöptatienetwerken, wat de trend aantoont dat bedrijven over een uitgebreid coöptatienetwerk beschikken.

De belangrijkste doelstellingen van HRM: diversiteit en werknemerstevredenheid

Bijna 50% van de respondenten koos voor werving via coöptatie om de tevredenheid van de werknemers te verbeteren en de kosten en tijd van werving te verminderen.

Voor meer dan 80% van de HRM’s zijn IT-tools essentieel voor het opzetten van een coöptatieprogramma

Via coöptatietools                 Via netwerken van coöptanten         Via onze ATS-module         Op traditionele wijze

Vraag: Hoe beheert u uw coöptatieprogramma nu?
Enquête uitgevoerd in mei 2023 door IntoTheMinds. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0. Als u deze grafiek deels of geheel wilt hergebruiken, verwijs dan via link naar https://www.intotheminds.com

Volgens een onderzoek van QAPA (2019) worden deze twee factoren ook het meest genoemd. Vooral het verkorten van de wervingstijd staat op de eerste plaats, op de voet gevolgd door het verlagen van de kosten.

Een ander opvallend kenmerk in ons onderzoek is  dat “meer diversiteit” op hetzelfde niveau wordt aangehaald als “kostenreductie”. Het lijkt er dus op dat coöptatie voor bedrijven een strategisch element van inclusie is, dat het mogelijk maakt om een diversiteit aan talent binnen teams te bevorderen.

Het lijkt erop dat de resultaten van onze enquête de huidige studies over dit onderwerp tegenspreken. Volgens Payscale (2017) is 44% van de aanbevolen personen een blanke man, tegenover slechts 22% van de blanke vrouwen. Mannen van kleur en vrouwen van kleur hebben respectievelijk 26% en 35% minder kans om aanbevolen te worden.

Hoge mate van tevredenheid en een snelle return on investment

Bij bedrijven die de sprong gewaagd hebben, wordt coöptatie goed onthaald door HR-managers, met een NPS van 19* en bijna 32% gunstige meningen. Het tevredenheidspercentage is 78%.

Dit is niet verwonderlijk, aangezien het onderzoek ook aantoont dat de invoering van een coöptatieprogramma gepaard gaat met een zeer snelle return on investment. Bijna 50% van de personeelsmanagers zei dat zij in minder dan 6 maanden een bevredigend rendement op hun investering hadden behaald.

Stimulans voor coöptatie: werknemerstevredenheid en kortere aanwervingstijd

    • Hogere tevredenheid medewerkers
    • Kortere aanwervingsduur
    • Kostenreductie
    • Meest relevante kandidaten
    • Meer diversiteit
    • Gunstige effecten voor employer brand
    • Alternatieve vergoeding werknemers
Vraag: Binnen hoeveel tijd biedt het coöptatieprogramma voldoende return on investment?
Enquête uitgevoerd in mei 2023 door IntoTheMinds. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0. Als u deze grafiek deels of geheel wilt hergebruiken, verwijs dan via link naar https://www.intotheminds.com

Een ander bewijs van de effectiviteit van coöptatie is het percentage aanwervingen dat met behulp van dit instrument wordt gedaan! 43% van de onderzochte bedrijven slaagde erin om tussen 31% en 50% van hun werknemers aan te werven via coöptatie! Als u bedenkt dat ditzelfde hulpmiddel bijna € 2.000 per aanwerving kan besparen, is het duidelijk dat dit instrument HR-afdelingen tevreden kan stellen!

Vraag: Hoeveel bedraagt het aantal wervingen via coöptatie?
Enquête uitgevoerd in mei 2023 door IntoTheMinds. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0. Als u deze grafiek deels of geheel wilt hergebruiken, verwijs dan via link naar https://www.intotheminds.com

Conclusie: de toekomst voor coöptatie oogt mooi

Al met al zijn de vooruitzichten voor coöptatie veelbelovend. Met 96% van de bedrijven die van plan zijn om in de komende 12 maanden een programma op te zetten, zal coöptatie een centraal element van wervingsstrategieën worden.

Er blijven echter uitdagingen. Hoewel coöptatieprogramma’s relatief jong zijn, met meer dan 70% van deze programma’s die minder dan 5 jaar oud zijn, hebben veel bedrijven (58%) nog steeds geen coöptatieprogramma opgezet. Nog verontrustender is dat 11% van de bedrijven hun coöptatieprogramma heeft stopgezet, vaak door een gebrek aan tastbare resultaten.

Daarnaast blijft het moeilijk om de kosten en baten van coöptatie te meten. 32% van de respondenten gaf aan dat de kosten/voordelen niet interessant genoeg waren en ook moeilijk te meten. Dit wijst erop dat er meer inspanningen nodig zijn om effectieve meetinstrumenten te ontwikkelen en meer bedrijven te overtuigen van het nut van coöptatie.

Ondanks deze uitdagingen biedt coöptatie veel voordelen. Het vermindert niet alleen de rekruteringstijd en de bijbehorende kosten, maar bevordert ook de tevredenheid van werknemers en de diversiteit binnen teams. Bovendien draagt coöptatie bij tot de vorming van een uitgebreid netwerk van medewerkers, wat de aanwerving en interne mobiliteit bevordert.

We kunnen besluiten da coöptatie, hoewel het nog in ontwikkeling is, onmiskenbaar het potentieel heeft om wervingspraktijken te veranderen. Door coöptatie in hun wervingsstrategie te integreren, kunnen bedrijven niet alleen hun wervingsprocessen optimaliseren, maar ook hun merknaam versterken en een cultuur van inclusie en diversiteit bevorderen.Posted in Onderzoek, Recherche.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *