24 juni 2020 1587 woorden, 7 min. gelezen Laatste update : 6 november 2023

Elektrische voertuigen: markt, verkoop, Covid-19

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Autofabrikanten schakelen over op de productie van elektrische voertuigen, die een steeds groter marktaandeel halen. Hoe reageert de Europese auto-industrie op de Chinese en Amerikaanse reuzen (om alleen maar Tesla te noemen)? In dit artikel beschrijven we de Europese markt, […]

Autofabrikanten schakelen over op de productie van elektrische voertuigen, die een steeds groter marktaandeel halen. Hoe reageert de Europese auto-industrie op de Chinese en Amerikaanse reuzen (om alleen maar Tesla te noemen)?
In dit artikel beschrijven we de Europese markt, de remmen op de groei van de verkoop van elektrische voertuigen en vooral de gevolgen van de Covid-19-crisis.

Samenvatting

Kerncijfers voor de markt voor elektrische auto’s

 • > 1 miljoen elektrische auto’s (elektrisch of hybride) wereldwijd verkocht in 2018
 • 30% de waarde van de batterij in verhouding tot het geheel van een elektrisch voertuig
 • 100.000 oplaadstations in Frankrijk tegen 2022
 • € 1,8 miljard is het openbare bedrag dat wordt besteed aan de oprichting van een Frans-Duitse accubouwindustrie.
 • Volkswagen Groep investeert de komende 3 jaar € 40 miljard in elektriciteit.
 • +25% CO2-emissies gemeten volgens de nieuwe WLTP-homologatienorm voor voertuigen
 • 1,18% van het Belgische wagenpark bestaat uit elektrische en hybride wagens.
 • > 400.000 inschrijvingen van elektrische voertuigen in Europa

Impact van Covid-19 op de markt

Door de nieuwe WLTP-standaard (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test), het stilliggen van vergaderingen en autoshows tijdens de quarantaine is de auto-industrie er slecht aan toe. De gevolgen van de nieuwe WLTP-norm hebben immers gevolgen voor de CO2-emissiemetingen en dus voor de malus en belastingen, vooral voor bedrijfswagens. Vooral de professionelen worden dus in het bijzonder getroffen door deze nieuwe maatregelen en de fiscale gevolgen ervan, waardoor zij de Covid-19-crisis niet gemakkelijker kunnen doorstaan.

Net als bij voertuigen met een verbrandingsmotor zien we bij elektrische voertuigen een aanzienlijke daling van het registratiepercentage. In maart 2020 zijn de aankopen van bedrijfsauto’s met bijna 64% gedaald ten opzichte van maart 2019. De sluiting van autobedrijven, het uitstellen van beurzen, enz. hebben uiteraard een sterke impact op de verkoop aan zowel particulieren als bedrijven. In Frankrijk worden meer dan ¼ nieuwe auto’s verkocht aan professionals, bedrijven of organisaties.

Waarom elektrische auto’s: CO2-beperkingen

De nieuwe CO2-normen op Europees niveau, die als cruciaal voor het klimaat worden beschouwd, schudden de automarkt dooreen.
Deze door de Raad van de Europese Unie goedgekeurde normen bepalen dat nieuwe auto’s en bestelwagens vanaf 2030 gemiddeld 37,5% en 31% minder CO2 mogen uitstoten dan in 2021.
In de periode 2025/2029 zal de uitstoot met 15% moeten dalen. Deze inspanning zal worden verdeeld over de fabrikanten op basis van de gemiddelde massa van hun wagenpark.
Bovendien worden de metingen van de CO2-uitstoot herzien om de huidige smaak te weerspiegelen, maar vooral om de realiteit van de dag weer te geven. De NEDC-proeven (New European Driving Cycle) van de jaren tachtig zijn door de Europese Unie herzien om beter aan te sluiten bij de nieuwe rij- en verkeersomstandigheden en de technologische vooruitgang. Er zijn nieuwe tests van kracht: de WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test) en er zijn beperkingen voor nieuwe voertuigen die moeten worden verkocht met een uitstoot van minder dan 95 g/km (CAFE-normen: Corporate Average Fuel Economy) in 2020. Het niet naleven van deze regel zou leiden tot zware boetes voor de autofabrikanten. Dit zou voldoende zijn om de betreffende fabrikanten in regel te krijgen en de meeste van hen hebben daar overigens al ruimschoots op geanticipeerd.

Le WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test)

De automobielindustrie moet voldoen aan deze nieuwe reeks homologatietests voor voertuigen, die tot doel hebben de volgende punten doeltreffender en realistischer te beoordelen:

 • brandstofverbruik
 • CO2-uitstoot
 • vervuilende uitstoot
 • waarden van het energieverbruik voor de aandrijfsystemen op basis van reciprociteit

Deze reeks tests vervangt de NEDC-tests, die gebaseerd waren op hypothetische en vooral theoretische wegomstandigheden die niet – of in ieder geval niet meer – met de werkelijkheid overeenkomen. De WLTP heeft daarom als doel deze gegevens te analyseren op basis van de reële ervaringen op de weg en op basis van talrijke criteria:

 • snelheid: laag, gemiddeld, hoog, zeer hoog
 • rijden in fasen: stoppen, versnellen, remmen
 • het model: van het zuinigste tot het minst zuinige

Het doel is om een reeks tests aan te bieden die wereldwijd kunnen worden gebruikt om ze te standaardiseren en iedereen te helpen ze te begrijpen.

Deze nieuwe norm, die is gedefinieerd om meer in overeenstemming te zijn met de werkelijke toestand van de wegen, verhoogt de CO2-data (gemiddeld +25%). Le Figaro legt uit dat de fiscale gevolgen aanzienlijk zijn, met name voor professionals, aangezien de malus en de belasting op bedrijfsauto’s (TVS) worden beïnvloed, die “20% van de kosten van het gebruik van een bedrijfsvoertuig vertegenwoordigt”, vergeleken met 13% voor brandstof. De bonussen worden herzien en zullen worden toegekend aan voertuigen die minder dan 20g CO2 uitstoten (elektrische voertuigen) en zullen worden gehalveerd, van € 6.000 tot 3.000.

Veel spelers in de automobielindustrie hebben dit begrepen: om onder de drempels voor CO2-uitstoot te blijven, is elektriciteit koning. Bovendien hebben de verschillende steden in Europa ook hun eigen regelgeving op het gebied van CO2-uitstoot opgelegd. In Frankrijk kunnen chauffeurs met een sticker al dan niet toegang krijgen tot bepaalde zones, afhankelijk van de vervuiling. Zowel in België als in Duitsland nemen veel steden “lage-emissiezones” in gebruik, met beperkingen die variëren van enkele van de meest vervuilende modellen tot een rijverbod voor niet-ingezetenen.De Europese markt van elektrische wagens

Op Europees niveau heeft de Europese vereniging van autofabrikanten (ACEA, Engelse site) de distributie van brandstoffen voor personenauto’s voor 2019 samengesteld:

Nieuwe personenwagens (Europa, 2019). 59% benzine, 31% diesel, 6% hybride, 3% elektrisch

Ter vergelijking: nieuwe personenauto’s die in 2018 werden geregistreerd, waren voor 57% uitgerust met een benzinemotor tegenover 36% met een dieselmotor. Europeanen kopen steeds minder dieselauto’s en schakelen over op benzinemotoren. Hybriden nemen ook toe van 4% in 2018 tot 6% in 2019. Lichte groei ook voor elektrische voertuigen (2% in 2018 tegenover 3% van de markt in 2019).

Als we de verkoop aan particulieren in Frankrijk in 2019 vergelijken met de registratie van nieuwe auto’s in België in 2019, dan zien we een soortgelijke trend: de consument geeft de voorkeur aan benzineverbrandingsmotoren en schakelt almaar vaker over op elektrische auto’s.

Personenswagens 2019. Frankrijk: 58% benzine, 34% diesel, 6% hybride, 2% elektrisch. België: 53% benzine, 39% diesel, 5% hybride, 2% elektrisch

China en de Verenigde Staten zijn wereldwijd de twee landen met het grootste aanbod aan elektrische auto’s.
In Nederland zijn elektrische auto’s goed voor bijna 8% van het marktaandeel, met een groei van +122% tussen de eerste helft van 2018 en de eerste helft van 2019.

Aanbod aan elektrische auto's

Duitsland, dat op het gebied van de elektrificatie van voertuigen altijd achterop liep tegenover de mondiale en Europese spelers, stijgt in de eerste helft van 2019 met een omzet van +41% ten opzichte van de eerste helft van 2018. Volkswagen Groep is nu inderdaad echt gestart met de elektrische industrie. Audi laat in zijn fabriek in Brussel batterijen produceren met als doel de overgang te starten en te concurreren met marktspelers die grotendeels hebben geanticipeerd op hun overstap naar elektrische voertuigen, zoals Tesla, Renault, Nissan…
In Frankrijk bedroeg het aandeel van de verkochte elektrische voertuigen in het eerste kwartaal van 2019 7% tegenover 17% begin 2020.Batterijen: de zenuw van de elektriciteit

Terwijl de Aziatische markt de nummer één blijft op het gebied van batterijen, probeert ook Europa zijn plaats in te nemen. Met name de verschillende groepen in de automobielindustrie doen grote investeringen in R&D om hun geëlektrificeerde aanbod (elektrische en hybride voertuigen) uit te breiden. Ook de regeringen (vooral de Franse en Duitse) investeren om de overstap naar elektrische energie in Europa te ondersteunen en te onderhouden.

Vierfasenplan in Frankrijk

Begin 2019 kondigde de Franse regering een vierfasenplan aan dat de markt voor elektrische auto’s in Europa ten goede zou moeten komen.

 1. Frankrijk en Duitsland bundelen hun krachten om een Europese batterijindustrie te creëren met financiële steun van € 700 miljoen van Franse kant en € 1,12 miljard van Duitse kant.
 2. Transparantie over het bedrag van de ecologische bonussen tot 2022.
 3. Aanpassing van de infrastructuur met als doel 100.000 laadstations in Frankrijk tegen 2022 (25.000 stations in 2019).
 4. Financiële en reglementaire stimulansen met betrekking tot de locatie van de laadstations (particulier, mede-eigendom, in bedrijven, enz.).


Remmen op de expansie van elektrische wagens

 • De infrastructuur is nog altijd slecht aangepast aan elektrische voertuigen. Elektrische voertuigen moeten immers kunnen worden opgeladen, wat niet op alle potentiële consumentenmarkten mogelijk is.
 • Ook de problematiek rond het aanbod van elektrische en hybride voertuigen speelt bij veel consumenten een rol. Bovendien is er het vorige punt rond het opladen.
 • Ook de prijs blijft voor sommige gebruikers een duidelijk obstakel. Het merk Peugeot rekent op het gebruik van goedkope voertuigen om de hoge aankoopprijs van elektrische of hybride auto’s te compenseren. De PSA-groep verklaart ook dat zij in 2019 een begin zal maken met de systematische elektrificatie (Engelse site) van alle nieuwe modellen die tegen 2025 worden geproduceerd.

Om de totale kosten van een voertuig te kennen, moet u niet alleen naar de aankoopprijs kijken, maar ook rekening houden met de energiekosten (elektriciteit of brandstof), verzekeringen en het onderhoud van het voertuig. Met een elektrische auto van Peugeot kunt u genieten van een gemiddelde daling van 40% in verbruik en tot 30% minder duur onderhoud dan bij een voertuig met verbrandingsmotor.
(Presentatie van het gamma elektrische voertuigen van Peugeot op haar website).

Conclusie

De automobielindustrie wordt begin 2020 geconfronteerd met heel wat moeilijkheden, door de nieuwe normen waaraan moet worden voldaan, de regelgeving die werd ingevoerd en, zoals voor veel sectoren en veel bedrijven, Covid-19. Deze nieuwe regelgeving en de initiatieven van de overheden gaan in ieder geval in de richting van de elektrificatie van voertuigen.

BronnenPosted in Diverse, Onderzoek, Recherche.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *