6 juni 2022 885 woorden, 4 min. gelezen

7 factoren die het antwoordpercentage van een telefonische enquête beïnvloeden

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Telefonische enquêtes zijn een van de meest gebruikte methoden om gegevens voor marktonderzoek te verzamelen. De telefonische enquête is bijzonder geschikt voor de B2B-context, maar levert een aantal moeilijkheden op die gevolgen hebben voor de respons en voor het budget.  […]

Telefonische enquêtes zijn een van de meest gebruikte methoden om gegevens voor marktonderzoek te verzamelen. De telefonische enquête is bijzonder geschikt voor de B2B-context, maar levert een aantal moeilijkheden op die gevolgen hebben voor de respons en voor het budget.  In dit artikel gaan wij nader in op de 7 factoren die van invloed zijn op de respons bij telefonische enquêtes.

Neem contact met ons op voor uw telefonische enquête

Inhoud


Het type doelgroep

Het meeste marktonderzoek is erop gericht de belangstelling van een bepaald consumenten- of bedrijfsprofiel voor een product/dienst te testen. Daarom is het nodig om “persona’s” te definiëren om gegevens van de juiste doelgroepen te verkrijgen.

De telefonische enquête maakt deel uit van dit proces en moet dus specifieke respondenten bereiken. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen doelomschrijving en moeilijkheidsgraad van de aanwerving.

Dit probleem is bijzonder acuut in B2B als de telefonische enquête gericht is naar hoge profielen in de bedrijfsorganisatie. Deze profielen zijn overgevraagd en de kans dat zij reageren is veel kleiner. Hierdoor zal het antwoordpercentage aanzienlijk dalen.


De sector (voor telefonische B2B-enquêtes)

De sector van activiteit zal van invloed zijn op de respons van uw telefonische enquête. Daar zijn twee redenen voor:

  • sommige sectoren zijn van nature overbevraagd (de medische sector in het algemeen, en artsen in het bijzonder)
  • Sommige sectoren zijn klein: de totale populatie van ondervraagden zal dus beperkt zijn. Dit kan dus van invloed zijn op het aantal vragen dat deze B2B-doelgroepen ontvangen en op hun bereidheid om te antwoorden.

In beide gevallen zal men een inleiding moeten voorbereiden die voldoende overtuigend is om blokkades te voorkomen.


De duur van de telefonische enquête

De lengte van de enquête kan voor sommige respondenten een belemmering zijn. 20 minuten lang vragen stellen en antwoorden kan een probleem zijn voor de respondenten. Dit is vooral het geval in een B2B-context waar de respondenten vaak weinig (of geen) tijd hebben voor telefonische enquêtes.

De lengte van de vragenlijst is dus een cruciale parameter om te controleren. De vragenlijst zo kort mogelijk houden moet dus uw hoofddoel zijn tijdens de voorbereidingsfase. Elke vraag moet goed doordacht zijn en het nut ervan moet geëvalueerd worden.

Wij raden u ten zeerste aan uw vragenlijst te optimaliseren door deze twee tips te volgen:

1) Voorafgaand aan literatuuronderzoek doen

Het literatuuronderzoek stelt u in staat om snel alle reeds beschikbare resultaten over een onderwerp te scannen en het u eigen te maken. Zo kunt u tijdens uw telefonische enquête de punten aanwijzen die echt nader onderzoek verdienen.

2) Test uw vragenlijst

Het testen van uw vragenlijst is van essentieel belang om te weten te komen hoelang het duurt om ze in te vullen en welke problemen er eventueel zijn. Vraag een collega of iemand uit uw omgeving om als proefkonijn te fungeren. Deze oefening zal u zeker helpen problemen op te sporen en te corrigeren die u niet kunt zien. Dit zal uw efficiëntie bij de telefonische enquête ten goede komen.


Het soort vragen

Opdringerige vragen of vragen van vertrouwelijke aard zullen door de respondenten worden geblokkeerd.
Formuleer bij het opstellen van uw vragenlijst uw vragen zo dat de respondenten zullen willen antwoorden. Zorg er ook voor dat u geen vragen stelt die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de B2B-respondenten liggen.

In het algemeen zijn de regels voor het schrijven van vragenlijsten van toepassing. Houdt u hier rekening mee om problemen te voorkomen.

 


Beloning

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar geld is voor veel mensen nog altijd een drijfveer. Wanneer voor de enquête betaald wordt, heeft dat gevolgen voor het responspercentage:

  • voor een B2C telefonische enquête kan het 10 keer hoger zijn
  • voor een telefonische B2B-enquête kan het twee keer zo hoog zijn

Als tijd een grote beperking is in uw onderzoek, overweeg dan de portemonnee open te trekken. Om een idee te krijgen van hoeveel u moet bieden, kunt u dit artikel raadplegen.

 


De aard van de enquête

De aard van de telefonische enquête of de identiteit van de opdrachtgever kunnen van invloed zijn op het responspercentage. Sommige respondenten willen misschien “gehoord” worden en maken van de gelegenheid gebruik om hun mening te geven.

 


De timing

Het seizoen, en ook de dag en het tijdstip zijn factoren die het antwoordpercentage beïnvloeden, vooral in B2B. Het absenteïsme is bijvoorbeeld hoger in de zomer, wat de telefonische enquête moeilijker zal maken.

De laatste week van december en de eerste week van januari zijn ook periodes die vermeden moeten worden. In B2C zullen de respondenten geen tijd hebben om op een enquête te antwoorden. In B2B zullen de weinige mensen die u bereikt het ook te druk hebben om te reageren.Conclusie

Zoals u ziet, zijn er heel wat valkuilen om een telefonische enquête met succes uit te voeren. Een goede voorbereiding bepaalt voor 80% het succes.
Als deze aanpak echter te ingewikkeld lijkt, zijn er alternatieven

  • Consumentenpanels (voor B2C-marktonderzoek) of professionele panels (voor B2B-marktonderzoek)
  • Persoonlijke enquêtes, bijzonder geschikt voor de B2B-context

En als u hulp nodig hebt, helpt IntoTheMinds u graag bij uw onderzoek. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

 

 

 Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *