Verdien geld door onze enquêtes te beantwoorden

Schrijf u nu uit !
De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

Naarmate hun leeftijd worden ondernemers minder zelfverzekerd, maar wel bedachtzamer

Wat is het effect van leeftijd op de ondernemingsdynamiek? IntoTheMinds voerde een onderzoek uit bij 840 ondernemers over heel Europa. Het doel was te begrijpen hoe leeftijd van invloed is op het opstarten van het bedrijf en het vertrouwen van de ondernemer. De resultaten bevestigen sommige inzichten, maar zijn in vele opzichten ook verrassend. Ze bevestigen tevens dat het beleid ter ondersteuning van ondernemerschap moet worden aangepast aan de leeftijd van de ondernemer.

Deze studie vormt een aanvulling op onze studie over de effecten van Covid-19 op de oprichting van bedrijven en vrouwelijk ondernemerschap.

Conclusies in het kort

  • Het vertrouwen van ondernemers in de toekomst neemt af met de leeftijd. 64% van de ondernemers tussen 18 en 25 jaar heeft vertrouwen of zeer veel vertrouwen, vergeleken met 54% bij 55- tot 65-jarigen.
  • Naarmate men ouder wordt, neemt het vertrouwen in het welslagen van de eigen zaak af. Jongere ondernemers hebben 20 punten meer vertrouwen in hun succes dan hun ouders.
  • Naarmate de leeftijd van de ondernemer toeneemt, neemt de kans op particuliere financiële steun toe
  • Ondernemers tussen 55 en 65 jaar hebben vier keer meer kans op particuliere financiële steun van meer dan 50.000 euro dan ondernemers tussen 18 en 25 jaar.
  • Hoe ouder je wordt, hoe rijper je bedrijfsidee wordt. Slechts 35,7% van de 55-65-jarigen startte binnen 6 maanden met hun bedrijf, tegenover 53,3% van de 18-25-jarigen.
  • Logischerwijs neemt met het stijgen van de leeftijd ook de waarschijnlijkheid toe dat al een bedrijf is gestart. Slechts 5,9 pond van de 18- tot 25-jarigen is al een bedrijf begonnen, tegen 23% van de 46- tot 55-jarigen.
  • Hoe ouder de ondernemer, hoe meer hij/zij alleen onderneemt.
  • Ongeveer 3/4 van alle ondernemers, van alle leeftijden, start op eigen houtje.
  • Leeftijd heeft geen invloed op ondernemerschap.

Inhoud

 


Inleiding

Het starten van een bedrijf is geen gemakkelijke taak. Afgezien van het idee, zijn er veel aspecten om te overwegen. De ondernemer moet bij de start over veel talenten beschikken en een zekere karaktersterkte bezitten om de hindernissen te overwinnen. Ondernemers hebben het vaak over veerkracht.

In deze studie analyseren wij hoe leeftijd van invloed is op de belangrijkste beslissingen van ondernemers: wanneer en met wie te beginnen, hoe te financieren, en hoe met onzekerheid om te gaan.

Welke invloed heeft de leeftijd van de ondernemer op het opstarten van de onderneming?

De eerste les van onze studie is dat het “overgaan tot actie” vertraagt met de leeftijd van de ondernemer. Met andere woorden, de tijd die verstrijkt tussen het bedrijfsidee en de daadwerkelijke oprichting van de onderneming neemt toe met de leeftijd van de ondernemer.

Terwijl 53,3% van de ondernemers tussen 18 en 25 jaar in minder dan 6 maanden een bedrijf opstarten, doet slechts 35,7% van de ondernemers tussen 56 en 65 jaar dit. Met het ouder worden lijken ondernemers hun ongeduld beter te kunnen beheersen.

temps écoulé entre l'idée de business et la création de l'entreprise en fonction de l'âge de l'entrepreneurHoeveel tijd verstrijkt er tussen het idee om een onderneming op te richten en de oprichting zelf
< 4 jaar    2-4 jaar    1-2 jaar    6 maanden -1 jaar   < 6 maanden

Oudere ondernemers hebben noodzakelijkerwijs meer ervaring, hetgeen tot uiting komt in het dalende percentage nieuwe ondernemers. Terwijl 23% van de 46-55-jarigen al een bedrijf is begonnen, heeft slechts 5,9% van de 18-25-jarigen dat gedaan.

pourcentage de néo-entrepreneurs en fonction de l'âge du créateur d'entreprise

Is dit de eerste onderneming die u opricht?
Ja            Nee

Een ander verrassend resultaat betreft het aantal medeoprichters. Het tijdperk van de ondernemer lijkt ondernemers aan te moedigen zich niet met anderen te omringen. Het aandeel van alleen startende ondernemers neemt namelijk langzaam toe met de leeftijd: 83,3% van de 65-plussers en 74,1% van de 18- tot 25-jarigen.

Als we de 65-plussers buiten beschouwing laten, zien we dat het aandeel van “solo ondernemers” relatief stabiel is. Ongeveer 3/4 van de ondernemers beginnen hun eigen bedrijf.

nombre de cofondateurs en fonction de l'âge du créateur d'entreprise

Hoeveel personen staan aan de basis van de oprichting van de onderneming? (Vennoten)


Het vertrouwen van de ondernemer hangt af van de leeftijd

Hoewel de ondernemingsgeest niet gevoelig is voor leeftijd, kan hetzelfde niet worden gezegd van vertrouwen. Uit de resultaten blijkt dat zowel het vertrouwen in de toekomst als het vertrouwen in het eigen succes afnemen met de leeftijd van de ondernemer.

Terwijl 63,7% van de 18- tot 25-jarigen vertrouwen of zeer veel vertrouwen in de toekomst heeft, daalt dit cijfer tot 53,5% onder 55- tot 65-jarigen. Onderstaande grafiek laat zien hoe het vertrouwen in de toekomst geleidelijk afbrokkelt naarmate men ouder wordt.

Hoeveel vertrouwen heeft u in de toekomst?

confiance des créateurs d'entreprises dans l'avenir en fonction de leur âge

Veel vertrouwen                                                                                                                        Geen vertrouwen

Nog verrassender is dat hetzelfde geldt voor het vertrouwen in eigen succes. Ook hier zijn er aanzienlijke verschillen tussen de jongste en de oudste ondernemers. Bijna 75% van de ondernemers tussen 18 en 25 jaar heeft vertrouwen in hun kansen op succes, vergeleken met slechts 53,5% van de 56-65-jarigen. Dit betekent dat 20 punten zijn verdampt.


Hoeveel vertrouwen heeft u in de toekomst?

confiance du créateur d'entreprise dans la réussite de sa startup en fonction de son âge

Privéfinanciering neemt toe met de leeftijd van de ondernemer

Het laatste aspect dat we hebben geanalyseerd, is dat van de particuliere financiering naar gelang van de leeftijd van de ondernemer.

Enerzijds kan worden vastgesteld dat het percentage ondernemers dat een beroep doet op particuliere financiering (vrienden, familie, banken, particuliere investeerders) afneemt met de leeftijd. Zo hebben ondernemers tussen 56 en 65 jaar half zo vaak toegang tot particuliere financiering als hun jongere broers en zussen tussen 18 en 65 jaar.

porcentage de créateurs d'entreprise recevant un soutien financier privé

Ontving u privéfinanciering bij de oprichting van uw bedrijf (bank, vrienden, familie, investeerders)?
Ja            Nee

Anderzijds nemen de toegewezen bedragen toe met de leeftijd van de ondernemer. Zo hebben 56- tot 65-jarigen onder de ondervraagde ondernemers bijna vijf keer meer kans dan 18- tot 25-jarigen om een financiering van meer dan 50 000 euro te krijgen.

montant financement privé aux créateurs d'entreprises en fonction de leur âge

Hoeveel privéfinanciering ontving u?

Conclusie

Deze studie toont duidelijk aan dat de leeftijd van de ondernemer verschillende effecten heeft. Deze komen tot uiting in de keuzes die worden gemaakt met betrekking tot het opstarten van de structuur, of in de gemoedstoestand van de ondernemer. De effecten zijn in dit stadium slechts correlaties, maar we kunnen toch enkele hypothesen naar voren brengen.

De “tragere” start van de bedrijfsactiviteit bij oudere ondernemers lijkt volgens ons verband te houden met ervaring. Een rijpere persoon zal zijn of haar opwinding beter kunnen temperen en zorgvuldiger nadenken. Hun ervaring uit het verleden (vooral met het opstarten van bedrijven) getuigt van een voorzichtig realisme dat tot uiting komt in hun vertrouwen. De jonge, minder ervaren ondernemer ziet nog niet in welke moeilijkheden hem te wachten staan en is enthousiaster.

Ervaring vergroot ook de financiële middelen, hetgeen kan verklaren waarom minder vaak een beroep wordt gedaan op particuliere financiering. Anderzijds zal een oudere ondernemer, wanneer particuliere financiering nodig is, waarschijnlijk minder moeite hebben om grotere bedragen te verkrijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Pierre-Nicolas is de directeur van de marketing agentschap IntoTheMinds. Hij heeft speciaal interesse voor e-commerce, retail, HoReCa en supply-chain projecten. Hij is ook een onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt ook als coach voor meerde publieke organisaties. Hij verwelkomt Linkedin uitnodigingen : gelieve gewoon een paar woorden toe te voegen en uit te leggen waarom U wilt connecteren.

Share This Post On

Submit a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *