24 januari 2022 973 woorden, 4 min. gelezen Laatste update : 15 maart 2022

Markt voor nieuwe auto’s: analyse en oorsprong van een ongekende crisis

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
De markt voor nieuwe auto’s verkeert in een crisis. De verkoop is in 2021 verder gedaald en bedroeg 25% ten opzichte van 2019. De automobielsector is een van de enige sectoren die niet wist te profiteren van het economisch herstel […]

De markt voor nieuwe auto’s verkeert in een crisis. De verkoop is in 2021 verder gedaald en bedroeg 25% ten opzichte van 2019. De automobielsector is een van de enige sectoren die niet wist te profiteren van het economisch herstel na COVID. Vier factoren verklaren deze ongekende situatie. Aan de hand van een analyse tonen we aan hoe deze met elkaar verband houden en welke vicieuze cirkel zij voeden. We kijken ook naar de toekomst met de vooruitzichten voor deze markt tegen 2023.

Als u maar 30 seconden heeft

De crisis op de markt voor nieuwe auto’s is het gevolg van een combinatie van 4 factoren:

 • Verstoring van productielijnen
 • Crisis van halfgeleiders en compromissen die leiden tot een aanbodtekort
 • verlies van koopkracht als gevolg van inflatie en gestegen tweedehands prijzen
 • versnelde overgang naar elektrisch door beperkingen en staatssteun

Deze vier factoren houden zichzelf in stand en creëren een zeer gevaarlijke spiraal voor de markt. De markt evolueert met plotse schokken die alle belanghebbenden verontrusten.

Wij zien nog 3 andere factoren die kunnen bijdragen tot de geleidelijke deblokkering van de situatie:

 • De besparingen van de huishoudens in 2020-2021 zullen worden gebruikt onder druk van een knagende inflatie en een groot vertrouwen in de toekomst
 • De productielijnen zullen geleidelijk weer op kruissnelheid komen naarmate het risico van een pandemie verdwijnt
 • De natuurlijke grenzen van de halfgeleiderwinning moeten de voorkeur geven aan thermische modellen, die minder chip-intensief zijn

Factor 1: stillegging van de productielijnen

De situatie van de automobielmarkt in 2022 is in de eerste plaats het gevolg van de stillegging van de productielijnen in 2020 als gevolg van de lockdowns. Deze gebeurtenis, die zijn weerga in de recente geschiedenis niet kent, toont de broosheid aan van het door de automobielindustrie gevolgde “Just In Time”-model (JIT). Het JIT-model is als een uitgerekt elastiek dat gebroken is en veel moeilijker te herstellen blijkt dan verwacht.

Nu de voorraden het laagst zijn en de levertijden soms meer dan een jaar bedragen, wenden de consumenten zich van de nieuwe markt af en nemen zij hun toevlucht tot tweedehands producten. Het gevolg is een stijging van de tweedehands prijzen. Alle landen zijn getroffen: +56% in Ierland (Engelse site) en gemiddelde prijs voor tweedehands voertuigen in de Verenigde Staten van bijna $ 30.000 (Engelse site).

De krankzinnige cijfers van een automarkt in crisis

 • 1,66 miljoen nieuwe auto’s geregistreerd in Frankrijk in 2021, vergeleken met 1,65 miljoen in 2020 en 2,21 miljoen in 2019
 • -25,5% van de inschrijvingen van nieuwe auto’s tussen 2019 en 2021 in Frankrijk, -22,8% in Italië (Italiaanse site)
 • In Duitsland is het aantal inschrijvingen van nieuwe auto’s gedaald met 19% in 2020 (Duitse site) gedaald en tussen 2021 en 2020 met nog eens 8%. (Duitse site)
 • Licht herstel in 2021 ten opzichte van 2020 voor Italië (+8,6%), Spanje (+3,8%) en Frankrijk (+2,5%) (Bron: ACEA [Engelse site])
 • Afstand van fossiele brandstoffen. Aandeel elektriciteit bereikt 20,3% in Duitsland (november 2021)

Factor 2: crisis in halfgeleiders

De crisis in halfgeleiders houdt gedeeltelijk verband met het stilleggen van productielijnen. De plotselinge stopzetting en vervolgens de plotselinge hervatting van de productie veroorzaakten een sterke verstoring van het evenwicht in de vraag naar halfgeleiders. De pandemie versnelde vervolgens de digitale transitie, die zich manifesteerde als een concurrerende trend voor het verbruik in halfgeleiders. De schok aan de vraagzijde was derhalve tweeledig.

Er moesten compromissen worden gesloten. Ten eerste door de halfgeleiderfabrikanten die moesten kiezen aan wie te leveren. Vervolgens door de autofabrikanten die moesten besluiten de onderdelen te reserveren voor de modellen met een hogere toegevoegde waarde.

In de komende maanden zullen elektrische auto’s vooral te maken krijgen met de beschikbaarheid van halfgeleiders, omdat deze zeer chip-intensief zijn.


Factor 3: verlies van koopkracht

De inflatie is het hoogst en het verlies aan koopkracht heeft de wens van de gezinnen om een nieuwe auto te kopen, doen dalen. Bij de particulieren is een zekere afwachtende houding te zien. In 2021 daalde in Frankrijk het aandeel van de verkoop aan particulieren met 4 procent (43% van de inschrijvingen tegenover 47% een jaar eerder).

De ongebreidelde inflatie zal niet verdwijnen in 2022. In de VS dragen de prijzen van tweedehands auto’s 1 procentpunt bij tot deze inflatie (Engelse site), terwijl het effect voorheen nul was.


Factor 4: overgang naar elektrisch

De overgang naar elektrische auto’s is nu in volle gang. De versnelling van deze overgang is waarschijnlijk sterker geweest dan verwacht. Tussen 2020 en 2021 is de verkoop van elektrische voertuigen met 64% gestegen, gesteund door overheidssubsidies en een steeds restrictievere regelgeving (lage-emissiezones, bijvoorbeeld). Met inbegrip van plug-in hybrides vertegenwoordigt de elektrische markt 20,9% van de verkoop in Europa.

ventes de voitures électriques en Europe en 2021

Cijfers van Dr. Pierre-Nicolas Schwab, IntoTheMinds
Copyright: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
Wenst u deze cijfers te hergebruiken, gelieve een link te leggen naar https://www.intotheminds.com

Deze ‘opgepookte’ rage naar elektrische auto’s doet de verbrandingsmotor ouderwets lijken en draagt bij tot een daling van de verkoop. Het overmatige gebruik van halfgeleiders in elektrische modellen maakt hun levertijd nog langer (tot 18 maanden voor een BMW i3). De afwachtende houding van de individuele consument wordt dus nog versterkt. Het is een vicieuze cirkel.

Land Aantal 100% elektrische auto’s verkocht in 2021 Percentage elektrische auto’s in de totale verkoop van nieuwe auto’s in 2021
Noorwegen 113700 64,7%
Nederland 64000 19,8%
Zweden 57500 19,1%
Oostenrijk 33500 13,9%
Duitsland 356000 13,6%
Denemarken 24900 13,5%
Zwitserland 31800 13,3%
Verenigd Koninkrijk 190700 11,6%
Luxemburg 4600 10,5%
Finland 10100 10,3%
Frankrijk 162100 9,8%
Portugal 13300 9%
Ierland 8700 8,3%
België 22800 6%
Italië 67500 4,6%
Spanje 23700 2,8%
Griekenland 2300 2,2%

Tekenen van hoop voor autofabrikanten

In Europa heeft de COVID-crisis geleid tot een overschot aan spaargeld, gevoed door angst voor de toekomst. Deze tendens om meer te sparen dan gewoonlijk is sinds het derde kwartaal van 2021 vertraagd. De Fransen hebben bijvoorbeeld 22 miljard euro bespaard tussen april en juni 2021, en 6 miljard tussen juli en september 2021.

Het vertrouwen van de consument is sinds juni 2021 op een goed niveau gebleven. In Frankrijk steeg het in december 2021.(Franse site). Ondanks de inflatie wordt het consumentenvertrouwen dus ondersteund door de goede economische vooruitzichten en de algemene daling van de werkloosheid (3,9% in de VS). Volledige werkgelegenheid is in zicht.

Het samenvallen van deze overtollige besparingen, de goede economische vooruitzichten en de schaarste aan grondstoffen voor elektrische auto’s zou dus kunnen leiden tot een versoepeling van de markt in 2023.Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *