4 april 2022 878 woorden, 4 min. gelezen

Man-vrouw: de strijd om invloed op LinkedIn is ongelijk

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
In een eerste analyse toonde ik aan dat de meeste vrouwelijke influencers op LinkedIn jong zijn (18-30). Is leeftijd een factor in de viraliteit van LinkedIn-berichten? Om zeker te zijn moest ik nagaan of mijn eerste conclusies ook op mannen […]

In een eerste analyse toonde ik aan dat de meeste vrouwelijke influencers op LinkedIn jong zijn (18-30). Is leeftijd een factor in de viraliteit van LinkedIn-berichten? Om zeker te zijn moest ik nagaan of mijn eerste conclusies ook op mannen van toepassing waren.

Als u maar 30 seconden heeft

  • De helft van de vrouwelijke influencers op LinkedIn is jonger dan 30. Dat is twee keer zoveel als hun mannelijke tegenhangers
  • Over alle talen heen krijgen mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde aantal reacties: 1 reactie voor elke 17 likes
  • In het Frans worden belangrijke verschillen waargenomen: mannen jonger dan 30 jaar krijgen 2,5 minder reactie dan vrouwen.

Methodologie

We verwerkten een volume van 4,6 miljoen LinkedIn-berichten. Dit is dezelfde dataset die gebruikt werd in onze studie van viraliteitsfactoren op LinkedIn.

Er werden 1118 berichten geïsoleerd die elk meer dan 500 reacties (likes en commentaar samen) hadden geoogst en die geplaatst waren door gebruikers met minder dan 25.000 connecties op LinkedIn.
Na eliminatie van de accounts van verenigingen bleven 1115 accounts bruikbaar: 451 van vrouwen, 664 van mannen.

Elk profiel werd afzonderlijk bekeken en de leeftijd van de gebruiker werd geschat op basis van de beschikbare informatie. De voltooiing van de studiecyclus was het meest gebruikte criterium om de leeftijd te schatten.

Aanzienlijke leeftijdsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke influencers op LinkedIn

Terwijl de leeftijdsverdeling voor mannen betrekkelijk homogeen is, is dat bij vrouwen niet het geval.  50,58% van de vrouwelijke influencers is tussen de 18 en 30 jaar, terwijl er in deze leeftijdsgroep maar 25,58% mannen zijn. Dat zijn er twee keer zoveel.

Het verschil is nog opvallender voor de categorie “boven de 50”. Met een verwaarloosbaar deel, halen de berichten van vrouwen boven de 50 zelden de aandacht op LinkedIn. Slechts 37 (8,62%) ervan kunnen er prat op gaan minstens 500 reacties te hebben gekregen. Verhoudingsgewijs zijn er 3 keer meer mannen in dit geval (24,27%).

We kunnen besluiten dat er een duidelijk verschil in leeftijd is tussen mannelijke en vrouwelijke influencers op LinkedIn. Deze verdeling verschilt sterk van die van LinkedIn-gebruikers in het algemeen. Ik vermoed dat de combinatie van “geslacht” en “leeftijd”, in het geval van vrouwen, een factor is die de neiging om berichten te “liken” beïnvloedt.  Wat wel duidelijk is, is dat leeftijd geen invloed heeft op het aandeel likes of commentaren bij vrouwen.


Vrouwen van 18-30 jaar krijgen 2,5 keer meer reacties dan hun mannelijke collega’s.


Aanzienlijk hoger aandeel opmerkingen van vrouwen

Gaan we in op de details van de reacties, dan zien we dat er ook duidelijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen.

In de leeftijdsgroep 18-30 is de verhouding tussen likes en reacties fundamenteel anders. Mannen krijgen 1 reactie voor elke 50 “likes”, bij vrouwen is dat ongeveer 1 reactie voor elke 20 “likes”. Met andere woorden, betrokkenheid in de vorm van commentaar is 250% hoger bij vrouwen dan bij mannen. Het verschil blijft gelijk tussen de leeftijden van 30 en 40 jaar: 1 reactie voor elke 40 likes voor mannen, 1 voor elke 17 voor vrouwen.

De verschillen vervagen tussen de leeftijd van 40 en 50 jaar en worden zelfs omgekeerd na 50 jaar. We moeten echter voorzichtig blijven met deze laatste twee leeftijdscategorieën, door de weinige waarnemingen bij vrouwen. In onze gegevensverzameling waren slechts 13,05% van de vrouwen tussen de 40 en 50 jaar oud, en 8,6% ouder dan 50.

Dit aandeel aan opmerkingen moet ons ertoe brengen ons af te vragen wat de aard van de betrokkenheid is. Commentaren getuigen van meer engagement dan “likes”. Reacties verhogen de verblijftijd, die de basis vormt van het algoritme van LinkedIn. Zo’n verschil is waarschijnlijk te wijten aan de inhoud van de berichten zelf. Deze vraag moet in een toekomstige studie nog opgehelderd worden.

Deze verschillen in betrokkenheid lijken echter tamelijk uniek te zijn voor de Franse taal. Een vergelijking van dezelfde verhouding “likes/reacties” in andere talen laat zien dat de waarden ongeveer gelijk blijken te zijn, ongeacht het geslacht (met als opmerkelijke uitzondering het Italiaans). Zoals u ziet, liggen de gemiddelden voor alle bestudeerde talen heel dicht bij elkaar.

ratio likes / comments on linkedin in function of gender and language

Hoeveel likes zijn er per reactie op LinkedIn? De verhouding likes/reacties toont verschillen al naargelang de taal en het geslacht.


Over het algemeen krijgen vrouwen, vooral jongere vrouwen (18-30), krijgen beduidend meer reacties op LinkedIn dan hun mannelijke collega’s.


Likes en reacties vooral voor jonge vrouwen

Uit mijn eerdere analyse bleek al dat jonge vrouwen de meeste reacties op LinkedIn krijgen. De analyse van vandaag bevestigt deze bijzonderheid.

De onderstaande visualisatie illustreert deze dominantie. Het is duidelijk dat er veel minder uitschieters zijn aan de mannelijke kant. Op één bericht na is alles betrekkelijk homogeen. Voor een gedetailleerde uitleg van de belangrijkste berichten in de “vrouwelijke” wolk, verwijzen we u naar dit artikel.

Jonge vrouwen krijgen de meeste reacties op LinkedIn Onderstaande visualisatie geeft het aantal reacties van influencers weer op basis van hun leeftijd. Vrouwen van 18 tot 30 jaar nemen het leeuwendeel voor hun rekening.


Conclusies

Uit deze analyse blijkt dat er belangrijke verschillen bestaan tussen influencers op LinkedIn op basis van geslacht en leeftijd. Vrouwen in het algemeen, en jongere vrouwen (18-30) in het bijzonder, krijgen beduidend meer reacties op LinkedIn dan hun mannelijke tegenhangers.

Ook de analyse van de soorten reacties toont opmerkelijke verschillen. Vrouwen van 18-30 jaar krijgen 2,5 keer meer reacties dan hun mannelijke collega’s, hoewel we in dit stadium niet kunnen zeggen waarom dit zo is.

 

 Posted in Data en IT.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *