20 december 2022 952 woorden, 4 min. gelezen

Netflix Preview Club: een privépanel voor Netflix-marktonderzoek

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
De Wall Street Journal (Engelse site) heeft zopas gemeld dat Netflix de omvang van zijn “Netflix Preview Club” misschien gaat uitbreiden tot tienduizenden testklanten tegenover de huidige 2.000. Deze bevoorrechte klanten krijgen films in voorvertoning te zien. Hun scores helpen […]

De Wall Street Journal (Engelse site) heeft zopas gemeld dat Netflix de omvang van zijn “Netflix Preview Club” misschien gaat uitbreiden tot tienduizenden testklanten tegenover de huidige 2.000. Deze bevoorrechte klanten krijgen films in voorvertoning te zien. Hun scores helpen om ze aanzienlijk te verbeteren, zoals een marktonderzoek dat zou worden uitgevoerd op een product dat zich nog in het prototypestadium bevindt.

Dergelijk onderzoek wil zo dicht mogelijk aansluiten bij de verwachtingen van de abonnees op een markt waar enorme budgetten (14 miljard dollar bij Netflix) worden gestoken in titels met een steeds kortere levensduur. Wij vermoeden dat dit grotere panel Netflix zelfs de kans kan bieden om de reacties van zijn abonnees beter te segmenteren en verschillende versies aan te bieden al naargelang de verwachtingen.

Neem contact op met ons marktonderzoeksbureau


TV streaming banner

Netflix Preview Club: films en series in voorpremière maar er mag niet over gesproken worden

Zoals een lid van het Reddit-forum (Engelse site) het toelicht, moet u om deel uit te maken van de Netflix Preview Club een uitnodiging ontvangen en een NDA (Non Disclosure Agreement) ondertekenen. In ruil daarvoor krijgen Netflix Preview Club-leden een week de tijd om de film of serie te bekijken en hun mening te geven via een kwantitatieve vragenlijst. In deze fase is het werk nog in montage en kunnen er aanpassingen worden aangebracht om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de panelleden.

Deze aanpak maakt aanpassingen aan een prototype mogelijk en vergroot zo de kans op succes op de markt. Amazon en Hulu hebben soortgelijke initiatieven, namelijk Amazon Preview en Hulu Brain Trust.

Hoewel het idee om een panel te gebruiken om de kans op succes van een televisieproductie te vergroten vernieuwend kan lijken, moet worden opgemerkt dat deze praktijk al meer dan 50 jaar bestaat.


Het idee van het panel voor audiovisuele productie werd geboren met Sesamstraat

Het idee om een audiovisuele productie te verbeteren door de reacties van de toekomstige kijkers te bestuderen is niet nieuw. Al eind jaren zestig gebruikten de producenten van Sesamstraat panels van kinderen om hun reacties te bestuderen, hun aandacht te meten en elke aflevering te verbeteren. Alleen afleveringen die meer dan 80% van de aandacht trokken, werden bewaard. Het CTW Research-programma (Engelse site) was ongetwijfeld een pionier in het quasi-wetenschappelijk onderzoek van de bij televisie.

Dankzij deze iteratieve, Lean-achtige (Engelse site) benadering konden Sesamstraat-afleveringen een aandachtspercentage van minstens 85% bereiken. Met andere woorden, een kind dat naar Sesamstraat kijkt, kijkt slechts maximaal 15% van de tijd weg van het scherm. Zelfs als volwassene blijven bepaalde scènes zoals hierboven bijzonder leuk om naar te kijken. Laten we ons plezier niet vergallen.

Er bestaan nog andere bekende voorbeelden van screeningtests. Zo werd de film “I am Legend” met Will Smith in de hoofdrol gewijzigd (Engelse site) omdat de eindscène ervan het previewpubliek niet beviel. De video hieronder toont de twee alternatieve eindes voor deze film. De eerste versie werd behouden, de tweede afgewezen.


Digitalisering heeft de industrialisering van pre-tests mogelijk gemaakt

Het verschil tussen Sesamstraat in de vroege jaren zestig en de Netflix Preview Club in 2022 is schaalgrootte. Waar Sesamstraat-afleveringen met kwalitatieve methoden werden getest op hooguit enkele tientallen kinderen, kan Netflix rekenen op miljoenen potentiële “proefkonijnen”. Digitalisering heeft het mogelijk gemaakt het aantal gelijktijdige testers te vergroten en de resultaten van het onderzoek betrouwbaarder te maken. Grotere steekproeven betekenen kleinere foutmarges. Tegelijkertijd zijn de marginale kosten van deze tests een fractie van wat CTW betaalde voor de ontwikkeling van Sesamstraat.

Deze trend naar optimalisering van de inhoud is niet nieuw. Adverteerders gebruiken pre- en posttests. De eerste zijn kwalitatief, de tweede kwantitatief.

Websitebeheerders doen A/B tests om de meest effectieve (UX) ontwerpen te bepalen. De doeltreffendheid wordt dan op verschillende manieren gemeten:

  • Conversie voor commerciële sites
  • Bouncepercentage

question amrk pourquoi why banner

Waarom verhoogt Netflix de omvang van de Netflix Preview Club?

Er zijn verschillende redenen voor de toename van het aantal testers in de Netflix Preview Club:

Lagere foutmarge

Met 2000 deelnemers bedraagt de foutmarge van een onderzoek 2,2%. Met 10.000 wordt dat slechts 0,98%. In de strijd om kijkcijfers kan dat één procent verschil veel geld betekenen.

Lage marginale kosten

De tweede reden is dat de marginale kosten van een groei tot tienduizenden leden waarschijnlijk te verwaarlozen zijn. Netflix Preview Club leden worden niet vergoed en zijn erg enthousiast over het previewen van films en het geven van feedback.

Het is een veilige gok dat Netflix de hele gegevensverzameling heeft geautomatiseerd (van de uitnodiging om lid te worden van de club tot de analyse van de kijkgegevens en de enquête na het kijken). Opschalen kost dus niets extra en kan alleen maar extra antwoorden en gegevens opleveren voor een betere besluitvorming.

Betere segmentatie voor verschillende versies van dezelfde productie?

Ten slotte veronderstellen wij dat een verhoging van het aantal testers Netflix in staat zou kunnen stellen de resultaten beter te segmenteren. Door de omvang van de steekproef te vergroten, kunnen subsegmenten worden geïdentificeerd die verschillend reageren op de aangeboden inhoud. Dit zou ertoe kunnen leiden dat Netflix verschillende versies van dezelfde inhoud aanbiedt naargelang een abonnee tot het ene of het andere segment behoort.


results résultats

Conclusie

Met de Netflix Preview Club kan Netflix zijn producties zo goed mogelijk laten aansluiten bij de verwachtingen van het publiek. Dit maximaliseert de tevredenheid en loyaliteit, wat bijzonder belangrijk is in een op abonnementen gebaseerd bedrijfsmodel.

De overgang van 2.000 naar tienduizenden testers die de Wall Street Journal heeft onthuld, is ongetwijfeld ingegeven door de verwachte grotere precisie van de resultaten en de lage marginale kosten. Bovendien is het denkbaar dat deze schaalverandering het mogelijk maakt populaties van kijkers te identificeren die anders reageren en hen, waarom niet, versies van de film of de serie aan te bieden die nog beter aan hun verwachtingen zijn aangepast.Posted in Strategie.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *